söndag 29 april 2012

Kina´s guldkonsumtion ökar snabbt, troligen redan 1000 ton/år

För en knapp vecka sedan hade jag en blogg om fundamenta för guld. Jag har uppdaterat den med lite siffror och vill samtidigt visa en viktig graf från Sprotts senaste artikel.


När jag tittar på denna grafen som visar Kinas guldimport via Hong Kong varje månad t.om februari så ser vi att sedan ganska länge nu så har importen varit 40 ton/månad eller mer. På årsbasis är 40 ton 480 ton men min gissning är att det inte är orimligt att hänga på lite extra för spikar upp inför diverse högtider och för den delen att vi nog ligger i ett uppåtgående konsumtionsmönster. Vi bör även ha import till Kina på annat sätt än import via Hong Kong. Kort sagt 600 ton känns inte osannolikt som årstakt när den sett över de senaste 5 månaderna varit mer än 300 ton.

Utöver detta så konsumerar kineserna vad de själva producerar dvs knappa 400 ton av världens årsproduktion på 2800 ton. Totalt alltså runt 1000 ton nu.

Precis som Sprott pekar på så har det skett en mycket kraftig förändring i kinesernas agerande. För 1-2 år sedan hade kineserna produktion på ca 350 ton och importerade kanske 150 ton max. Vi pratar alltså om 500 ton eller närmare 20% i ökad förbrukning bara från kineserna. Var kommer guldet ifrån?

Mitt svar är följande:
Kinesernas ökning sen i höstas har sammanfallit med minskad import från tidigare största guldkonsumenten Indien tappade rejält i import ner till runt 500 ton i årstakt från tidigare kanske 800 ton. Specifikt märktes det under Q4 2011 och vi vet att Q1 också varit dåligt pga höjda skatter och strejker bland guldförsäljarna för att protestera mot dessa skatter. Under Q3 2011 hade vi dock både stark efterfrågan från Kina och Indien och mycket riktigt var det då i slutet av Q3, september då vi såg toppen över 1900 usd.


Således går det att förklara hur den ökade kinesiska konsumtionen har kunnat sammanfalla med svaga priser sedan September. Däremot skulle jag gissa att Indiens förbrukning knappast kommer gå lägre än vad den är nu dvs 500 ton, kvartalen innan Q4 var den runt 800 ton i årstakt och för hela 2010 såg vi 700 ton. Dvs fortsätter Kina att röra sig uppåt från 1000 ton/år samtidigt som centralbankerna hugger för sig nuvarande takt om 700 ton ja då ser det ut att ljusna. Kort sagt, det känns som att Indien motverkat den klara trend i ökad världsefterfrågan på guld som finns men att den effekten nu knappast kommer fortsätta bidra med guld, snarast finns det nog god chans att indierna kompensationsköper vad man tidigare hoppat över under strejkerna. Den viktigaste faktorn är dock den brant pekande kurvan av kinesiskt köpande samt Centralbankernas förändrade beteende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar