fredag 2 mars 2012

Bloggutveckling


Jag själv söker ju hela tiden intressanta fakta om bolag, börs och ekonomi och jag kan i det sammanhanget peka att det numera ovan även finns en e-mail där det går att nå mig.

En intressant källa för information är Youtube så ett steg i bloggutvecklingen är att se om jag klarar att lägga ut en hyggligt intressant Youtube video. Berör inte direkt men väl indirekt de mellanstora producenterna som (i dagens marknadsläge) huvudsakligen bevakas här:
Synpunkter på John Kaisers nyhetsbrev vore för övrigt intressant. Jag känner inte det så väl. Även nedanstående aktuella video med Kaiser är intressant, inte minst kommentarerna om de oerhört låga värderingar vi idag ser på producerande guldbolag. Här ligger ju perspektivet på bolag som vid dagens värdering och dagens guldpriser har P/E tal på mellan 5 och 10.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar