torsdag 29 mars 2012

Timmins Gold rapporterar 9 månader till 31 dec 2011

Vi hade ju en release med mkt siffror ute redan 10 januari och jag behöver lite tid att titta närmare på hela räkenskaperna och MD&A.

Dock ser det för mig ut som Q4 dvs okt - dec 2011 gav en vinst per aktie på 8 cent vid produktion av 21500 ounce. Cash cost har rört sig uppåt till 662 usd på kvartalet (som ju i början hade vissa problem med recovery) och man lämnar guidance för 2012 på 650 usd.  Fortfarande helt okej.

21.500 betyder 86k på årsbasis. Prognosen är att vi i höst är 50% högre än det. 8 cent vinst/aktie är 32 cent på årsbasis. Om vi konservativt antar att cash cost och guldpris stiger i samma takt (under Q4 snittade man in 1621 dvs vi har startat bra) kommande 6 månader så borde vi ha 50% högre vinst eller 48 cent årstakt. Vid kurs 2.36 pratar vi under dessa förutsättningar vinstvärdering på 5x vinsten.

Min bedömning är att bolaget har en okej balansräkning. Det finns dessutom vissa uppgifter om att lånet på 18 musd inte alls kommer återbetalas utan behållas med sänkt ränta men jag hittar inte detta solklart utskrivet i räkenskaperna så jag reserverar mig.

Det vi ser på guldbolagsmarknaden idag är helt absurt och handlar om att dåligt sentiment föder dåligt sentiment. Folk som inte förstår vad dom äger säljer aktier och i kanske ännu högre grad guldfonder.

Min privata bedömning är att detta är ett superbt läge att köpa stabila snabbväxande guldbolagsaktier och jag kan inte peka på ett attraktivare bolag än Timmins som ett huvudinnehav i en bred portfölj.

Timmins levererar och jag ser för tillfället inga moln på himlen för det bolaget. Cash cost och expansion utvecklas tämligen väl vilket gör det till största innehav för mig för tillfället. Att rapporten var god innebär inte att man ska kasta sig över aktien och köpa. Titta på AuRico igår med god rapport. Steg i början 5% för att sluta på ungefär noll. Sådant är sentimentet, snålbjud alltid och ha tålamod i denna marknad! För oss som inte ska köpa mer då vi redan äger aktier... ja i kass marknad så är det i alla fall skönt att ens bolag levererar.

Jag har kontakt med VD i Timmins så titta gärna tillbaka i denna bloggen kommande 1-2 dagar då jag säkert kommer addera en del info.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar