söndag 4 augusti 2013

Varför ska Sverige alltid gå till överdrift?

Med fasa läser jag i SVD hur de som tidigare varit förföljda i samhället nu spårar ur fullständigt.

- Vad som beskrivs som en ytterst fredlig och liten motdemonstration mot att polisen gick uniformerad i Pridefestivalen möttes av vad jag antar är poliser som är såväl HBTQ och Poliser med kraftigt övervåld i form av pepparspray där människor som inte direkt stämmer på min bild av terrorister ligger på marken efter angreppen innan dom körs bort av polispiket. Ingen verkar ifrågasätta våldet då "politisk korrekthet" uppenbarligen censurerar vårt rättsväsendes funktion.

Samtidigt berättar artikeln om aktivister som efter sin vunna "frihet" går till i mitt tycke våldsam överdrift såsom krav på:
"slopad 18-årsgräns för könsbyte"
Jag måste erkänna att jag visste inte om att vi hade en 18 års gräns. Men efter fundering så tycker jag den är rimlig om man kombinerar den med säg 3-5 års betänketid från uttryckt önskemål. Vad jag förstår så kräver dom att säg 15 åringar ska kunna gå till vården och kräva könsbyte. Jag tycker det är bortom vansinne och det som gör mig fundersam är att denna grupp människor är ytterst kompetenta på området att påverka samhället i sin riktning.

Slutsats: Det är skrämmande att se hur snabbt de som försöker vinna självklara rättigheter och frihet i Ryssland är snabba med att missbruka våld mot fredliga medmänniskor och det känns inte osannolikt att Sverige's överdrifter med könsbyten på myckt unga människor kommer ge historier av ånger som kommer användas som avskräckande exempel i andra länder.

Jag tror benhårt på individens frihet att fatta beslut om sitt eget liv och vara fri från förtryck av stat och medmänniskor. Det sätter mig oftast på kollisionskurs med alla typer av religioner. Jag befarar att Pride rörelsen är något helt annat. Man vill nyttja statens maktapparat och centraliserade skolutbildning för att vända förtrycket mot andra åsikter snarare än att skapa ett samhälle där individen får makt över sitt eget liv, oavsett åsikter och sexuell läggning.

LÄNK TILL SVD ARTIKELN.

1 kommentar:

 1. Efter murens fall är HBTQ vänsterns nya lekplats.


  http://tanjabergkvist.wordpress.com/

  Rapporten har titeln ”Genus och text - När kan man tala om jämställdhet i läromedel?” (utgiven 1999). Där har von Wright gått igenom fysikläromedlen för gymnasieskolan och kommit fram till att anledningen till att flickor tycks mindre intresserade av fysik ligger i själva ämnets karaktär och den manliga rationalitet ämnet anses präglat av. En stor del av det traditionella kunskapsstoffet måste plockas bort och ersättas med en ”vardagsförståelse” vilket von Wright menar att flickor skulle tjäna på – vilket säger en del om vad von Wright själv har för kvinnosyn.
  ..en galenskap

  …en galenskap som de här personerna uppmuntrar och verkställer.

  Hur regeringen kan tillsätta en person med denna rapport på meritlistan är en gåta för många matematiker och fysiker, som uppmärksammade rapporten i media, så att regeringen skulle ha tid på sig att hitta en mer lämplig kandidat. Regeringen valde dock (2010) att gå på Södertörns högskolas styrelses linje. Det är därför lite av hyckleri att nu inför kommande val prata om skolans problem och hur man nu ska göra Sverige till en kunskapsnation (för femtioelfte gången?). Allt det där pratet känns inte längre trovärdigt. Man säger en sak och gör något helt annat. Tomt prat kombinerat med fortsatt absurda handlingar – det är vad jag ser. Några slutsatser från rapporten – citaten talar för sig själva, kommentarer är helt överflödiga. Varning för högt blodtryck hos känsliga läsare, och bär i minnet att denna rapport på intet sätt hamnat i skymundan utan används i lärarutbildningen (!):

  Sid 7: ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

  Sid 59: ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.”

  Sid 64: ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.”

  Sid 65: ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

  atom4Sid 16: ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna.”

  Sid 24: ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.”

  Sid 24: ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.”

  Sid 65: ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.”

  SvaraRadera