måndag 8 april 2013

USA's olje och gas boom i bilder

Läser upprepade gånger en märklig misstro mot shale och tight gas & oil. Det verkar kort sagt finnas ett behov av att slå fast det uppenbara, nämligen att någonting har hänt... Det är inte "drömmar" om ny produktion av olja och gas utan produktionen pågår för fullt och det skapar en mängd förändringar i USAs ekonomi och med dessa investeringsmöjligheter.


Stapeln till höger ses enklast som miljoner fat/dag från frackad olja. Fritt ur huvdet är det idag 25% av USA-prod, ca..

Vi har haft ett tekniksprång som gör att nya sedan tidigare kända reserver kan utvinnas lönsamt. NOTERA att tekniksprånget fortsätter. Borrkostnaderna per mängd olja och gas fortsätter falla genom ny borrningsteknik. Vidare så förlängs livet på de nya källorna och utvinningsgraden av den gas och olja som finns där ökar båda år för år. Vi pratar till och med att man går tillbaka till tidigare frackade hål och utvinner mer av vad som finns där då man tidigare bara fått ut kanske 10% (boomen vi sett så här långt). Apache's koncernchef uppskattar naturgasreserverna till minst 300 års förbrukning. Jag kan inte bedöma hur korrekt det är... men med längden på min investeringshorisont kanske några år framåt med ständig omprövning så tror jag helt enkelt inte på snacket om att livslängden är kort och att frackad olja och gas inte kommer vara uthålligt. Jag tror det är felaktig info som tryckts ut av de som förespråkade konceptet Peak Oil och inte vill ta till sig att verkligheten genom teknik har förändrats. Som jag sagt tidigare, jag omprövar/ifrågasätter ständigt... det är min metod för att tjäna pengar som investerare.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar