måndag 28 oktober 2013

Norska skorvar...

Timmarna före årtiondets värsta storm på västerhavet, vad är då lämpligare än att blogga om mina nya innehav i norska riggbolag med riggar av äldre modell....

Låt oss börja med Awilco drilling och lite länkar för egna studier:

Haussning

Ursäkta men så bra är det inte...

och slutligen del av en artikel från Avanza för några veckor sedan som gjorde att jag först fick upp ögonen för bolaget:


Awilco Drilling framstår som ett intressant företag ur flera aspekter. Företaget bildades så sent som år 2009 då två borriggar förvärvades av Transocean. Riggarna är, i princip, fullt uthyrda till långa kontrakt, vilket minskar risken väsentligt.
Vid halvårsskiftet uppgick orderstocken till 830 miljoner dollar, viket kan jämföras med nuvarande börsvärde på cirka 600 miljoner dollar.
Företaget har indikerat en kvartalsvis utdelning på 1 dollar per aktie, vilket ger en direktavkastning på cirka 20 procent. Utdelningsprognosen innebär att företaget i princip kommer att dela ut hela vinsten de kommande åren.


Balansräkningen är i gott skick. Nettoskulden uppgår till cirka 65 miljoner dollar samtidigt som soliditeten ligger på 59 procent.
Om vi tittar närmare på intjäningen kan vi notera att riggen WilPhoenix har hyrts ut till TAQA och Apache till en dagsrate på 387 500 dollar per dag. Företagets kostnad för riggen uppgår till ca 72 000 dollar per dag, vilket ger en vinst på 315 500 dollar per dygn för den ena av de två riggarna.


Vad är då haken? Det enda vi kan lyfta fram här är att riggarna är relativt gamla, den ena från 1982, den andra från 1983. Den sistnämnda uppgraderades dock 1999.  Inom några år kommer det sannolikt att finnas behov för uppgradering av riggarna.
 

Värt att notera är att bolaget har en USA notering där det i fredags efter Seeking Alpha artikeln drevs till kurser motsvarande över 150 nok under hygglig omsättning. 

Ett andra bolag jag tagit in har jag inga offentliga artiklar om, Northern Offshore med hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar