onsdag 18 juli 2012

Modern gruvdrift och miljö

Den som investerar i råvarubolag investerar i själva fundamenten för att vår värld ska fungera. Samtidigt som det finns anledning att vara stolt över det så ska man vara medveten om att det finns en hel armé av populistiska politiker och professionella välbetalda miljö&vänsteraktivister som tar varje chans att baktala de kreativa företagen, arbetarna och investerarna. Väldigt ofta så kännetecknas dessa kampanjer av att det är tillresta aktivister medans lokalbefolkningen är positiva. Så är det bl.a vid Rosia Montana i Rumänien som är ett gruvområde sedan urminnes tider och där tillresta internationella aktivister ironiskt nog säger att gruvdrift måste stoppas för att det är ett kulturminnesmärke över.... ja ni gissade rätt... över historisk gruvdrift.

Hur agerar ett modernt västerländskt gruvföretag? Som jag tidigare berättat så har det varit en svår säsong med torka i delar av Mexiko. Så här agerar ett av många företag, First Majestic som lever i symbios med sina lokala små samhällen där människorna arbetar i företaget som är största privata arbetsgivare:


The severe drought conditions throughout much of Mexico and parts of the southern United States have left many communities, farming areas, cattle ranches and mining operations without normal water supplies. Second quarter production results at San Martin were lower, by approximately 80,000 ounces, due to the local Bolanos River, which supplies water to the region becoming completely dry. First Majestic acted quickly to assist the town of San Martin de Bolanos by building a 10 kilometre pipeline from a water source near the mine. The excess water was used for the milling operations (dvs först fick samhället det vatten dom behövde från bolagets snabbyggda rörledningen först därefter tog bolaget det som blev över till drift och ja, vi kan nog utgå från att om det varit statsmakten som haft ansvaret så hade folk fått klara sig bäst dom kunnat utan hjälp...) which is now back to normal conditions. In addition, the seasonal rains have begun in the region resulting in the Bolanos River now being full of water relieving the need for the pipeline which can now be used as a back-up system for the future.

Over two years ago, First Majestic anticipated the importance of water conservation in Mexico. The Company's first mitigation effort was the installation of the tailings filtration system at the La Encantada operation which resulted in over 80% of the water being re-used in the milling operations. Due to the successful retention of water from the application of these filters, this same application was added to the recent expansion at the La Parrilla Silver Mine. These new filters are now fully operational, and are now saving over 80% of the water previously used at La Parrilla. In addition, the Del Toro Silver Mine, which has been under construction now for 15 months, will also be using the same tailings filtration system, and the San Martin mill is planning to install the same technology in 2013.

First Majestic has taken other important steps to protect the water supplies of our communities and for our operations by not only installing filtration systems to recirculate water, but also constructing sewage treatment facilities. The first example of this program was the construction of the sewage water treatment facility in the town of Chalchihuites. Previously, this sewage water was dispersed into the nearby streams negatively impacting the regional environment. Not only will this new sewage water treatment facility prevent regional environmental problems, this facility will also deliver gray water back to the milling operation at Del Toro.

In addition, First Majestic has signed an agreement with the town of San Martin de Bolanos in order to complete the construction of a sewage treatment facility which was abandoned several years ago. This facility is expected to be operational within six months, saving water and preserving the environment.


Due to the benefits for the communities and the Company resulting from First Majestic's conservation methods, the Company has adopted a policy of installing tailings filtration systems and sewage water treatment facilities at each of its mining operations.


Moderna gruvföretag ger tillbaka mycket till de lokala samhällena. Problem som ibland uppstår i t.ex Peru beror ofta på att centralmaktens korrupta politiker inte tillåter att fokus från företaget läggs på just deras avlägsna närområde. Nej huvudstadens politiker vill som bekant själva ha så mycket av skatterna in för dom att bestämma om vilket samtidigt då riskerar göra att lokalbefolkningen inte ser fördelarna och att ur bolagets perspektiv orättvisa konflikter uppstår.

Det är svårt att förstå för många storstadsbor med examen i hårklippning eller feministisk kamp, men i glesbygd så innebär en välmående arbetsgivare baserad på naturtillgångarna något positivt och utan dessa så dör glesbygden och landet som helhet blir fattigare då vi inte alla kan leva på åsikter och tjänster. Kort sagt, råvarubolagen behövs och de "miljöorganisationer" och politiker som bekämpar dom är skadliga och har fel... Utöver det är dom hycklare då dom talar sig varma för t.ex silverintensiv solenergi och till fullo nyttjar alla andra tänkbara produkter som tillverkas av råvarorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar