torsdag 17 maj 2012

Analys av Timmins Gold Q1 kvartalsrapporten

Låt oss börja med att lista grundfakta från resultat & balansräkningen:
141.7 miljoner aktier
3.7 miljoner relevanta derivat "in the money" (87 cent)
Dvs priset på bolaget är i dessa tuffa tider (kurs 1.61) ca 235 mcad
Räntebärande skulder: 18.5 musd
Kassa: 18.4 musd

Kommentar balansräkningen:
- En av de första sakerna jag tittade på var hur kassan utvecklats. Svaret var mycket bra, upp från 9.9 musd till 18.4 musd (1.5 musd från utnyttjade personaloptioner) på ett kvartal. Kanon.

- Om skulden så kan vi säga att den förfaller i mitten av juli och är till Sprott Lending. Bolaget har till mig sagt att den lär re-finansieras och enbart med ränta (inga hedgar, bonus warranter etc). Oavsett sanningen i det (i en föränderlig värld...) så känns skulden alltmer hanterlig baserat balansräkning och kassaflöde. Starka kunder får låna pengar, svaga får det inte i dagens värld.

- Bolaget har under kvartalet investerar 4.4 musd. Lägre än tidigare främst för att man inte borrat lika mycket. Investeringar för resten av året är svåra att uppskatta men det nämns 9.4 musd till i samband med utbyggnad och man ska vara medveten om att borrningar kostar men att det också är ett område som bolaget kan använda som dragspel för att reglera sin likviditet. Bolaget räknar med att klara pågående expansionsprogram med nuvarande lån, kassa och kassaflöde. Min bedömning är att man troligen skulle klara även re-finansieringsproblem genom att avbryta borrningar. Jag tror dock inte man får re-finansieringsproblem.

Kommentar resultaträkning och cash cost:
- Låt oss först konstatera att aktien med all sannolikhet faller för att marknaden såg siffran 759 usd på cash cost att jämföra med siffran 662 usd för Q4 och betydligt lägre 1 år tidigare.

Men jag skulle vilja ha er uppmärksamhet här.
För att räkna ut cash cost så brukar bolagen förenklat ta de rörliga kostnaderna och dividera med antal producerade ounce för att få cash cost. Det som gör det svårare och är konceptet "inventory" dvs rörliga kostnader man tagit (t.ex att köpa in dynamit, cyanid etc...) men som inte förbrukats, men också "halvfärdigt guld" som förbrukat t.ex cyanid men ännu ligger på leach pad.

Med Timmins finns det en dimension på det här med "inventory" och dess effekt på cash cost, nämligen att bolaget hade (vilket nu rättats till) lägre än förväntat utbyte från sin malm som lades på heap leach. Dessa ounce som fattas ligger fortfarande på "heapen" och bolaget anser sig komma få dessa löpande framöver genom "överutbyte" men reserverar sig också för att behöva köra dom igen genom processen. I väntan på detta dök även dessa 2011 ounce upp i inventory vilket sänkte 2011 cash cost.

Med första kvartalet 2012 så kan vi i princip sätta punkt för den problematiken då åtgärderna åtminstone verkar ge utvinning enligt plan. Man kan alltså göra ett case för att 2011 års cash cost "såg för bra ut". Facit på den frågan kommer genom utbytesgraden/recoveries och hur den utvecklas, nu ca 69% under Q1 mot plan 68% dvs man "återvinner" lite men vi vill se ännu högre siffror över plan så att man kan arbeta ner sitt inventory på "heapen".

Låt mig här låna en enkel skiss från Sulliden på hur heap leach produktion ofta fungerar:
Hur producerar Timmins guld?
Som synes av bilden ovan så handlar heap leach process i princip om brytkapacitet följt av stora steg av krossning av malmen innan man via diverse transportörer når lakningen (heap leach) jag lägger in relevanta bilder från Timmins nedan:
(Bild ovan) Malm från dagbrottet dumpas i första grovkrossen.

Malm transporteras mellan olika krossar som skapar "allt mindre stenar"

Överblick av Timmins krossar och transportband. Ett system från svenska Sandvik.

100.000 ton på leach med svag cyanidlösning 0.03% (10 liter/m2 och timme är nuläget tillsammans med leach cykler på 90-120 dagar). En av förändringarna Timmins gjort senaste kvartalet är högre koncentration, längre uppehållstid samt att börja tillsätta lösning redan på transportbanden.

Guld i cyanidlösning som fångas upp efter leachning.

Ovan är "guldfabriken", dvs här utvinns guldet från cyanidlösningen.

Vad som "fattas" i processen gentemot en mer traditionell guldproducent (ej heap leach) är till största del s.k ball mills / SAG mills. Jag ska försöka gå genom en sådan process i en annan blogg.

Produktion nu och expansion under året:
När alla nu är med på hur dom producerar så är det lättare att gå genom den expansion som pågår:
- Begränsande kapacitet är idag främst krossning och man ligger på nominell kapacitet 18.000 ton/dag vilket för tillfället ger ca 90.000-100.000 ounce i årstakt (prognos 25k Q2).
- För tillfället håller man på och genomför expansion mot 32.000 tpd vilket ska vara genomfört i slutet av detta året enligt planerna. Målet är att det ska ge 130.000 ounce i årstakt där stordriftsfördelar kombineras med att malm med lägre halter (varav en del låggradigt i dag bryts och lagras).

Slutsats:
De flesta bolag pressas av ökade kostnader i driften. Timmins är dock ett bolag med rätt låga kapitalkostnader/CAPEX (investeringar som sedan skrivs av med årliga avskrivningar) så man tjänar bra med pengar i dagsläget. Vi ser det genom att man internfinansierar snabb tillväxt och har en sund utveckling av kassan.

Bolagets egen prognos om cash cost är för övrigt denna: The Company expects cash costs to be $700 per gold ounce for fiscal 2012 as economies of scale are realized as a result of expanded throughput.

Om prognoserna går in så kommer nuläget om årstakt 86.000 ounce & 759 usd cc att om ca 6 månader istället vara 130.000 ounce och 700 usd. Med låga kapitalkostnader/avskrivningar så är det mycket god lönsamhet. Jag tycker marknaden i dagens klimat har tagit emot rapporten alldeles för hårt och glömt bort att vi står inför ett rejält ryck uppåt i produktionen under slutet av 2012.

Jag förstår att många gärna skulle vilja ha lite grova drag vad det skulle kunna innebära för vinster, men jag vill reservera mig att bolagets skatteredovisning är stökig och att det rent bokföringsmässigt därför verkar förskjutas på ett sätt jag inte fullt förstår.... Men låt oss anta 700 usd cc, 150 usd/ounce för avskrivningar samt 20 musd i fast administration m.m/år. Då skulle det vid 1550 usd guld se ut: 1550-850=700 x130.000 ounce =91 musd - 20 musd = 71 musd före skatt och 50 musd efter skatt. Att jämföra med börsvärdet ovan. Mkt grovt räknat som en indikation.

På det hela taget är detta ett rätt välmående bolag och ett av de som verkligen tjänar pengar. Balansräkningen kunde varit i bättre skick med min smak dessa dagar men lyftet i kassan var det jag tycker var riktigt glädjande i senaste rapporten. Jag har efter tidigare samtal heller ingen anledning att ifrågasätta ledningens uppgift om att det inte kommer vara problem att förnya lånet med Sprott Lending.
Avslutningsvis, bolagets senaste presentation:
RED 19 maj: Jag skulle vilja flika in en kommentar till och det är att jag är kritisk till hur VD för kanske en månad sedan kunde (antingen avsiktligt fel eller bristande koll... skulle ju kunna vara rimlig slutsats) ge mig uppgift om att rimlig cash cost att räkna med för framtiden var 650 usd. Nu blev den jan-mars 759 usd och "ny rimlig siffra" för framtiden är 700 usd. Det finns en trend här värd att vara observant på och ha i bakhuvudet inför kommande rapporter.

12 kommentarer:

 1. Tack för sammanställningen! Känns som att företaget mår bra.

  Det gör ont när kurserna tar stryk som dem gör nu men på like sikt som borde det här bli bra.

  SvaraRadera
 2. Det känns som man minst en gång i veckan ser ett av bolagen man följer (men kanske inte äger) få fundamentala problem av någon sort. Timmins har inte några direkta problem, den ökade cash cost´en, permanent eller tillfällig, är inget dramatiskt i deras situation. Det är min tolkning. Man kan också notera att oljan är ner senaste tiden samt att mexikanska valutan tappat över 5% på kort tid. Allt medverkar till att lätta på kostnadstrycket.

  SvaraRadera
 3. Jag ska tillägga att VD dyker upp i försäljningslistan på insiders senaste dagarna (snyggt tajmat...) men innan man hoppar i taket så ska man konstatera att han hade 225.000 personaloptioner på 70 cent som han nyss tecknade. Dvs försäljningen på knappa 100.000 aktier för dryga 2 cad ser ut att ha varit för att finansiera teckningskursen.

  På totalen så ökade han först till 2.95 miljoner aktier ägda genom optionerna för att sedan minska till 2.85 miljoner st.

  Inget att hetsa upp sig över m a o.

  SvaraRadera
 4. Tack för intressant läsning och en bra sida!

  SvaraRadera
 5. Hej. Hittade precis bloggen. Följer Scoris sen en tid och är nybörjare men mycket intresserad att lära om mining.
  Undrar lite hur Timmins reserver/resurser ser ut och hur deras borrprogram utvecklas och redovisas. Tex Avino rapporterar hål för hål tror Jag.
  Tore

  SvaraRadera
 6. När i tiden förväntas Minco få svar hurvida tillstånden beviljas? Låg volym och hängde inte med idag.

  //J

  SvaraRadera
 7. Just av skälen du listar ovan så är det troligen inte i omedelbar närtid. (Sådan info brukar ju läcka). Caset är klart, antingen får dom tillstånden och då lär aktien explodera uppåt eller så får dom det inte och då rör vi oss med marknadens trend och har skydd av en netto-kassa på 1 cad/aktie. Hyggliga odds men aldrig "a sure thing"...

  Rent generellt så är ju det "som hänger med upp" andra typer av bolag såsom likvida B2Gold där jag tog tradingvinst igår. För att ett bolag som Minco ska stiga (utan klara tillstånd) så krävs det fler bra dagar eller möjligen någon write up eller liknande. Samtidigt så är det ju så att när ett sådant här bolag får vind i seglen så gör det ofta 50% på några veckor och utklassar mer likvida bolag som B2Gold.

  Ett av de andra "value casen" jag pekade på drog ju däremot rejält. Keegan 10% eller så. Sanningen är att man vet väl aldrig riktigt vilka bolag som ska ha en rejält motiverad köpare på en studs...

  SvaraRadera
 8. Tore,
  Ditt inlägg belyser att jag borde göra mer utbildande inlägg om 43-101 och reserver vs resurser och borrningar. Om du har tålamod och tittar in här närmaste 0-3 veckorna så ska jag försöka knåpa ihop sådana blogginlägg.

  SvaraRadera
 9. Bra, detta efterfrågas starkt. Är Du i Thailand? Var själv i Singapore i Januari. Fick en stark känsla av att vilja bo där. Dynamiskt så det kändes in på kroppen.
  Tore

  SvaraRadera
 10. Lyckas dom med en nettovinst på 50m så är dom extremt undervärderade (förstår att de är grova beräkningar). Helt klart intressant bolag

  SvaraRadera
 11. Absolut men tänk på att alla bolags värderingar har kommit ner rejält. Tänk också på att dom ännu inte genomfört sin expansion och slutligen glöm inte att kostnadstrycket i branschen pga flera olika skäl verkar ligga på upp mot 15%. Om Timmins ser ett sådant kostnadstryck så innebär det att "de första 100 usd" i guldprisuppgång försvinner till att bara "stå stilla".

  Men om bolaget kan ta sig från A till B dvs från nuläget till 130k ounce på 700 usd så skulle det ge dom stora kassaflöden och med det stärkt balansräkning och med det sänkt risk och med det höjd värdering.

  Om dom istället av någon anledning skulle misslyckas med expansionen så skulle det ge färre ounce och med det högre cash cost, höjd finansiell risk och missnöjet skulle sänka värderingen! Jag ser absolut ingen anledning att det ska gå så men även om expansion är säkrare än uppstart så finns det helt klart risker.

  Jag vill också poängtera att bolaget måste bevisa för oss att man i samband med expansionen kan realisera stordriftsfördelar som motverkar fallande snitthalter.

  Diversifiering med ca 5-10% i ett sådant här bolag tycker jag är en utmärkt idé.

  SvaraRadera
 12. Tore,
  Japp, vi har ett hus i Thailändska badorten Mae Phim på Eastern Seabord. Närmaste året kommer vi dock röra oss tillbaka till Europa så jag ska börja hyra ut huset här från och med i höst, hoppas ha uthyrningsinfo här på bloggen om säg 5-6 veckor inför höst och högsäsong. Vårt hus, område & Mae Phim i sig är kanonfint men det är nog mer för barnfamiljer m.fl än det, än för de som söker neonljusen i Phuket & Pattaya.

  Jag instämmer om Singapore. Om man är ett par på säg 30 med goda utbildningar så hade jag definitivt rekommenderat åka dit och helt söka jobb. Jag hör mkt positivt om arbetsmarknaden där och välutbildade svenskar lär stå högt i kurs gissar jag. Vi var där förra året och det är en kanonfin stat där klassiskt marknadsekonomiskt tänkande leder till att folk hela tiden får det bättre. En öppen attityd till invandrare (förutsatt att dom bidrar snarare än tar bidrag...) ger en skön internationell karaktär.

  SvaraRadera