måndag 28 april 2014

Väloljat maskineri

Skytteltrafik i EU från USA diplomater:
1. Europeiska Nato medlemmar: Ni måste betala mer!
2. Europeiska icke Nato medlemmar: Skrämma in dom in i Nato.

 
– Jag måste vara uppriktig och säga att Sverige varken garanteras skydd enligt Artikel 5, eller av något bilateralt säkerhetsavtal mellan våra bägge nationer, sade USA:s ambassadör Mark Brzezinski, enligt det åttasidiga dokumentet, den 27 mars.
– Ukraina hade närmare band med Nato än vad Sverige har, påpekade han också.
Sverige är i dag partnerland till Nato eftersom vi är med i Partnerskap för fred.
– Att vara med i Partnerskap för fred och den möjliga avskräckningseffekt det kan ha garanterar er inget skydd mot Ryssland, sade ambassadören.
Det amerikanska budskapet är att Nato är som ett försäkringsbolag. Ska vi få hjälp måste försäkringen tecknas i förväg.
Källa SVD.

Kuppen i Ukraina fortsätter att skapa intressanta fördelar för USA. Ryssland ställdes inför valet att acceptera NATO expansion genom övertagande av Ukraina eller agera. Hur man än gjorde så blev man förlorare och USA vinnare.

Vad som nu sker är att USA kommer testa den nya typ av ekonomiska supersanktioner som helt knäckte Iran. Som alla andra har Ryssland trots mycket god valutareserv, låg statsskuld etc ändå lån i företag och stat som behöver omsättas.

Jag tror Ukraina planlades efter hur USA förnedrades av Ryssland i Syrienfrågan och Edward Snowden/NSA.

Svenskarna bör förbereda sig på perfekt tajmad kuppartad anslutning till Nato (titta gärna närmare hur EU anslutningen gick till för Sverige).

Alternativet är med amerikanska uttalandet ovan rimligen att förstärka vår neutralitet och avbryta sådana direkta NATO samarbeten som "Partnerskap för fred". Vad är fördelen med att förknippas med NATO och få vår neutralitet urvattnad? Svensk neutralitet har alltid haft ett starkt stöd i folkdjupet, det ska bli intressant att följa vad som nu väntar för att "neutralisera det".

När det är sagt så vill jag också påpeka att kidnappning och mord effektivt diskvalificerar Östra Ukrainas självutnämnda ledare från stöd från mig. Krim imponerade genom att vara närmast kliniskt fritt från sådant följt av en folkomröstning som jag såg ha mycket hög trovärdighet att verkligen spegla folkets vilja. Kosovoalbaner och Palestinier har ju historiskt dock tyvärr visat hur terror kan vara ett effektivt sätt att få sina röster hörda. För mig borde sådant som sagt istället betyda att självständighetskamp diskvalificeras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar