lördag 19 maj 2012

Aberdeens rapport igår 18 maj

Igår uppdaterade T.AAB per 30 april, se länk:

Jag tänkte därför göra en kort uppdatering på tidigare blogginlägg: nu när vi har mer information från bolaget som "bara" är 3 veckor gammal.

Bolaget listade per 30 januari sina onoterade innehav till 16 mcad värde. I bloggen antog jag konservativt ett värde på 10 mcad på dessa. I uppdateringen har bolaget nu sänkt sin uppskattning till 13 mcad. Korrekt värde är ju jättesvårt att uppskatta, jag är i dessa tider mest angelägen att "inte ha för stor andel av NAV i sådana bolag" i dessa tider. Nya "leta-bolag" är inte precis vad jag vill investera i när vi ser världen i det skick den är. Nåväl, om vi räknar med 89.1 miljoner aktier och justerar siffran ner till 9 mcad så är alltså ca 10 cent av börsvärdet i onoterat.

Kassan rapporterades till 2 mcad och till det adderar vi (ska vara spikat senast sista maj) 11.5 mcad från royalty försäljningen dvs 13.5 mcad dvs samma siffra vi jobbade med sist.

När det gäller noterade innehav så anges dessa inkl warranter (som jag hade med där) till 42.5 mcad.

Jag angav totala värdet till 54.5 +10 =64.5 mcad i mitt antagande men det inkluderade
13.5 mcad kassa och 10.4 mcad royalty aktier dvs net för det var noterade innehav antagna på 40.6 mcad, skillnaden är kan delvis förklaras av att jag researchade 5e maj.

Uppskattning av läget vid kurser 19e maj:
Om vi sammanfattar nuläget skulle jag säga:
9 mcad onoterade innehav
1 mcad warranter
37 mcad noterade innehav (räknar att allt gått som Sulliden, nu 92 cent)
13.5 mcad kassa
10.3 mcad kommande royalty aktier
Summa: 70.8 mcad
Jag justerar ner siffran relevanta aktier till 88.9 miljoner aktier pga återköpen (som är fortsatt alldeles för klena och akteägarfientliga)

Uppskattat substansvärde: 79.6 cent/aktie

Slutsats:
47% rabatt på substansvärdet är högt och det är helt oacceptabelt att management hitintills i år endast köpt tillbaka 175.000 aktier. Det är lätt att förstå att det är säljtryck med den attityden från ledningen. Mitt intryck är att det finns en allmän misstro mot Bharti-gruppen från viktiga grupper av storägare vilket säkert har att göra med vad som hänt i Avion Gold. Ett logiskt tänkande från Forbes Manhattan-gruppen vore ju att när förtroendet för gruppen är "nedsatt" öka fokus på aktieägarvänlighet.

Att göra ett återköp innebär att ledningen köper sin egen favoritportfölj till halva värdet. Det är svårt att förstå hur dom tänker om jag ska vara ärlig. Notera att ledningen istället köpt andra aktier till portföljen för över 5 mcad senaste kvartalet, obegripligt. Att fylla hela årets kvot av återköp på 7.5 miljoner AAB aktier skulle vid dagens kurs kosta dryga 3 mcad och per automatik höja värdet på kvarvarande aktier till de lojala kvarvarande aktieägarnas nytta. Det enda skälet jag kan se att man inte gör det är att man vill behålla AAB som ett så stort bolag som möjligt snarare än att krympa det. Ett ord om det agerandet: Aktieägarfientligt

Jag skulle istället vilja hävda att enda framtiden för Aberdeen är att vara mer aktieägarvänligt än andra och på det sättet krympa rabatten eller t.om ha en vision om att uppnå en premie i en god marknad. Lyckas man inte med det så är ju verkligheten att bolaget inte har något existensberättigande.

I närtid står kursen och faller med feasibility studien som väntas inom några veckor från största innehavet Sulliden Gold.

Fotnot om skatter:
Bolaget är skuldfritt men kan av och till (främst i stark marknad) ha latenta skatteskulder som tillkommer. Det är dock inte aktuellt nu, jag utgår tvärtom från att bolaget pga nuvarande låga värderingar av innehav, att innehaven "skattefritt" kan gå upp rätt rejält från dagens nivåer. Mitt antagande är att den effekten kvittar ut effekten av vinstskatt på royaltyförsäljningen (indirekt då det är olika inkomstslag). Det är även så att G&A är kvittningsbart mot royaltyskatt över de två åren jag gissar den realiseras/skattas över. Notera att min åsikt är att AAB till skillnad från bolag som Dacha & royaltybolag INTE verkar ha en genomtänkt skattelösning vilket vad jag fattar riskerar över tiden ge dubbelbeskattning av vinster, dvs både hos bolaget och sen hos aktieägaren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar