fredag 1 november 2013

Obama och NSA

Omfattningen på USA's övervakning är tämligen enkel att beskriva så här i efterhand. NSA har avlyssnat alla politiker, alla affärshemligheter och långt många mer privatpersoner än man kan hantera informationen från.

Obama påstår sig vagt vad jag kan se inte ha vetat omfattningen och Kerrry sägs säga åt NSA att man måste begränsa sig något.

Jag har funderat senaste veckorna hur man ska se på Obama, speciellt i ljuset av hoppet han förde med sig efter Bush jr.

Jag har två åsikter:
1. Om Obama verkligen menade någon ånger så skulle han kunna bevisa det genom att avbryta all förföljelse av Snowden och istället tacka honom för att han avslöjat även för Obama omfattningen av vad som hänt. Obama skulle också som chef kunna erkänna sitt misslyckande och ansvar genom att lämna tillbaka det Nobelpris som norrmännen säger att stadgarna förhindrar dom att kräva tillbaka.

Åsikt två jag har är att Obama aldrig kommer göra detta. Under Obama förföljs journalister och andra som avslöjar, flera gånger värre än under Bush. Straffen är hårdare och åtalen många gånger fler. Min uppfattning är att Barack Obama är en tämligen ond människa. Man kan inte längre ursäkta honom med hans föregångare eller ursäkta honom för att det är så bra att USA fick en svart president. När man förföljer goda människor som Obama gör, när man tar världen till något som överträffar Stasi och Securitate i Östtyskland och Rumänien så är det fråga om ondska, leende och charm till trots.

Barack Obama måste i historiens ljus dömas efter sina handlingar och det är inget vackert arv han lämnar. Tyvärr tyder väldigt lite på att USA's politiska system är kapabelt att åter börja respektera landets egna medborgares fri och rättigheter och absolut ännu mindre övriga världens medborgare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar