fredag 31 maj 2013

Nämnda TA nivåer i guld efter 1400

1425 och sen 1440.

Källa: Trader Dan i vänstra bloggrullen.

Min egen uppfattning är att det finns mycket shortaktörer som behöver köpa tillbaka guld och att det kan driva kursen. Men jag tror inte detta är början på någon trendvändning så här 31 maj. En orsak är som jag tidigare varit inne på Indien där förutom regeringsagerande köpandet av guld är högst säsongsmässigt grundat och nu går vi in i "lågsäsong för guld". Men låt mig poängtera att dessa marknader är notoriskt volatila så er gissning är lika bra som min...

En sak att notera med dagar som den igår är att det inte bara är så att kurserna går upp, det är också så att omsättning kommer och tillfälligt (??) besöker bolag som speciellt under sommarmånader saknar substans i orderdjupet. M.a.o, det går ofta att sälja sådant där det dåliga eller sommardagar helt enkelt inte finns köpare hur mycket man än rabatterar (dvs dagar som är bättre att ha likviditet och lägga skambud)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar