onsdag 25 juli 2012

Diktaturer ersätts av religöst förtryck

USA ersatte ju senast Libyens och Egyptens förtryckande men sekulariserade regeringar. Resultatet är islamiska regeringar med sin egen form av förtryck som både USA och många i media tycker är för pinsamt att prata om. Det skulle ju bli så bra bara diktaturen försvann.

Senast på tapeten är Syrien där oppositionen som gör märkligt stora framryckningar av närmast militär klass, trots den bild jag och säkert många med mig fått av dom som civila demonstranter som massakreras av den onda diktatorn.

En av de bättre tidskrifterna väst skriver dock om vad det är för nya makthavare USA sätter till makten pga fundamentalt felaktig analys av situationen.

Jag försvarar inte en diktator som liksom många av världens politiker roffar åt sig en förskräckande andel av den BNP som folket jobbar hårt för men jag upprörs över att "för den goda saken" så rapporteras det selektivt i många media, inklusive svensk. Jag tycker också det är dåligt att västmakterna (politiker och militärer) bedriver såväl ett propagandakrig som ett de facto krig utan att stå upp för det mot sina väljare och tydligt förklara varför de nya fundamentalistiska kvinnoförtryckande makthavarna är bättre än de sekulariserade diktatoriska dito.

07/25/2012 25.07.2012

'We're Too Frightened to Talk' Christians Flee from Radical Rebels in Syria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar