onsdag 25 april 2012

Centralbankernas köp av guld & Aurcana

I sig inget värde att jag upprepar andra svenska blogginlägg, men jag tycker detta från Scoris är väldigt intressant och uppmuntrande.

Jag räknade ihop guldköpen från centralbankerna i mars månad till ca 58 ton dvs nästan 700 ton i årstakt att jämföra med 2800 ton i årsproduktion. Förra året var 440 ton CB köp. I båda siffrorna fattas troliga köp av kinesiska staten som har en historik av att köpa inhemsk produktion och bara offentliggöra det men flera års mellanrum, en kvalificerad gissning är 100 ton/år. Kina är idag världens största producent av guld vilket ligger i siffran 2800 ton.

En annan intressant kommentar att citera är att Kinesiska staten ser medborgarnas guldköp som ett sätt att sterilisera alla Renimbi som skapas där staten köper upp amerikanska dollar från sina exportföretag. Dvs ett verktyg för att bekämpa inflation som alternativ till att t.ex höja räntor. Till skillnad från Indien har man ju inte heller problem med bytesbalansunderskott som förvärras av guldköp om man väljer att se det på det viset.

Det finns idag fyra stora guldköpargrupper:


1. Centralbankerna ca 500-800 ton (inkl Kina och således med god uppsida på spannet)
2. Kinesiska privatpersoner kanske 700-900 ton
3. Indiska privatpersoner 500-1000 ton
4. Västerländska guldflippare & hedgefonder -200  -  +300 ton (vild gissning)

Dvs grupp 1-3 tar idag årligen 1700 - 2700 ton, grupp 4 fungerar dock som en mäktig sving och för att komplicera det så är den efterfrågan eller utbudet ofta mer "vadslagning" snarare än rent fysiskt utbud/efterfrågan.

Mot detta ska ställas att guld inte förbrukas dvs ibland pratar man om att guldutbudet snarare är runt 4400 ton/år genom att guld återcirkuleras som "skräpguld". Därav att resten av världen trots allt får något guld.

När jag tittar på listan över centralbanksköp så är känslan jag får att den där trenden har vi inte sett slutet på. Det kan inte råda någon tvekan att guldköp från centralbanker utanför "väst" är den verkligt potentiella elefanten i rummet. Jag gissar att även kinesiska privatpersoners guldköp kommer fortsätta växa stadigt. Indiskt (fallande) köpande och västerländska hedgefonder är vad jag bedömer, det som pressar oss idag.

Silver som Haywood elakt kallade för "Gold´s ugly sister" respektive "gold on crack" lär fortsätta följa guld med hävstång. Det gör att uppsidan (och kanske även nedsidan om vi skulle se silver backa substantiellt) för de få silverjuniorerna är enorm. Jag har valt att till min breda silverportfölj även ta in det av Scoris sedan länge bevakade bolaget Aurcana senaste dagarna.

Det som tilltalar mig med Aurcana på 80 cent (topp 107 senaste vevan) är bl.a:
- Bolaget har meddelat att både Mexiko och USA verksamheten ska gå till 2500 tpd under 2013 vilket jag får till 7.5 miljoner ounce bara silver.

- Bolaget har lyckats öka från 92 till nästan 100% ägande i Mexiko.

- Bolaget ökar produktionen och sänker cash cost i Mexiko, vi bör prata om klart negativ cash cost efter basmetallkrediter.

- Shafter i USA liksom andra amerikanska producenter drar nytta av att låga gas & kolpriser håller nere elpriserna så att man slipper det som plågar gruvproducenter runt om i världen. I takt med att oljepriserna envist ligger kvar högt och då speciellt Brent utanför USA så blir detta allt viktigare. Underjordsbrytning innebär sina egna risker men det är också dieselsnålt (vilket förstärks av att Shafter även ska använda ett existerande schakt).

- Metallurgi vid uppstarter är något jag de senaste månaderna jobbat hårt med att bli duktigare på. Många silverproducenter jobbar med flotation och skapar ett basmetallrikt koncentrat. Den lösningen ger inte optimalt resultat för Shafter och man tänker köra cyanid för att skapa koncentrerat silver som smälts till doré på plats. Ger bättre betalt än koncentrat men innebär risker att olika andra (bas)metaller ska störa utvinningen och själva förbruka cyanid och därmed ge oväntat hög cyanidförbrukning och låg silverutvinning. Detta är en risk men mot det talar att granngruva och t.om Shafter självt redan har drivits med cyanid utan större problem.

- En sak som intresserar mig och som antyder möjlig högre produktion & lägre cash cost än väntat (dvs bygger in marginal för andra problem...) är att det kan visa sig att Shafter har högre halter än vad som ligger i modellerna.
"Increased run-of-mine head-grade (this is likely as a bulk sample from Block 1 had a 10% to 15% higher metal content than reported by borehole assays, probably due to ore preferentially washing out of borehole core material during drilling)"

- Slutligen en sak som irriterar mig mycket men som ändå är en förbättring gentemot i höstas... Bolaget angav i Q3 rapporten (dvs kom ut i november) fel slutdatum för sin enorma mängd warranter. Man angav juni 2012 resp juni 2013 som slutdatum. I Q4 som kom nyligen är detta rättat till december de respektive åren. Enormt slarvigt.

Slutsats:
Bolaget har alltså förbättrats på område efter område och jag ser en teoretisk möjlighet att vi pratar P/E 5 för 2013 vid 32 usd silver om man uppfyller sina mål. Det stora "bekymret" som kvarstår, speciellt om Shafter ska rulla på 2500 tpd istället för 1500 tpd 2013 är att bolaget i USA har klart begränsade reserver, det ser bättre ut om man räknar med resurserna men ändå inte bra. Om bolaget bara kan köra i 6 år så varför ska det värderas till mer än 5x årsvinsten är den uppenbara frågan?

Dvs utöver uppstarten så finns det anledning att titta noga på de massiva borrkampanjer som lär komma från bolaget när cashflow på allvar ökar.

För att upprepa så är det jag verkligen gillar, bolaget har så här långt levererat inte bara vad man lovat utan substantiellt mer genom aggressiva förbättringar i Mexiko inkluderande sänkta kostnader och mer silver, i Shafter har man levererat uppstart snabbare än utsatt samt att Aurcana borde ha bättre förutsättningar än de flesta hålla nere cashcosts och undslippa inflationen som plågar branschen.

Lönsamheten vid lyckad uppstart kommer bli extremt god. Får vi en uppgång i silverpriset samtidigt kan bolaget mycket väl kunna bli rejält uppspekulerat. Glöm inte att sälja senast hösten 2013 dock då en syndaflod (dryga 58 miljoner á 41 cent + 26.5 miljoner á 1 cad) av warranter senast ska ha tecknats (runt 1 december) samtidigt som bolaget ska börja bryta mer "vattenrika" zoner med de risker det innebär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar