onsdag 11 april 2012

En bredare förståelse

Som vi tidigare varit inne på så behöver vi alla metaller och energi. Att hitta metallerna och energin är svårt och att utvinna dom kräver mycket kunskap. Gruvutvinning skapar välstånd och är en förutsättning för det liv vi lever. Men det är viktigt att det görs på ett professionellt och säkert sätt. Den investerare som bryr sig om att läsa pressreleaser och MD&A´s lär upprepade gånger stöta på kommentarer om säkerhet och hur länge man verkat utan skador på personalen.

Återigen, miljöorganisationer är duktiga på att få "small scale mining" att låta charmigt, men small scale mining är att ta ett steg 200 år bakåt i tiden. När det gäller säkerhet och arbetsmiljö så ska denna självfallet vara på 2012 års nivå, inte 1812 års nivå... Därför är small scale mining något som bör motverkas vilket bl.a Peru försöker göra men som då motverkas av miljöorganisationer som skäller på de onda multinationella "large scale mining" företagen. Återigen, tänk över vad "din miljöorganisation gör" och vad dom tillför världen.

Denna video är lite jobbig att titta på, den visar den legendariska jättegruvan Sunshine Silver Mine och den oväntade olyckan dom råkade ut för med 91 omkomna 1972. Men jag tror att även om detta är 40 år sedan så är det en viktig historia för den som investerar i gruvor och det visar hur människan alltid kommer prövas men också hur vi hela tiden lär av misstag och blir skickligare och skickligare, säkrare och säkrare.

Sunshine är granne till bl.a US Silver och ni ska inte bli förvånade om ni ser Sunshine gruvan börsintroduceras igen i närtid. En kommentar från senaste podcast som US Silver hade är: "dessa gamla gruvor kräver mycket TLC" (typ ömsinthet, kärlek och omtanke). Det är lätt att förstå när man jobbar i en arbetsmiljö som är uppbyggd under så lång tid. Podcasten blev för övrigt lätt aggressiv vid ett tillfälle när en troligen självutnämnd "Sprott följare" konstaterade något typ: - "det är väl bra att ni ha bra arbetsmiljö men vad ska ni göra åt JP Morgans silvermanipulationer, borde ni inte lägga pengar i att lagra fysiskt silver snarare än att sälja det". Som sagt, videon nedan ger en bredare förståelse. Gruvan behövs både för konsumenten av metallerna, de anställda och investerarna. En duktig företagsledning har flera intressenter att ta hänsyn till. Sunshine Mine är alltså på väg igång igen men US Silver verkar alltså redan idag framgångsrikt i samma gruvområde i Idaho, här är en video om bolaget som kom nyligen från BTV.

US Silver är ett företag med mycket gott track record vad gäller säkerhet och det har också gjort dom till en attraktiv arbetsgivare i en som bekant tuff arbetsmarknad där det är svårt att rekrytera kompetent personal. Säker arbetsmiljö och god investering går hand i hand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar