lördag 2 mars 2013

En investeringstanke för den med längre syn

som jag redan i viss mån via bolag som ETE och Petrobakken placerat utifrån är följande:

Som vi tidigare berört så drunknar USA i naturgas vilket pressat priserna till en kanske 3-5x lägre än resten av världen. En värld som antingen ännu inte klarat av att ta till sig tekniken, inte har motsvarande möjligheter eller som i fallet EU har miljöaktivister som konsekvent stoppar naturgas (och indirekt gynnar kol med 3x högre växthusgaseffekt och viktigare... betydligt högre utsläpp av partiklar och annat som bevisligen verkligen har någon betydelse).

Oavsett skäl så har USA många år av försprång och det syns idag genom att USA har kapacitet att producera långt över de kanske 22 TCF man förbrukar och när jag lyssnade på ett conf call igår så upprepades det man hört många gånger vid det här laget. Man lägger alla naturgashål klara för produktion eller de som får problem och kräver investeringar, på HOLD i väntan på högre priser och fokuserar istället på olja. Men kapaciteten finns där.

Inom olja är det enklare. USA har visserligen förbud mot export av olja men det gör inte så jättemycket då man fortfarande är en jättestor nettoimportör av olja med kanske 10 miljoner fat/dag så där finns det en bättre kommunikation med världsmarknadspriserna genom att importerad olja år för år nu fasas ut (vilket är RENA NETTOPENGAR och ett skäl att jag ser alltmer positivt på USAs förmåga att tackla sitt bytesbalansunderskott och på ett sätt ett tecken på om landet "går med vinst" eller ej). Inom gas så är det främst de stackars kanadensarna som blivit utfasade med enorma gaspipelines från Alberta till amerikanska östkusten som står tomma och kanadensare som i vissa fall eldar upp bi-gas vid oljeproduktion (därför att tappra lokala miljöpartister alltid lyckas fördröja ny infrastruktur som t.ex LNG mot Asien. Även Kanada har tyvärr sin beskärda dos av korkade storstadsbor som tror sig göra nytta när man ständigt stödjer NEJ och ÖVERKLAGA).

Men nu tillbaka till investeringstanken. Vi vet alltså att det både i Kanada och USA finns enorm outnyttjad kapacitet att producera gas och att priserna i EU och Asien under kommande årtionde (utan Nordamerika tillskott) förblir 3-5x högre än USA (dvs ett hot är att USA protektionister inte helt omotiverat frågar varför man ska riskera släppa den ström av industrier som kommer genom nedläggningen av EU genom att exportera och utjämna gaspriser).

Så utbudet av Nordamerikansk gas finns där, finns framtida efterfrågan där? Svaret på det handlar om utbyggnad (dvs sånt som ger BNP, skatteintäkter, löner, jobb och framtidstro) och det tar tid men fördelen för oss är att det är rätt förutsägbart.

USA och Kanada (förbättrar i rask takt sin miljö) ersätter i rask takt år för år kolbrännande med dramatiskt renare frackad naturgas. Det handlar både om konvertering av existerande kraftverk och nybyggnation där en conference call från Kanada jag lyssnade på handlade om det och om hur mycket gamla kolkraftverk enlig ö.k med lagstiftaren ska vara helt borta 2020.

Så efterfrågan på ren naturgas ökar alltså snabbt i Nordamerika (och den skitiga kolen exporteras till miljöpartisternas drömstater, om ni inte tror mig så läs själva här där citat som detta finns: About 75% of U.S. coal exports were shipped to Europe and Asia in 2012, continuing the growth of the past few years with exports this year expected to reach an all-time high).

Vad man ser är alltså att marknadsekonomi lyfter fram naturgas i USA och Kanada trots bristen på CO2 avgifter. I EU så införs hårda straffavgifter på CO2 utsläpp samtidigt som regeringarna blockerar renare energikällor som kärnkraft (Tyskland) och okonventionell naturgas (Tyskland och Frankrike m.fl). Man behöver inte vara Einstein för att lista ut att sättet som EU-industri använder för att klara den ekvationen är att säga upp arbetskraften och flytta till Nordamerika. Netto-effekten för EU är således att vi eldar kol för att värma våra alltfler arbetslösa men att våra CO2 utsläpp minskar för att ekonomisk aktivitet stryps. Det är omöjligt att hålla isär ekonomi och politik och det är inte ekonomins politik utan det handlar om att idiotisk politik runt om i världen förstör den inneboende välståndskraft som finns i det fantastiska och beprövade konceptet marknadsekonomi. Men det finns hopp även för EU, 2020 kan våra arbetslösa på allvar kunna räkna med att kunna värma sig med amerikansk naturgas, LNG... vilket ger oss ytterligare fördelar genom att vi då kan fasa ut den koleldningen och kanske återvinna lite hälsa.... (Den som tror att jag är för negativ till mp-effekt och EU kan ju med fördel leta reda på europeiska bolag med bevisade reserver av okonventionell naturgas, kolla bara att balansräkningen och därmed förmågan att uthärda många oeniga EU tillväxt toppmöten...)

Men den pågående efterfrågeökningen inom Nordamerika är inte nog. USA och Kanada har redan utfärdat flera tillstånd för LNG export. Dvs där man fryser ner naturgas till -160 grader och lastar det på ett skepp vilket gör att volymen blir en bråkdel (1:600) och att det därmed blir lättransporterat. (Det är för övrigt orsaken att jag tror på bull market för dessa skepp och äger norska högavkastaren GLNG:US) som är en etablerad och ledande LNG transportör och för den delen även LNG "åter-gas-ifierare" med spännande planer på mobil flytande LNG frysning.

Detta (amerikansk LNG export) kommer starta 2015 och inom 5 år (2020) är min uppskattning att det kommer motsvara 2-4 TCF eller 10-20% av USAs förbrukning idag. Min investeringstes är att detta kommer och kanske redan har vänt den lång BEAR MARKET vi sett för nordamerikansk naturgas och mer konkret är min tanke att leta reda på bolag som idag är lönsamma högavkastande bolag men som liksom Petrobakken inte får något värde för sina startklara stora naturgasområden nära infrastruktur. Appropå infrastruktur så är den andra av mina vinklingar att halvtomma pipelines i Nordamerika (som resultat av att naturgas i landet inte längre behöver flyttas så långt då fracking skapat producerande zoner bl.a nära östkusten), att dessa kommer fyllas upp igen när LNG terminalerna på bl.a östkusten kommer igång på allvar. Om man tjänar bra med pengar på halvfyllda pipelines vad blir då lönsamheten när de fylls igen?

Om jag kan få bolag med 10% utdelning idag och detta som bonus, är det då inte lika spännande som PM? Jag tycker det och diversifiering är för mig ett värde i sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar