söndag 30 december 2012

Dagens citat

Från tidskriften Without Borders och ungefär: "De låga räntorna förlänger enbart stubinen medans mer krut fylls på i krut-tunnan". Syftade på Tyskland vilket väl mest illustrerar att de flesta länder kan påvisas vara kommande kraschobjekt.

Inte ens Sverige kan ju klara sig från det pga de väldigt höga höga bostadslån som i andra liknande länder fått statsskuld att gå från inget till värsting över natten (Irland-Island) när bankernas fordringar på hushållen imploderar tillsammans med huspriserna. Inget förutsägelse utan mer illustration att vi också är en krutdurk och dessutom en som fortsätter fyllas på. Sverige i sig är starkt men när dominos faller så tenderar dom som bekant att träffa varandra.

De flesta länder bygger successivt upp allt större skulder år för år och det sker i snabbare takt BNP tillväxten även om takten som sagt i vissa länder hålls nere både genom sedelpressköp av egna skuldsedlar med tillhörande låga räntor.

Men det är lite som på en bensinmack, vänligen låt bli att tända cigaretter i den miljön. 2013 blir spännande.

Den som har tid kan med fördel hålla sig uppdaterad om den intensiva debatt (videon nedan) som pågår i Storbritannien och som rimligen berör Sverige väldigt mycket även om debatten inte nått hit ännu.

Gott Nytt år

lördag 29 december 2012

USA's verkliga skattehöjning & verklig skuldsättning

och det gäller i högsta grad Japan och England också.

En kort sammanfattning av hur man kan se det:

Under 1990 - 2008 hade vi en enorm deflationistisk kraft i form av:
Kina och övriga Asien's framväxt som produktionscentra. Dyr västerländsk arbetskraft ersattes med arbetskraft som kostade en bråkdel. Även forna Sovjet imperiet bidrog liksom automation och ökat användande av datorer.

Detta gav utrymme för en lika kraftig inflationistisk impuls där penningmängden tilläts öka tämligen våldsamt i väst (om vi räknar Japan till väst så tjuvstartade dom rejält) genom krediter till hushållen vilket användes till husköp och allt högre priser (och ökad belåning) till allt lägre räntor pga de fallande priserna på prylar. Västs ekonomi ställdes om mot mer tjänsteproduktion och kanske framförallt i många länder byggande av fler hus som ju blivit allt högre värderade. Västs lånefinansierade köp av asiatiska prylar ledde gradvis till försämrad handelsbalans.

Kanske 2008 så förändrades tidigare mönster och idag läser vi om kraftig löneinflation i bl.a Kina, fallande huspriser och kreditförluster i banksystemets uppblåsta låneportfölj till hushållen. Dvs tidigare inflationscentra USA m.fl har förvandlats till naturliga deflationscentrum medans Kina har fått fastighetsboom, ökad belåning och ökade kostnader rent allmänt för att producera prylar (bortsett den naturliga fallande prisbilden för en pryl när den går från startfas till mognadsfas och stordrift).

Så väst kunde alltså under ett par årtionden utnyttja en gigantisk engångseffekt av att en enorm del av världen gick från misslyckad kommunistisk planekonomi till kapitalism och marknadsekonomi.

Nuläget för väst är som bekant att regeringarna i USA, England och Japan (samt Euroland riktat mot PIIGS) har möjlighet att nyttja den inneboende deflationen skapad av krympande mängd krediter till privata sektorn (överdrifter rättas till) till att finansiera enorma budgetunderskott med den dolda skatten tryckande av pappers/elektroniska pengar.

Alla politiker lär sig just nu att det visst finns en gratis lunch. Man kan trycka pengar utan konsekvens och de som pekat på riskerna för inflation är rejält tilltufsade på precis samma sätt som pojken som varnade för vargen. Allt färre byinvånare och politiker tror på vargen längre och länder som USA och England finansierar till största delen budgetunderskott upp mot 10% av BNP via centralbankernas tryckande. Pliktskyldigast så säger man att man ska sälja dom i skuldsedlarna i framtiden men inte ens de mest högljudda deflationisterna verkar föra fram den åsikten längre vad jag kan se.

Så våra politiker har valet att gå till val på att sänka dåliga ekonomier genom sparande/skattehöjningar eller att gå till val på att fortsätta underskott runt 10% av BNP helt utan bestraffning (ev krasch är ju verkligen i slow motion då 10% tillkommande budgetunderskott vid 1% upplåningsränta betyder ökade räntekostnader med 0.1% av BNP).

Inte svårt att gissa vad man väljer. Japan's nya premiärminister vann jordskredsseger på att bl.a hota centralbanken med att antingen höjer man drastiskt redan intensivt tryckande eller så ändrar dom grundlagen och avsätter folket där.

Vad jag tycker är dags att konstatera är att man rimligen måste börja fundera över ländernas skuldsättning nettad för de innehav av statliga skuldsedlar (obligationer) centralbankerna rimligen aldrig kommer släppa ut på marknaden. Konsekvensen av det är att USA's offentliga skuldsättning inte alls ökar i speciellt snabb takt för den finansieras av landets medborgare genom en dold inflationsskatt som för tillfället inte märks pga imploderande kreditmängd.

Hur länge kan det fortsätta och betyder detta att länderna med tryckpressar i väst inte har några problem? Kan det rentutav bli så att vi är i en fas som kommer avslutas med att vi kommer i balans igen genom att statligt skuldspenderande smidigt kvitteras mot imploderande krediter så länge det behövs och sen övergår i tillväxt som genom ökande skatteintäkter snabbt krymper budgetunderskotten utan att länderna dragit på sig alltför hög statlig nettoskuldsättning?

Kan inte direkt säga att jag har svaret på det... men vad man inte vill se om man ska hoppas på det scenariot är fortsatt låg tillväxt och tilltagande inflation eller för den delen att obligationsköpandet från centralbankerna misslyckas med att hålla nere räntorna.

Summerar man det så ligger vi utan tvekan i en "fas" som inte kan fortsätta i all evighet (krympande krediter och centralbankernas budgetfinansierande). Men stora frågan är vad nästa fas blir... Vad gäller Sverige så kan man möjligen säga att på samma sätt som Japan låg långt före väst så ligger Sverige långt efter huvudgruppen. Vår skuldsättning krymper inte utan ökar och är fortsatt riktad mot en stigande hus-sektor.

Mer på ämnet från Kyle Bass i lång video här:

fredag 28 december 2012

Läget i PSN som jag ser det

Fortsatt fallande kniv naturligtvis och därmed som alltid läge att vara försiktig.

Men till fakta som jag ser det, det mesta känner ni igen, det är saker vi fokuserat på tidigare:

Grundfakta idag:
81 miljoner aktier a 1.30 ger 105 mcad börsvärde.

Svagheterna:
1. Risk för fortsatta kreditförluster på utestående kreditportfölj om 125 mcad där knappa 40% är i bolag med investment grade. Dvs ca 75 mcad är utestående på mindre företag. Om vi konservativt räknar 50% kreditförlust på det så är det 37.5 mcad i kommande avskrivningar.

2. Svaghet två: Marknaden vek under Q3 för deras tjänster och som väntat har det fortsatt under Q4. Vi vet att bolaget i sin katastrofrapport för Q3 trots allt genererade EBITDA (vinst före skatt, räntor, avskrivningar etc) på 26,6 mcad.

3. Svaghet tre är att värdet i bolaget ligger i förmågan att generera vinst snarare än i stora substansvärden via nedplöjda fabriker etc.. Samma nyhetsbrev och analytiker som tidigare haussade företaget påpekar nu att om kreditförlusterna är tillräckligt höga så är substansvärdet och värdet på bolaget noll...

Mina svar:
1. Om bolaget förlorar 37.5 mcad i ENGÅNGSEFFEKT (man stramar ju åt sitt kreditgivningssystem stenhårt nu) så motsvarar det beloppet man sparar på att låta bli utdelningen under 5 månader.

2. Utan tvekan har EBITDA fallit vidare under Q4 men glöm inte att mkt av försämringen togs redan under vad som vid dagens värdering förefaller en våt dröm av lönsamhet (bolagsvärdering på 1x EBITDA räknat Q3). Vi vet inte hur långt vidare lönsamheten fallit under Q4 eller om bolaget har rätt i antagandet att det blir bättre Q1. Vad jag fokuserar på är istället hur känsligt bolaget är för att få sämre betalt. Jag ger tre nyckeltal för Q3:
Försäljningsbelopp: 41 mcad
EBITDA: 26,6 mcad
Omkostnaderna direkt knutna till försäljningsintäkten: 9 mcad.

För mig så visar detta som jag tidigare skrivit att bolaget tål rejäla prissänkningar innan man blir förlustdrivande. Uttryckt på ett annat sätt: När man nu i ett hugg skippat 22 mcad i kvartalsvisa utdelningar så är det vad jag kan se troligen ett lönsamt bolag som behöver åtgärda sin kreditprövningsavdelning grundligt, strypa alla nyinvesteringar (vilket man enkelt och utan kostnad kan göra) och bara avvakta bättre tider.

Inget jag kan se säger att fracking i USA vuxit färdigt, tvärtom och inget jag kan se säger att vattenfracking ersatts på bred front av konkurrerande tekniker.

En fördel med nedgångar är att misslyckade placeringar rent naturligt får lägre vikt i portföljen... jag ser det som att jag får lite utrymme att öka utan att bli för tung.... tog en post på 1.25 (red. GAV justerad genom trading, oförändrat antal. red 2. sålde det med hygglig vinst på trading kontot. Kändes skönt att för en gång skull tjäna något på PSN...) på mitt tradingkonto där jag för tillfället inte ägde några då jag trejdade ur de få med vinst som jag alltid siktar på där när jag ser vinst.

Avslutningsvis vill jag rätta en helt felaktig siffra jag nämnde när det gäller bolagets kassa. Kassan är mkt låg idag men man har låneutrymme på 50 mcad ca samt som sagt kundfordringar på 125 mcad av varierande kvalitet. Glöm andra uppgifter. Precis som i tidigare blogg så har ni helt exakta uppgifter i Q3 rapporten länkad.

lördag 22 december 2012

Intressant från Mish om explosionen i USA's offantliga sektor

USA lider av den sjuka som Sverige gjorde så länge. Offentliga sektorn växer okontrolerbart och är den direkta orsaken till att USA's ekonomi är i Medelhavsklass.

Notera att USA har ett inflationsmål på 2% om jag minns rätt så med ränta på ränta borde utgifterna mellan 2000 och 2012 alltså ökat klart under 30%.

USA lider av det som historiskt tenderar döda demokrati. De som inte betalar eller betalar mkt lite skatt kan inte låta bli att rösta på högre bidrag (till sig själva) som ska betalas med högre skatter (på dom andra).

Kruxet är bara som Thatcher så bevingat pekade på: "Problemet med socialism är att till slut får man slut på andra människors pengar". Ett land som kommer få uppleva det inom mycket kort är Frankrike och notera då att de fattiga där kommer råka mkt illa ut och min åsikt är att dom förtjänar det. Röstar man fram en galen socialist som omedelbart sänker pensionsåldern och ökar marginalskatten till 75% och hotar med att nationalisera företag som försöker rationalisera när dom går med förlust... ja då förtjänar man den skenande arbetslöshet man nu får. Rika och kreativa (inte alltid samma sak...) klarar sig alltid och i Frankrike så lämnar dom som ni märker snabbt under mobbskrik från de lokala socialisterna. Gissa hur det kommer sluta...

Federal Spending USA

The following table will show without a doubt the purported "revenue problem" in Congress, is without a doubt really an "out of control spending problem".


Department 20002012 estimatePercentage Increase
Legislative Branch2,8715,25382.97
Judicial Branch4,0577,58186.86
Department of Agriculture75,071150,680100.72
Department of Commerce7,78811,32645.43
Department of Defense--Military Programs281,028688,254144.91
Department of Education33,47698,467194.14
Department of Energy14,97138,998160.49
Department of Health and Human Services382,311871,836128.04
Department of Homeland Security13,15960,443359.33
Department of Housing and Urban Development30,78156,78884.49
Department of the Interior7,99811,24140.55
Department of Justice16,84634,556105.13
Department of Labor31,873127,157298.95
Department of State6,68729,937347.69
Department of Transportation41,55584,135102.47
Department of the Treasury390,524579,61848.42
Department of Veterans Affairs47,044129,186174.61
Corps of Engineers--Civil Works4,2299,184117.17
Other Defense Civil Programs32,80151,99158.50
Environmental Protection Agency7,2239,35229.48
Executive Office of the President28341446.29
General Services Administration741,0831363.51
International Assistance Programs12,08725,554111.42
National Aeronautics and Space Administration13,42817,63731.34
National Science Foundation3,4488,281140.17
Office of Personnel Management48,65587,46279.76
Small Business Administration-4213,157
Social Security Administration (On-Budget)45,121188,552317.88
Social Security Administration (Off-Budget)396,169638,50961.17
Other Independent Agencies (On-Budget)8,80353,199504.33
Other Independent Agencies (Off-Budget)2,029-5,120
Allowances..........125
Undistributed Offsetting Receipts-173,019-279,28961.42
(On-budget)-105,586-151,06643.07
(Off-budget)-67,433-128,22390.15
Total outlays1,788,9503,795,547112.17

En av de främsta skälen till att jag insett att EU i nuvarande form är alltmer skadligt är att det enda som hindrar att demokratiska stater spårar ur i en orgie av skatte & bidragshöjningar är konkurrens mellan staterna. Att folk som blir rånade alltmer absurt (jag menar 85% marginalskatt som svenska Socialdemokraterna införde på 70-talet är ju inte politik det är stöld/misshandel) har möjlighet att lämna.

EU talar vackert om skatteharmonisering. När man vill förbjuda Irlands låga företagsbeskattning eller Ungerns försök att försöka få igång sin ekonomi med s.k flat tax, ja då inser man att skatteharmonisering är ett socialistiskt paneuropeiskt projekt för att få stopp på de spärrar (konkurrens) som hindrar dom från att genomföra 100% socialism. Om man väljer kommunistiskt förbudsversion för folk att lämna länder eller socialistisk "exit tax" känns osäkert. Läget är ju volatilt och spännande fortsättning lär följa nere i Europa när alltmer desperata politiker vidtar alltmer extrema åtgärder som begränsar individernas och ländernas egen frihet till förmån för centralisering.

Idag fick jag en tidig julklapp. En fascinerande bok om de svenska socialister som under 1920-1930 talet lämnade Sverige för att vara med och bygga världens första socialistiska stat, Sovjetunionen. 

Dom uppmuntrades intensivt av främst ledande vänsterpartister på den tiden och detta är tydligen ett mkt nedtystat kapitel i svensk historia då Socialdemokratiska regeringen svek de sina och lämnade dom att ruttna i Gulag när ett misstänksamt Sovjetstyre vände sig mot alla avvikande inklusive utlänningarna. Många av svenskarna avrättades bokstavligen med nackskott och slängdes i massgravar tillsammans med andra som misstänktes för att vara motståndare till Socialismen. Återkommer säkert med en mer omfattande recension.

fredag 21 december 2012

Där small det....

Aurcana

Lydian

Missade få in min Lydian order med 1 sek. Men tog 30k AUN på 80 cent...

 Hoppas det var någon mer som fick nytta av "häxkväll" med O_B ;-)

Undrar om det kommer fler "slag" ännu lägre kommande 30-40 minuterna. 

Så var det dags igen för häxdagen på börsen

De senaste kvartalen detta skett har vi sett märkliga kursrörelser under sena kvällen och i efterhandeln i vissa aktier. Extrema rörelser som gav mig chansen att t.ex sälja flera hundra tusen Aurcana för 1.14 för att några minuter senare i efterhandeln köpa tillbaka ca 1/3 av dom för 90 cent (tredje fredagen i juni).

Jag har sparat likviditet inför denna dag så det ska bli spännande att se vad som händer. Avanza klarar ju att ha ordrarna kvar till efterhandeln men jag tror inte NN gör det. 

Igår var också premiär för mitt handlande utanför dessa två mer eller mindre missbrukande oligopolaktörer och jag invigde mitt CAD valutakonto med handel inom svensk skattemodell av samma typ som vi har oss Avanza och NN. Jag kommer återkomma om detta i kommande bloggar.

Triple witching hour

From Wikipedia, the free encyclopedia
Triple witching hour is the last hour of the stock market trading session (3:00-4:00 P.M., New York Time) on the third Friday of every March, June, September, and December. Those days are the expiration of three kinds of securities:
  • Stock market index futures;
  • Stock market index options;
  • Stock options.
The simultaneous expirations generally increases the trading volume of options, futures and the underlying stocks, and occasionally increases volatility of prices of related securities.
On those same days in March, June, September, and December, Single-stock futures also expire, so that the final hour on those days is sometimes referred to as the quadruple witching hour.[1]

Concept and usage

The term "triple witching" refers to the extra volatility resulting from the expiration dates of the three financing instruments, and is based on the witching hour denoting the active time for witches.
It is used often and is considered industry jargon.

onsdag 19 december 2012

Något att hålla noga ögon på...

Logiken är solklar och kapitalet är enormt.

Japanese pension funds are investing in gold for the first time in n effort to hedge against economic upheaval.
The Wall Street Journal reports that a small number of pension funds in Japan are breaking with precedent, shifting from holdings comprised almost exclusively of stocks and bonds to invest in gold and other physical assets.
The bonds and stocks heavy composition of Japan's pensions funds has led to dismal performances of late. Bond yields are at historic lows, while stocks have either plunged during crisis periods or simply languished in the doldrums.
Japan's Government Pension Investment Fund is the most prominent example, shedding 7.6% during the 2008 fiscal year as a result of the GFC, and 0.3% in 2010 when markets were perturbed by the Eurozone's debt woes.
A number of pension funds now hope that investing in gold will shelter them from the untoward vicissitudes of the global economy, with low interest rates as well as newly elected Prime Minister Shinzo Abe's demand for "unlimited easing measures" from the central bank further justifying the inclusion of non-yielding gold in their portfolios.
Okayama Metal and Machinery Pension is one of the pioneer gold investors amongst Japanese pension funds, first purchasing gold in March of this year.
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation has also said it has obtained more than Y2 billion from two pension funds for a gold fund founded in March.

Länk

tisdag 18 december 2012

En fallande kniv för den spekulativt lagde

Monterade tankar i drift
Ena dagen kurs 13.20 cad, utdelning 1.08 cad och riktkurser från ovanligt många mäklarfirmor på kurser runt 20 dollar, en riktig snabbväxande marknadsälskling m.a.o.

Sen kom Rapporten med stort R... bolagets Q3 och på en månad så har detta bolag med 81 miljoner aktier utestående omsatt 85 miljoner aktier, kursen har fallit till igår 3.36 cad och bolaget och dess ledning har blivit stämda för att ha målat framtiden i för ljusa färger.

Som de flesta antagligen noterat så har ny teknologi s.k. fracking gjort att Peak Oil tesen fått sig en rejäl törn. Världen har länge vetat att det fanns väldigt mycket både gas och olja i sten som inte var tillräckligt porös för att det skulle kunna utvinnas.

Vad som hänt är mycket kort att man tagit fram metoder för att med vatten, lite kemikalier och lite sand högtrycksspräcka dessa stenlager då man borrar horisontella borrhål (dvs åt sidan när man kommit ner).

Så helt plötsligt så ville alla bolag i Nordamerika inte bara ha ut  borriggar etc ut på vischan utan man behövde stora mängder vatten och förmåga att hantera vattnet... Vips så kom stora ståltankar om 500 fat volym på modet och enorma karavaner med lastbilar körde ut dessa tankar som bildade vad man kallar "tankfarmar". Osmidigt? Japp, ett alternativ som användes var därför också att lägga gummimattor i svackor/hål i marken och skapa konstgjorda sjöar. Där har ni för övrigt ett tungt skäl till att fracking har sådär miljörykte då vatten/kemikalieblandningen av och till läckte ut.
Ett oljebolag som "led av situationen" satte sig ner och funderade och kom fram till ett moduluppbyggt tanksystem med svängda stålbitar som monterades ihop som ett sorts lego på några timmar varpå man la platsinsats på insidan och kapaciteten var upp till 40.000 fat utan problem och utan spill, bolaget Poseidon Concepts var fött och blev efter börsintroduktionen en enorm succé under 2011 och 2012. Fram till 15e november i alla fall...

Som med alla "marknadsälsklingar" så var förväntningarna på rapporten höga och bolaget svek dessa grundligt.

Vad som hände var:
1. Man rapporterade att fracking och oljesektorn kring Bakken hade en cyklisk sväng ned som förväntas vara fram till årsskiftet när nya exploration budgetar läggs.
2. Rapporten innehöll utöver utebliven tillväxt eller t.om tappade kunder så rådde även prisfall på "lagringstjänster av vatten". Man pratade om 75% prisfall för ståltankssegmentet medans man själva var utsatta för 15-30% nedgångar.
3. Utöver detta så rapporterade man kreditförluster på knappa 10 miljoner dollar och den som tittar närmare ser att även på kvarvarande fordringar så ökar tiden dom varit utestående kraftigt. Allt tyder alltså på att bolagets kunder har det tufft MEN också att detta relativt nya bolag rejält slarvat med kreditprövning och säkerhet under de senaste två boom-åren. Mycket text i senaste rapporten skrivs om hur detta med kreditprövningar ska utföras i framtiden.  Man kan nog vara rätt säker på att en läxa lärs nu m.a.o.
4. Bolaget avbryter i princip nytillverkning av fler än de ca 450 tankar man redan har i väntan på bättre tider.

Okej... det här var ju inte så roligt... och analytikerna har slaktat bolaget. Haywood för att ta ett exempel sänkte riktkursen 15 november från 25 dollar till 14 dollar och när man fattat att kreditförlusterna nog kan fortsätta (på idag utestående fordringar) så fortsatte man den 28 november och klippte ner riktkursen till 7.50 cad. Kursen igår alltså 3.36 och då har den ändå stabiliserats ett antal dagar och kanske vänt försiktigt upp.

S&P meddelade häromdagen att bolaget åker ur en hel drös med olika index (dvs ETF'er och fonder säljer) och vi har på en månad sen rapporten omsatt häpnadsväckande 85 miljoner aktier med 81 miljoner utgivna. (3e dec var i Kanada 2 milj aktier shortade dvs inte uppseendeväckande).

Konkurs nästa? Kommer bolaget överleva? Tja nu kommer vi till frågan om marknaden överdrivit eller inte. Utan tvekan säger logiken att utöver fonder/ETF er så lär mängder med ägare sålt för att ta hem skattemässig förlust innan årsskiftet. 81 miljoner aktier innebär vid 3.36 ett börsvärde på 272 mcad för ett bolag som hade EBITDA under detta misslyckade Q3 på 26.6 mcad och vinst 7.8 mcad eller ca 100 resp 30 på helår (kvartalsinkomst var 41 mcad så det är ett mkt lönsamt företag även nu). Skillnaden var förutom de vanliga orsakerna bl.a rapporterade kundförlusterna på 10 mcad.

Bolaget har en långsiktig och bekväm kreditfacilitet (sommaren 2014 om den skulle sägas upp) på 100 mcad och har dragit 56 mcad på den men har working capital på 103 mcad. (Detta är en rättad del 28 dec där working capital INTE är samma sak som kassa, ni har exakt balansräkning i länken till Q3 rapporten nedan. Jag beklagar felskrivningen)

Så vad är marknaden så ursinnig på? Jo bolagets största utgift berörde vi tidigare och det är de 9 cent per månad man delar ut och fortfarande har kvar... 1.08 cad utdelning på årsbasis vid 81 miljoner aktier är knappa 90 mcad och japp, hygglig direktavkastning för den som tror bolaget stabiliseras på nuvarande EBITDA nivåer då investeringarna i dålig marknad i princip upphör.

Sen är man som sagt "ursinnig" på att tillväxten ersatts av stillastående eller backande marknad, fallande tidigare mkt höga marginaler och risken för kreditförluster. Stämningen är inte heller rolig.

Jag investerar för egen del därför att:
- Fracking fenomenet i Nordamerika lär fortsätta och Poseidon är visserligen marknadsledande men har bara 10% marknadsandel. Resten av världen lär också införa detta (England har fått stora träffar) och Poseidon har börjat expandera internationellt. Man har ju patent.
- Bolaget har bortsett utdelningen en mycket god lönsamhet och är inte på något sätt hotat av lägre beläggning eller sämre prisbild. Balansräkningen är okej och både balans och resultaträkningen kan dramatiskt snyggas till genom att spara 45 mcad årligen på halverad utdelning vilket ändå skulle ge mig häpnadsväckande 16.1%... (idag alltså 32%).
- Jag chansar att säljtrycket upphör efter årsskiftet.
- Jag har inte kunnat se att alternativ teknik kommer ersätta vattenfracking i närtid ej eller alternativa förvaringstekniker. Det finns hot på båda dessa sidor men det finns också möjligheter som talar för ännu mer vatten/tankar resp möjligheter för Poseidon att ta marknadsandel.

Poseidon har gjort över 2000 jobb och aldrig haft en olycka. Kan naturligtvis vändas till att ett utsläpp i framtiden med de stora volymerna vore klart negativt. Risker finns alltid.

Hemsida: http://poseidonconcepts.com/

Fulla Q3 rapporten: http://www.poseidonconcepts.com/_pdfs/Poseidon2012Q3_Whole.pdfBloomberg "App" och Samsung SIII (Android)

Live TV fungerar utmärkt där igen nu. Dom verkar ha ersatt Flash player som var orsaken att det inte funkade tidigare.

Jag tycker det är suveränt att sitta med live business TV och lurar på bussen måste jag säga. Bilden på S3 är ju kanonbra. Blir alltmer nöjd.

söndag 16 december 2012

Facit på vad som hände med REE (Dacha)?

Vi har diskuterat det tidigare men här är en bra Mineweb artikel som belyser att det är inte alls brist på efterfrågan som håller nere priserna utan det är västerländska företag som föredrar att köpa REE från smugglare (ofta via Nordkorea har jag läst) där REE kommer från enormt miljöförstörande småskalig utvinning som förstör floder etc i Kina.

Jag tror vi lugnt kan introducera begreppet: "selektiv moral".

lördag 15 december 2012

Scotia Bank bolagspresentationer 27-29 Nov

Detta har jag missat, julafton kommer tidigt...

Skilj på guld och vapen

Ni känner till det enligt mig och många andra ytterst vettiga tugget typ:
- Att inte trycka papperspengar i för snabb takt jämfört med BNP tillväxt
- Att uppmuntra sparande snarare än överdriven skuldsättning
- Att uppmuntra arbete snarare än bidragstagande
- Poängtera individens eget ansvar för sig och sin familj snarare än en stat som kontrollerar allting.

och i USA som ju är något av en trendsetter så finns hoppet för det landet i grupper som för fram just dessa bitar.

Jag har länge störsts av hur en stor andel av de som för fram dessa sunda åsikter också kopplar detta till rätten att äga vapen. Igår såg vi igen vad den rätten åstakommer. Totalt och massivt fruktansvärt, en skötsam kvinnlig lärare hade 3 vapen registrerade på sig, hennes son tog dessa och mördade 20 barn och 6 vuxna inklusive henne.

De flesta vet att väldigt många människor av olika skäl kommer gå genom en eller ett par livskriser under sitt liv. För logiskt tänkande människor borde det rimligen då vara självklart att det är en ytterst dålig idé att tillåta vapen i hemmet.Intressanta datum framöver

Fredag 21 december är tripple witch datumet som stökade till saker så mkt 3 resp 6 månader sedan (se blogginlägg för ca 3 månader sen). Det följs upp av sista dagen för tax loss selling för kanadensare måndagen den 24e december (för amerikaner 31 dec).

Båda dessa datum (21 o 24) har alltså en bias för att kunna se rätt märkliga affärer gissar.

I övrigt så vill jag påpeka att Elfenbenskusten (Ivory Coast) igår godkände lag om beskattning av guldproduktion som är av den typen att ingen investerare bör lägga tyngre vikt på att skapa välstånde i det landet. Dvs politikerna har med lagen som är godkänd av parlamentet men ännu inte presidenten valt att slakta kon snarare än att mjölka den. Min gissning är fortsatt att dom kommer fatta detta men att det kan bli en del turbulens innan poletten trillar ner. Bland annat verkar man inte fatta att man inte kan beskatta allt utöver rörliga kostnader som vinst, dvs att det måste finnas avskrivning av investerat kapital också. Skyll dock inte bara på landets regering, IMF har folk som åker runt och uppmanar till sådant här.

Det bolag som kan beröras av mina innehav är Endeavour Mining då man om ett drygt år ska vara igång med en första gruva i landet. Jag skulle inte bli förvånad om man tittar på att styra över utrustning till projekt i andra länder (samtidigt så exploderar politikernas skattevilja mot gruvproduktion överallt, och jag iaktar noga även Burkina Faso (antydningarna finns där och jag gissar det pressar Semafo) och som tidigare nämnt USA där frågan väckts igen om kraftiga royalty höjningar på federal land vilket vad jag förstår dock inte drabbar Aurcana som är privat mark). Summan för mig är att jag lättat en del på innehavet i EDV igår på 2.06 för att bygga likviditet inför datumen ovan. Jag håller även på att byta mäklare. Jag tycker inte man ska överdriva effekten för Endeavour, man har ju gruvor i 3 andra länder redan idag. Men kanske ger det en kortsiktig trejdningsmöjlighet om det blir skriverier.

Långsiktigt så är politikernas beskattningsvilja främsta orsaken till att vi kommer få se fortsatt råvaruinflation om än med turbulenta priser. Det är en enkelt ekvation som kallas utbud och efterfrågan=pris och vad politikerna gör är att dom höjer kostnaden för bolagens kapitalanskaffning genom att skapa osäkerhet (ett symptom på detta är fallande börskurser då investerarna vill ha lägre värderingar=högre avkastning på insatt kapital pga politikernas ständiga förändringar av reglerna).

Kanske måste man överväga att ge upp som investerare och inse att vänsterpolitikerna inte vill att vi ska investera i gruvor. Det kommer som sagt ge högre priser på metallerna och det finns ju sätt att köpa själva metallerna istället för att investera i produktion. Det är ju temat som vi ser för övrigt där guld och royaltybolag går så mkt bättre än de plågade producenterna. Ett självspelande piano för prishöjningar skapat av politikerklassen världen över.

Vi har en kraftig vänstersväng i världen och det skapar inte tillväxt utan skapar högre skatter och mindre välstånd. Frågan för mig är om väljarna inser det och rättar till vägvalet... eller om det mer är något långsiktigt typ romarrikets fall vi har framför oss i väst. En annan liknelse är ju hur rika framgångsrika Argentina fick sina socialdemokrater (peronisterna) och där väljarna trots att dom blivit så oerhört mkt fattigare, inte lyckats ta sig samman och få på plats fungerande marknadsekonomi och välståndsskapande låga skatter igen. Tvärtom så är det ett snäpp till av ofrihet där nu, valutareglering och förbud att köpa utländsk valuta och guld. Man får bara spara i den lokala politikervalutan Peso.

Bob Hoye ger hopp för att PM aktier står inför bottenkänning runt datumen vi diskuterar ovan samt därefter bra uppgång samt diskuterar Hotel California (fler som gillar den och konstaterar att där kan man checka in men aldrig checka ut appropå FED's obligationsköp)

Så varför inte tillägna denna till både Kaliforniens skattebetalare och Ben Bernanke:


lördag 8 december 2012

Ett tidigt nyårslöfte

Jag har tidigare skrivit att jag vill ha lägre volatilitet i min portfölj och att jag i viss mån är beredd att acceptera lägre avkastning för att nå det. Baserat på det har jag ju gått från att inte bara förkasta belåning utan också till att ha mycket konkreta mål att varje stark period i enskild aktie eller börs ska mötas av att jag "säljer mina dyrast köpta" eller tar vinst rent allmänt och som resultat av det går rätt rejält likvid inför nästa oundvikliga smäll.

Om jag skulle justera det något så är det genom att visualisera bilden av gevärsskytten som väntar, väntar och inte skjuter innan man ser fiendens ögonvita... kort sagt, jag upplever ibland att jag inte har nog tålamod när det gäller att vänta på att rekylerna ska gå djupt nog.

Men detta var inte nyårslöftet utan det är något mer skakande.. nämligen att sänka risken i portföljen genom att jobba mer även med andra branscher än råvaruproducenter och då specifikt bolag som sysslar med att tjäna pengar och inte är rädda att dela ut dessa vinster (dvs låga P/E räcker inte om bolagen inte delar ut generöst). Kommer då även att sikta på att bredda mig till andra marknader än Nordamerika. NTI (raffinaderi med mkt god utdelning) är ett första exempel på bolag jag vill ha mer av.

En tanke med att göra denna breddning av portföljen är att det ska bli ännu mer möjligt att trejda svängningarna i Kanada. Dvs om jag äger säg Tele 2 på svenska börsen och den går hyggligt när guld och silverbolagen går från billigt till absurt (händer ju regelbundet) så öppnar det för ytterligare möjlighet att trejda och nyttja svängningar. (Naturligtvis även tvärtom, jag kan vid styrka i PM marknaderna nyttja andra alternativ än att gå likvid).

Detta betyder inte att jag förkastar skälen att köpa guld och silver och därmed skälen att investera i producenterna av metallerna utan det handlar mest om hur jag som sagt vill ha ner volatiliteten och optimera mina verktyg att tjäna pengar på i en ekonomisk värld som pga ansvarslösa, hushåll, väljare, politiker etc i mitt tycke är för svängig för min smak och där jag dessutom inte ser direkt orsak att tro att oron ska minska.

Vi får se hur nyårslöftet utvecklas.. sånt här tar tid när man vill förstå vad man köper samt vänta på rätt tidpunkter. Men det ska ses som ett mål om framtida vägval baserat på missnöje med avkastningen sen ungefär början av 2011 dvs de senaste två åren. Att man klarar sig bättre än index är en klen tröst när index på ens marknader utvecklas uselt.

Rent kortsiktigt så är som jag nämnt min åsikt att vi nog har svagt någon vecka till medans vi på andra sidan årsskiftet förhoppningsvis har gott om köpare som ska ha tillbaka de aktier kanadensare sålde pga tax loss och jänkare sålde pga den lägre reavinstskatt 2012 än 2013. Dvs att kalla detta för ett nyårslöfte för 2013 har även en tajmingmässig orsak.

fredag 7 december 2012

Lydian International, uppköpskandidat, börsen & NTI

Mest sannolik köpare är Dundee (t.dpm) i mitt tycke då man redan har en gruva i Armenien. Jag har följt båda projekten under en längre tid och jag skulle säga att det är relativt politiskt och tillståndsmässigt stabilt. Det finns visst motstånd mot mining hos vissa "miljö"-grupper i landet men också både stöd lokalt och i regeringen så på det hela skulle jag säga bättre förutsättningar "än snittet".

För tillfället så äger jag aktier i båda bolagen. Lydian är mer nedtryckt än Dundee så jag upprepar att jag inte skulle bli förvånad över ett bud.

I videon nedan så hajade jag till lite att man tycks tro att man kan nå 5 miljoner ounce resurser tillslut. Det ser ut att kunna bli en stabil producent över många år.

Mer allmänt om börsen så är den ju exceptionellt svag... igen... Jag kan bara upprepa det jag tidigare skrivit om värdet att vara envis med att trejda och sälja hygglig del av portföljen på varje bra studs upp.

I guldaktierna så har det varit ett tag sedan den möjligheten kom men mitt innehav i NTI:US gav mig nyss möjligheten att skeppa "alla de dyraste" jag köpte in efter den strålande rapporten. Kvar är "alla de billigaste" samt kapacitet att handla den eller annat som pressas ner inför årsskiftet.

NTI är ju ett raffinaderi som i korta drag drar nytta av att WTI, Bakken, oilsand crude i stora delar av USA handlas långt under Brent pris samtidigt som raffens produkt bensin, diesel m.m säljs till världsmarknadspris vilket det faktiskt är i hela USA bl.a därför att den delen där NTI har sitt raff i är en "nettoimportör" av bensin, diesel etc från delar av USA som enkelt uttryckt ligger vid kusten och är "utsatt för Brent prissättning". Jag ligger fortsatt tung i NTI och gläds åt väldigt generösa kvartalsutdelningar vilka man dock ska räkna med svänger rejält.
tisdag 4 december 2012

Gärna medalj... men först en rejäl pension!

Socialdemokrat i Europa, fd statsministrar (två i familjen) och host, host pensionskonto i Schweiz i mammas namn eller snarare driftiga mamma påstås ha använt alias.

550 miljoner Euro.

Socialdemokratiska politiker och fackföreningsledare blir väldigt rika när dom får sitta länge. Jag själv imponeras över hur mycket pengar Göran Persson och hans sambo lyckats ro ihop under karriären vilket inte ska tolkas som att jag vill tillskriva honom och sambon annat än helt vita affärer. Däremot kanske jag skulle vilja tillskriva dom ovanligt välbetalda jobb som jag inte per automatik skulle gissat att dom var kvalificerade för och det inkluderar jobbet som Sveriges statsminister.

Det är bra att Socialdemokraterna granskas hårt i Grekland.

Jag läste nyligen att flera av Clinton's ministrar blivit miljardärer (i sek) på att fungera som rådgivare till Fannie Mae och Freddie Mac. Råden man gav var exakt de som ledde till de stora förlusterna som skattebetalarna fick ta hand om i USA. Obama skyller krisen på Bush och det är tacksamt för Bush var ju allt annat än en stjärna men för den som lägger 60 minuter på att sätta sig in i vad som orsakade subprime och USA's bankkris ser snabbt att det till absolut största del hör hemma hos USA's svar på Socialdemokratin och många ledande vänsterpolitiker där som sagt blev snuskigt rika tiden omedelbart efter sina offentliga uppdrag.

S och demokrater drar stor nytta av att man i sin väljarkår främst har människor med begränsat intresse och förmåga att förstå vad som händer.

lördag 1 december 2012

Snart dags för Japan

eller för den mer pessimistiskt lagde, dags för Asien.

Ju mer jag läser så känns det som att krisen på allvar startade eller snarare urartade på allvar 2008-2009 i USA. Massivt pengatryckande gav oss lugn och ro till EU tog över stafettpinnen 2011-2012.

Frågan är om nästa smäll blir kombinationen Japan och Kina 2013-2014. Inbromsning, fastighetsprisfall i Kina men i Japan betydligt allvarligare och mer åt hållet vad Grekland, Spanien m.fl upplever och kanske rentutav det första landet där inflationen tar fart på allvar och då kickstartat av en valuta som dramatiskt faller för att bättra på en konkurrenskraft där bytes och handelsbalans nu visar stadig försämring.

Det som ger mig kalla kårar är att "lilla" Japan har en statsskuld på 13 triljoner usd att jämföra med USA på runt 15 triljoner usd fritt taget ur huvudet. Det går ihop genom att USA är gravt skuldsatt med 100% av BNP i skuld medans Japan har 235% av BNP i skuld vilket kort sagt helt enkelt är långt bortom jämförelse med alla industrialiserade länder inklusive Grekland.

Många har säkert hört uttrycket "to big to bail" om Spanien eller i ännu högre grad Italien som för övrigt har världens tredje nominellt största statsskuld på runt 2 triljoner usd. Återigen, Japan har runt 6.5x Italien i statsskuld och man är en tung pjäs i världsekonomin på samma nivå som Kina i storlek. Till skillnad från Kina är man dock inte den stora råvaruförbrukaren och för guld specifikt misstänker jag att chansen är ytterst god att en kraschande Yen snarare kommer väcka sovande japaner att man måste börja investera i guld också även om säkert USD blir förstahandsvalet för många (USA gynnas igen m.a.o av att vara relativt sett mindre ful i skönhetstävlingen där man är tvungen att rösta på någon, dvs kapitalet måste hamna någonstans).

Många har förklarat Japans död tidigare och haft fel men som Asia Times nyligen skrev typ: Japan känns som en katt som just förbrukat sitt nionde liv...

Flikar in ett citat från Mish här om Japan, egentligen inget nytt för mig men värt att påpeka för folk som kanske inte funderat så mycket över nuläget i Japan:

Actually, Japan has extremely serious issues already, it's just that the market is ignoring them for now. If interest rates rise by a mere 2% or so, interest on the national debt will consume 100% of Japanese tax revenue.

Global imbalances are mounting. I suspect within the next couple of years (if not 2013) Japan will resort to the printing press to finance interest on its national debt and the Japanese central bank will start a major currency war with all its trading partners to force down the value of the yen.


Ett statsskuld som är klart värre än Grekland, en mentalitet rörande invandring och att släppa in utlänningar med friskt blod som skulle få varje Sverige-demokrat att lysa upp i ett stort leende, QE som matchar England och USA och på toppen ett samhälle som är byggt så att främst kvinnor gör ett aktivt val att inte skaffa barn vilket leder till att landet är på väg att få en upp och nedvänd befolkningspyramid med fallande befolkning, få unga och mängder med åldringar.

Frågan är väl närmast om 2013 eller 2014 blir året då Japan räddar Europa från strålkastarljuset på samma sätt som Eurozonen räddade USA från negativ uppmärksamhet.

Vår ekonomiska värld är verkligen en ekonomisk Ms Universum tävling i vem som är "minst ful" och det är på de premisserna USA i dagarna får en del positiv press.

Videon nedan berör mig på det sättet att jag känner mig mindre lockad av att "spela på" en fallande Yen genom att sätta PPM pengar i Japanfonder. Jag minns att jag för kanske 5-7 år sen (!!) funderade över att läget såg så bekymmersamt ut för Japan att man skulle kunna ta sitt huslån i Yen och räkna med att få betala tillbaka i lägre värderade Yen. Det hade inte varit en god affär och får tjäna som påminnelse att man kan ha rätt på lång sikt men fel på kort sikt och kort sikt kan ofta vara betydligt längre tid än man räknat med + att enskilda case som detta ständigt påverkas av en stor mängd andra omvärldsfaktorer. Ett bra exempel är hur USD blivit långt långt populärare än den förtjänat just därför att andra områden (Eurozonen) utvecklats mycket värre än de flesta förutsett och nu får vi som sagt kanske del två på den sagan där väl då Eurozonen hoppas slippa allt strålkastarljus och få njuta av att se "relativt sett mindre ful ut".