torsdag 18 december 2014

Korten lagda på bordet från Eagle för 2015 och efter oljeprisfall/förvärvet

Jag klistrar inte in hela releasen, ni har den här:

Min tolkning i korta drag:
- Årlig utdelning 36 cent baserat på:
- Man ligger fullt i balans över året vid WTI "listpris" på 65 usd (sen antar man vissa avvikelser från detta pga geografiskt läge på sina tomter).
- Hedgarna's roll nämns inte utförligt men en ungefärlig tolkning skulle kunna vara att man under H1 är i balans vid 60 usd och under H2 vid 70 usd. Som tidigare nämnts är det därför mkt troligt att man kommer söka spikar i WTI forward kurvan inför t.ex "bilsäsongen" i USA samt OPEC mötet, båda alltså början på sommaren, för att låsa försälja mer av H2 2015 och för den delen 2016 produktion.
- Om "olyckan är framme" och WTI snittar 60 usd 2015 så kommer investeringar + utdelningar vara 107% av prognosticerad intäkt. Det är ingen jätteblodig siffra men allt över 100% leder ju på sikt till ytterligare sänkt utdelning men siffran illustrerar begränsad känslighet tack vare hedgar och balansräkning i bra skick.

Som vi tidigare diskuterat så används nettointäkterna från deras lågriskproduktion av lättolja till två saker:
- Borrningar och övriga investeringar för att bibehålla "dagens produktion" dvs täcka upp den nedgång en oljekälla/fält har per år.
- Och kvar efter det är utdelning.

Dvs vi tittade med spändhet på hur mkt pengar dom anser sig behöva satsa "för att stå still", ni kommer ihåg "den positiva kommentaren" igår på ämnet. Dvs 1.4 musd för att stå stilla på kanadensiska tomterna beror på sub 10% "årlig nedgång" vilket är exceptionellt. Nu vet vi för första gången var "rest USA" hamnar och den siffran är troligen förväntad till lite över 20% vilket är okej men det ger relativt höga investeringsbehovet 11.8 musd där vilket är den absoluta nyckeln till att förstå varför utdelningen läggs exakt där den läggs. Utöver "annual decline" för nya Kanada tomterna så påminner jag om att USA tomterna är ca 1.5x större i produktion än Kanada men ni ser värdet av låg årlig naturlig nedgång och varför det motiverar ett högre pris per producerande fat.

Summerar man så måste man komma ihåg att WTI oljan på kort tid fallit från 100 usd till 55 usd. Eagle verkar ha lagt en budget och utdelning som bygger på att man ska uthärda snitt 60 usd spot olja under första halvåret och antingen snitt 70 usd under andra halvåret eller att man vid något tillfälle fram till dess ska se möjligheten att sälja hedgar på 70 usd.

Går detta in så kan enkelt uttryckt Eagle förväntas hålla sin sparsamma skuldsättning efter senaste förvärvet oförändrad. Blir det sämre så kan den förväntas öka och utdelningen sänkas under sommaren.

Vid dagens kurs så är denna för oljebolagssektorn i Kanada och USA ovanligt realistiska (givet dagens nya prisläge) utdelning motsvarande en direktavkastning på 11.7% vid 3.10 cad kurs.

Det är inte strålande med tanke på att kursen just backat 25% på kort sikt men det är ett "välordnat hus" vi ser och på sikt så borde analytiker och andra konstatera att "alla utdelningar är inte skapta lika" och att för den som vill spekulera med lite mer begränsad risk i att oljan ändå har en rimlig chans att rekylera uppåt för att kunna fortsätta skapa den dryga miljon fat/dag i tillväxt som krävts de senaste åren och rimligen även i år och kommande år, ja när röken skingrat sig så kommer nog Eagles utdelning att vara lite högre och lite stabilare än de flesta andra bolag där majoriteten borde vara i en situation att dom behöver helt stänga sin utdelning för att vid 70 usd olja koncentrera sig på att:
1. Betala räntor och amorteringar på för hög skuldsättning
2. Lägga resten av kapitalet på att försöka "stå still i produktion".
Ett exempel på många sådana bolag som man kan följa som referensobjekt om man så vill är Lightstream.

Avslutnngsvis är det värt att notera att Eagle nu bör vara förbi den tid då man inte får göra återköp (och för den delen insiderköp) baserat på att man haft konfidentiell information som inte marknaden haft. Eagles balansräkning är i föredömligt skick så jag gissar att man kommer "följa kursutvecklingen noga" men man ska inte tro att bolaget kan påverka kurs vid hög omsättning typ de 300k vi såg igår dvs det blir intressant att se vad marknaden tycker om beskeden vi fått.

Jag tror ni ska se detta kortsiktiga i två steg:
- Första initial reaktion
- Reaktion baserat på vad analytikerna senare under dagen eller imorgon skickar ut till sina kunder.
 På kort sikt är risken förhöjd i ca en vecka för fonders "portföljstädning" och skattemässig förlustavdragsförsäljning i Nordamerika.

Det vi vill se på sikt, dvs orsaken att man ska överväga äga Eagle är att marknaden ska börja prisa in att "detta är ett bolag med väldigt väl underbyggd utdelning, och i sådana är 6-7% utdelning mer rimlig".

Där är vi inte riktigt ännu och det är inte Eagles fel direkt utan man behöver hjälp av åtminstone tillfällig rekyl uppåt i WTI oljepriset. Jag tycker det känns hyggligt rimlig chans att vi kommer se det någon gång under våren i takt med att investeringarna från nordamerikanska bolag faller och OPEC då känner sig mer lugnade att USA tillväxten är bruten och att OPEC därför med små produktionsminskningar väljer att lyfta upp priset något. Även faktorer som Libyen och Iraks oroligheter kan kortsiktigt styra liksom rapporter om bättre fart på världsekonomin pga lägre oljepriser och därmed ökad efterfrågan främst i Asien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar