lördag 27 december 2014

Äger Endeavour igen

Tog tillbaka på 39.5 - 40 cent och sitter och fördjupar mig lite i den. Lekte med tanken att återigen flippa ut dom snabbt vilket var orsaken att jag inte ville skriva om dom som innehav tidigare men jag börjar lite grand ändra mig (men det förblir ett innehav jag dumpar fort om jag ser ngt negativt). Det är ett bolag som verkar vara på väg i rätt riktning och jag skulle inte bli förvånad om dom meddelar 2015 mål för AISC (all in sustaining cost/ounce) på stabila 900-950 usd när vi ser nästa kvartalsrapport (Q4).

Det som lär oroa marknaden är det sänke som gamla Avions produktion varit så här långt i år.

Mycket tyder på att det kommer förändras i viss mån under Q4 men framförallt under Q1 2015. Notera bland annat att ganska bra high grade ounces är tänkta att från 2015 köras 35 km från Kofi C. Rimligen är det en lättnad för dom att nu helt plötsligt göra det med de dieselkostnader som blir med 60 usd olja istället för 110 usd olja som dom rimligen räknat med. Även deras Youga Gold mine är på väg in en tid där det var planerat att köra malm från mindre fyndigheter en bra bit bort. Tittar man på de fyra gruvorna man har så slår man mig som ett bolag som är mycket exponerat mot oljepris och diesel vilket naturligvis är något jag gillar i skrivande stund.

Man bör även räkna med att grades förbättras enligt plan för underjordsbrytningen i Segala när första "tunnare" stegen är avklarade. Är kanske inte så lätt att göra men hade jag varit Endeavour så hade jag på marginalen dragit ner på underjordsbrytningen vid millet och kört mer malm på billig diesel från Kofi C under ett 2015 med låga bränslekostnader.  Alternativt kanske man kan bygga upp en reserv av transporterad malm för att bl.a underlätta nästa Q3 regnsäsong etc.

Kort sagt, det intryck jag fått är att Q3 AISC för EDV Mali inte är representativt för uthållig nivå utan att man tvärtom investerat tungt och klarat av besvärliga gruvskiften och nu är på väg att komma i skördefas med mycket fritt cashflow givet 1200 usd guld.

Det sistnämnda gäller hela företaget vad jag kan se. 2015 kommer handla om att amortera ner checkkrediten som är på hela 300 musd (dvs net kassa 245 musd) och att jämföra med börvärdet på ca 150 musd. Leker man med de siffrorna kontra andra bolag så ser man varför EDV kan dubblas innan andra stabilare bolag knappt hunnit ur startgroparna... I presentationen pekar bolaget på sig själv som en för 2014 EBITDA 150 musd producent så när man hävdar att nu är investeringarna i princip klara och amortering är ledordet så kan man rimligen tugga en del på skulden.

Jag gillar inte deras balansräkning men det man behöver se är sänkta produktionskostnader och låga kapitalbehov framöver och det verkar vara just vad vi kommer få se. Men det här bolaget får man fortsätta att följa noga och framförallt bevaka att AISC för Mali faller och att hela bolaget genererar mycket fritt kassaflöde som rinner ner till avbetalningar på skulden enligt gjorda utfästelser. Man äger bolaget för den mycket höga hävstången på guldpriset från belåning och i allafall tidigare för hög AISC. Men det är också skälet att inte äga bolaget om någonting alls går snett and please, do not mention Ebola.

Mer kortsiktigt kan man fundera på att äga dom över Q1 rapporten och chansen att Mali då ser mycket bättre ut och med det hela bolagets förmåga att betala igen sina skulder i hyggligt snabb takt, speciellt om guldpriset samarbetar.

Q3 inspelad presentation EDV 4e nov. 

Dec presentation

Såg att USA handlades igår vilket då var sista taxloss dag där. Silvercorp gick starkt och borde öppna upp över 1.50 cad på måndag.

Vi har inom kort lagt ett 2014 bakom oss som blev ett konsolideringsår för guld. Förr året stängde guld på 1202 och vi lär väl hamna någonstans där i år igen. Uttryckt i andra valutor än USD så är det stigande guldpris och de bättre producenterna (de som jag försöker fokusera kraft på) anpassar sig snabbt till dessa nivåer. Dom gynnas samtidigt rejält av produktionsvalutor som faller mot USD och oljepris som nästan har halverats. Skulle vi se ytterligare ett konsolideringsår runt 1200 usd guld så borde bra bolag utvecklas väl helt enkelt därför att dom nu snabbt vässar och anpassar sig.

Fundamentalt så konstaterar jag fortsatt bl.a att:
-  Indien ser lovande ut efterfrågemässigt då deras handelbalans pga oljeprisfall lämnar utrymme för att tillåta folkets guldhunger stillas.
- Kinas efterfrågan ser bra ut och det skulle fortsatt förvåna om inte regeringen bygger sina reserver av guld ytterligare då andelen är låg.
- ETF er har varit säljare senaste åren, logiskt sett har vi sett det värsta och negativt flöde ut kan snabbt ersättas av åtminstone stillastående, eller kanske inflöde.
- Produktionsmässigt sker mycket lite förändringar. Det är en tämligen ointressant variabel att studera tycker jag.
- USD är stark och räntorna i USA kan gå upp. Guld hanterade det rätt bra 2014 men det är utan tvekan det stora hotet mot metallen och en hel del USA styrka borde och verkar vara inprisat redan. Ev rekyler åt motsatt håll borde kunna vara triggers för starka guldrörelser uppåt. Det återstår att se facit på vad det kraschade oljepriset netto kommer betyda för USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar