lördag 1 juni 2013

Lite "haussig" video om USA energi

Men vi har lite av en rekyl i sektorn nu pga stigande långa USA räntor så jag tycker det är en okej video för att illustrera vad jag försökt få fram vilket i högsta grad också berör min syn på guld och då med (hemsk) hävstång PM bolagen.

Utbyggnaden i USA av infrastruktur ger tillväxt i den ekonomin. Den tillväxten med alla tillhörande effekter, liksom energiproduktionen förbättrar budgetunderskottet. Energiproduktionen går rakt in och ersätter import vilket förbättrar bytesbalansen. (Missa inte heller hur en av gästerna flikar in hånande av Tyskland där CO2 utsläppen ökar medans USA minskar sina, allt pga tyska miljörörelsens framgångar med att blockera miljövänlig gasutvinning med effekten att Tyskland istället importerar den smutsiga kol USA inte längre behöver, se tidigare bloggar)

Allt detta är negativt för guld och fortsätter påverka metallen och bolagen.

Det betyder inte att det inte samtidigt finns många fortsatt positiva faktorer för guld som metall men det betyder att vi riskerar få fortsatt backande eller stillastående priser på metallen under en tid framöver.

Det många placerare inte verkar förstå är att bara för att ett bolag i en studie som är 2-3 år gammal påstod att kostnaden för att utvinna ett ounce skulle bli säg 1100 usd, det betyder inte att det är så för evigt (addera bara 2 år av 10% kostnadsökning på det och du har 1331 usd...). Vi har hög inflation i sektorn och i viss mån konkurrerar den nu med energisektorn om kvalificerad arbetskraft och råvaror.

Resultatet blir även med stillastående metallpriser helt förödande när några år av prisökningar rullat in och metallerna inte stigit. Sättet att hantera det är fysisk metall (silver är ju sig en volatil metall med hävstång på metallen guld) eller som vi diskuterade igår, royaltybolag såsom Sandstorm.

Som flera gånger tidigare här under våren konstaterats så är värsta möjliga placering att plocka de guldproducenter med i utgångsläget högst cash cost. Ett enkelt sätt att inse det är att om du har 1100 i cc i utgångsläget så blir resultatet med ett år av 10% inflation 110 usd upp till 1210. Om du däremot startar med cc 500 usd så blir motsvarande resultat 50 usd till 550. Dvs bolag 1 behöver 110 usd upp i guldpriset för att "stå still", bolag 2 bara 50 usd.


Nytt insiderköp i Dorchester om dryga 1000 aktier (150 tkr). Köparen är ekonomichefen i Dorchester.
http://www.dmlp.net/secfiling.cfm?filingID=1200964-13-3&CIK=1172358

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar