söndag 3 november 2013

Många har nog redan läst detta citat

nu upprepat av Mish (Mish kommentarer lagda som kursiva)

Here is a clip of the interview in Goering's cell in prison, after the war.
Göring: Why, of course, the people don't want war. Why would some poor slob on a farm want to risk his life in a war when the best that he can get out of it is to come back to his farm in one piece? Naturally, the common people don't want war; neither in Russia nor in England nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a Parliament or a Communist dictatorship.

Gilbert: There is one difference. In a democracy, the people have some say in the matter through their elected representatives, and in the United States only Congress can declare wars. (OB, må ha varit sant på den tiden men det var många årtionden presidenterna i USA lät kongressen ha något att säga till om startandet av krig)

Göring: Oh, that is all well and good, but, voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.
And now we are told by charismatic politicians that we are under attack. We must give up our constitutional rights to prevent further attacks.

 The public is force fed lies about why we need all these security measures. Most believe the lies. As a result of believing lies, most are ambivalent about the loss in constitutional rights.

Others are simply too stupid to understand what is happening in the first place.

Still others are ignorant of what history teaches us about freedoms given up, or taken away by the state.


Min egen kommentar är att jag fascineras över att svenskarna som folk är så otroligt snabba att acceptera överhögheten och att Sveriges regering som tycks vara en av värstingarna i den här härvan slipper helt undan kritik så här långt. I Tyskland och de flesta andra berörda länder inkl t.om USA så pressas politikerna mycket hårdare än i Sverige där debatten är obefintlig och många försvarar vad som sker oavsett hur absurda avslöjanden som kommer.

Sverige slank undan både Nazismens och kommunismens förtryck och kanske är det orsaken till vad vi ser. Kanske är det istället att vi är ett av jordens mest skuldsatta folk och är fullt upptagna av annat.

Till något helt annat: Idag hörde jag om Darwin priset (källa Mauldin) där man varje år delar ut pris till de som genom (host host) korkade olyckor... avlägsnat sig från människosläktets genpool...

Ett exempel:
Gary was at a friend's apartment when he spotted a salsa jar containing a mystery fluid. Thinking that it was an alcoholic beverage, he helped himself to a sizeable swig of gasoline! Naturally enough, he immediately spit out the offending liquid onto his clothes. Then, to recover from the shock, Gary lit a cigarette. 
Aningen tveksamt koncept... det där priset... men det ger hopp när man kopplar ihop det med generalerna vid NSA. Hemsida... 

1 kommentar:

  1. "Den som inte är beredd att slås för sin frihet är heller inte värd att få behålla den" (okänd)

    "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants."
    (Thomas Jefferson American President, Born April 13, 1743. )

    Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/thomas_jefferson.html#ZDYqbxITtmR7vuTJ.99Thomas Jefferson

    SvaraRadera