torsdag 26 september 2013

Den där dagen i månaden...

Dvs stora utdelningsdagen är idag. I stort sett alla mina utdelande bolag noteras ex utdelning idag. Dvs lite röda siffror som inte är så mycket att bry sig om. Enduro är som väntat rejält minus men än så länge inte riktigt så illa som jag väntat mig med minus ca 4% justerad för avskiljd utdelning. Men dagen är ju ung...

Enduro är dock en trust som är skuldfri, saknar avvecklingsdatum och som bör kunna hålla sin produktion uppe väl kommande år. Risken ligger i mångt och mycket i oljepriset. Min placering var till hälften tänkt som ett 3 månadersperspektiv för att skörda WTI priserna juli - sept med 3 månader fördröjning. Nu förstördes den vackra tanken troligen... åtminstone tanken att göra kort vinst på del men trusten känns ändå attraktiv för mig och runt 8-10% portföljinnehav var tänkt som långsiktigt av den anledningen.

Att grundarna säljer en stor del av sitt innehav med motiveringen att betala av lån det skulle jag liksom i de övriga liknande fallen vi sett, att det handlar mycket om att casha in när man ändå har +100 usd WTI och ingen vet vad som händer där framöver. En annan trust där samma sak hände nyss är ROYT och så småningom kommer jag nog titta på att just diversifiera även mot den. På ett sätt kan man säga att man kanske just ska sikta på trusterna där detta fenomenet är avklarat.

I övrigt så kan jag nämna att jag tagit in ett nytt borriggföretag nu när jag inte längre äger Seadrill pga vinsthemtagning. Aktien har dock rört sig uppåt så jag har ännu inte fått allt jag vill ha där varför jag ligger lite lågt med att peka ut det. Får återkomma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar