söndag 24 juni 2012

Grekland har kvar sin nyckel till ECB´s tryckpress

Många har beskrivit det vi ser i Europa som en tågkrasch i ultra slow motion. Jag skulle möjligen tillägga att tysklands kansler, Merkel, innan kraschen hade upprepade tillfällen att leda tåget in stickspår (som att låta Grekland gå i konkurs, dela Euron i nord och syd Euro, Tyskland lämna Euron) men att man varje gång valt att inte göra det och för varje stickspår man inte vågat utnyttja så återstår bara sämre och sämre stickspår, snart bara några utan riktig räls innan vi slutligen närmar oss valet mellan deflationistisk krash och serier av sammanknutna bankkonkurser (bergväggen) eller att t.ex förvandla ESM till bank (dvs hedgefond) och låta den låna 10x pengarna hos ECB (sedelpress) och köra in säg 10.000 miljarder (10 triljoner) Euro i sydeuropa i vad som då måhända inte är en bergvägg för Eurotåget men väl en avspårning ner i havet.

Genom att inte vara beslutskraftigt så har Tyskland de facto fattat beslut... och det beslutet är att gradvis surra sig hårdare och hårdare vid masten i MS Sydeuropa med Grekland i spetsen.

Mauldin beskrev nyligen hur det är fel att se ECB som en central tryckpress. Den smärtsamma sanningen är att alla länder, inklusive Grekland, har en Eurotryckpress och att Tyskland inte vågat ta ifrån Grekland den. Detta är orsaken till att grekiska banker inte går i konkurs trots pågående massiv slow motion bank run.

De grekiska bankerna går bara till grekiska centralbanken som i sin tur trycker Euro.... och om grekiska centralbanken inte är solvent då är det grekiska staten som är ansvarig och om grekiska staten inte är solvent ja då är det hela Eurozonen (Tyskland, Finland och Holland m.a.o, det dyker upp på ECB´s balansräkning under underbara "övrigt", se bild). Allt går i slow motion men skulderna för de nordeuropeiska länderna byggs upp i rasande takt för varje månad som Merkel inte klarar att fatta något beslut om framtiden.

Kort sagt, grekiska banker har gemensamt kreditkort (via emergency lending assistance, ELA) med tyskarna, finländarna och holländarna och just nu används det i rasande takt till alla greker som vill ha ut sitt sparande från bankrutta grekiska banker. Om Merkel fortsätter vara beslutsoförmögen så kommer det snart på allvar börja användas av spanjorerna och italienarna. Den totala statsskulden för de nordeuropeiska länderna skenar idag men inom kort kan den gå in i hyperdrive...

Det är en enormt komplicerad ekonomisk verklighet vi lever i. Logiken säger mig att enorma skulder måste tryckas bort, förr eller senare men ingenting förhindrar att vi innan vi når det där "pang ögonblicket" när politikerna måste hantera smällen, att vi då ser kraftiga fall i penningmängd och tillgångspriser. Jag kan bara upprepa att jag tycker alla borde sikta på att undvika onödigt stora lån samt möjligen se till att ha hyggliga mängder kontanter och då inte allt på banken. Slutar detta med okontrollerat kraschade banker i Europa så kan vi få "intressanta effekter" även här och då behöver man kontanter medans det städas upp och sedelpressarna återställer bankernas egna kapital.

Viktigast av allt tror jag är att förstå att politikerna inte är förmögna att fatta några beslut. Istället sitter man skakande och ser tåget åka mot bergväggen. Jag tvivlar på att tyskar, finländare och holländare (väljarna) inser att allt som nu byggs upp på ECB´s balansräkning så småningom kommer hamna på deras statsskuld som inte har några likheter med de "officiella siffrorna" ens idag pre Spanien och Italien kommer i rullning på allvar.

Någon sa att vi borde skicka blommor till grundskoleutbildade äldre tanter i glesbyggd som var de som (visserligen inte helt av skälen som nu kraschar Euroland... men ändå) höll Sverige utanför det Eurosamarbete som pga av sydeuropeiska fackföreningar/för höga löneökningar relativt nordeuropa nu brakar samman. Det ligger mkt i det... Inte minst då vi nu ser hur Eurokraterna är allt annat än marknadsekonomiska kapitalistiska förespråkare utan snarare den typ av socialdemokratisk 70 tals vänster (Meidner/Palme) som en gång i tiden var orsaken till att många av oss ville knyta oss närmare Euroland för att bli mindre utsatta för socialistiska experiment av den typ som nu kraschar den europeiska välfärdsstaten och sätter punkt för den senaste franska republiken i historien...

Apparently, entire segments of European citizenry seem to think that government funding is a fundamental right, something that comes with no strings attached. "Give me what I want in terms of pensions and work. And health care. Protect me from change and market forces in my job. And tax someone else, preferably someone else who has more than I do, so I can enjoy all these benefits."

There is a limit to how much debt the market will be willing to tolerate. What that limit is, no one actually knows until it is reached, and then it is too late. The limit has evidently been reached now in Spain. It will soon be "now" in Italy and even France, minus serious reforms. German credit default swaps are rising every week.

But just as there is a limit to the bond market's willingness to fund debt, there is a limit to voters' patience and willingness to bear pain. That frustration grows when there seems to be no end in sight to the pain on the current path. But can changing course actually make things worse? The answer is, of course, yes. I am reminded of that famous line uttered by Queen Victoria, when she was informed that things must be made to change.

"Why do we need change, my dear sirs? Aren't things bad enough already?"

But change is coming to Europe. One way or another, a new order and a new balance will be forced upon them. Either a fiscal union or break-up. They have kicked the proverbial can down the road until it will roll no more. You can feel the Bang! moment arriving. This is the Endgame. (Mauldin)
Det är billigare att finanisera "bara" svenska "arbetsovilliga" än ett sydeuropa som genom sina fackföreringar förlorat sin konkurrenskraft och därmed ens sin förmåga att arbeta. Dessutom kommer en europeisk krasch förändra tillvaron även för svenskarna och då speciellt den arbetsovilliga delen.

Ovan, Nigel Farage, mannen som jag nu inser avslutat ett årtionde av för mig negativ syn på England under Tony Blair till "gillar dom" igen... jag skulle kunna gå längre och säga att han som politiker är en av få krafter som går mot mitt sinnelag att bli alltmer skeptisk mot politiker för varje dag... kanske för att han just som så utmärkt uttrycks i videon vill att politiker ska sluta öka sitt inflytande i samhället för varje dag som går...  Jag hoppas han lyckas samla andra kompetenta människor runt om sig och bli en växande kraft i Europa.

Nedanstående video har dryg vecka på nacken med ändå lite mer djuplodande och ger en intressant insyn i hur man mer brett resonerar i det engelska politiska spektrat:


Jag skulle även rekommendera denna korta intervju med David Skarica för ett aningen annat (aktie) perspektiv på vad som händer: http://wallstreetwindow.com/node/6271 när jag ändå har er på tråden...

Slutligen :-) sången som mina ungar, inklusive 4 åringen sjunger hela dagarna... och mitt svar är fortsatt ---- det kan ni glömma---

Hmm, det där med "slutligen" har jag ju alltid haft svårt med så varför inte lätta upp med lite engelsk humor taget från casey. Vi kan ju skratta gott eftersom dom glömt elakheter om oss svenskar :-)

The English are feeling the pinch in relation to recent events in the Middle East and have therefore raised their security level from "Miffed" to "Peeved."

Soon, though, security levels may be raised yet again to "Irritated" or even "A Bit Cross." The English have not been "A Bit Cross" since the blitz in 1940 when tea supplies nearly ran out. Terrorists have been re-categorized from "Tiresome" to "A Bloody Nuisance." The last time the British issued a "Bloody Nuisance" warning level was in 1588, when threatened by the Spanish Armada.

The Scots have raised their threat level from "Pissed Off" to "Let's get the Bastards." They don't have any other levels. This is the reason they have been used on the front line of the British army for the last 300 years. 

The French government announced yesterday that it has raised its terror alert level from "Run" to "Hide." The only two higher levels in France are "Collaborate" and "Surrender." The rise was precipitated by a recent fire that destroyed France's white flag factory, effectively paralyzing the country's military capability. 

Italy has increased the alert level from "Shout Loudly and Excitedly" to "Elaborate Military Posturing." Two more levels remain: "Ineffective Combat Operations" and "Change Sides." 

The Germans have increased their alert state from "Disdainful Arrogance" to "Dress in Uniform and Sing Marching Songs." They also have two higher levels: "Invade a Neighbor" and "Lose." 

Belgians, on the other hand, are all on holiday as usual; the only threat they are worried about is NATO pulling out of Brussels. 

The Spanish are all excited to see their new submarines ready to deploy. These beautifully designed subs have glass bottoms so the new Spanish navy can get a really good look at the old Spanish navy. 

Australia, meanwhile, has raised its security level from "No worries" to "She'll be alright, Mate." Two more escalation levels remain: "Crikey! I think we'll need to cancel the barbie this weekend!" and "The barbie is cancelled." So far no situation has ever warranted use of the last final escalation level.

A final thought - "Greece is collapsing, the Iranians are getting aggressive, and Rome is in disarray. Welcome back to 480 BC"...

Hela bloggen från Galland är för övrigt utmärkt och varmt rekommenderad att sätta av 10 minuter för.

Detta gäller även (alltid) Finoas bloggen som idag skriver om Mart som är ett bolag jag äger aktier i för tillfället. Finoas ligger även i vänstra bloggrullen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar