lördag 4 februari 2012

Timmins Gold

Jag tänkte börja med att skriva om Timmins Gold, en aktie som stigit över 50% för mig på drygt en månad. Orsaken att den får bli först ut i nystarten är för att den förhoppningsvis kan lära dig som läsare en del om hur kanadensiska gruvbolag jobbar med 43-101 rapporter och därmed hur jag jobbar med många av mina genomgångar. Min placering och metoden jag använde med Timmins är exakt samma modell som jag använde för genomgångarna med Orvana Minerals.

Vad det handlar om är av bolaget publicerade siffror på förväntad produktion, kostnaderna för denna produktionen samt förväntade intäkter vid antagna metallpriser. Dessa antagna priser är generellt sett "senaste tre årens snitt vid tidpunkten för rapporten".

Vad jag i korta drag gör är att justera de antagna metallpriserna aktuella priser, ökar på de kostnader (såsom procentuella royalties) som påverkas av att metallpriserna går upp. Därefter får jag fram en ny förväntad bruttovinst och applicerar samma bolagsskatt som bolaget själv gjort.

Dvs, för att sammanfatta, jag använder bolagets prognosticerade uppgifter för förväntad produktion, förväntade kostnader men justerar till dagspriset på metallen samt de högre skatter som blir resultatet av högre vinster.

Kvar är egentligen att bedömma bolagets och dess prognosers trovärdighet samt riskerna inom gruvbrytning och där kommer vi in på det faktum att gruvbrytning och speciellt uppstarter är en riskabel verksamhet. Detta bevisas gång på gång och för den delen även projekt som redan är igång och jag kan bara hänvisa till Q4 för AuRico där "instabilitet i berget" skapade bekymmer vid deras största gruva i Mexiko. Kombinerar man denna operationella risken med hyperkänsliga börser så får man börsernas Formula 1. En marknad där det går att tjäna väldigt bra med pengar men där det också gäller att använda alla verktyg i verktygslådan för att hantera risk.

Nåväl låt oss återvända till Timmins Gold, deras prognoser, mina beräkningar och ha då gärna likheten med materialet vi använde från Orvana i bakhuvudet och dra era egna slutsatser. Låt oss börja med lite grundläggande grova fakta om bolaget:

Timmins Gold
Antal aktier: ca 140 miljoner, fd ca 150.
Kurs ca 2.90 cad
Börsvärde fd ca: 440 mcad
Om vi vill titta på bolagets prognoser så går vi enklast till pressreleasen från 23e november 2011:
Klicka på länken och gå till sida 3 och då främst rubriken "Discounted cash flow analysis..." som fortsätter på sidan 4.
1. Notera prognosen om 127.421 ounce/år för 2012 och för 2013 projekterad produktion om 155.160 ounce. Notera vidare att vid antagna guldpriset 1200 usd så ger det X antal dollar i intäkt vilket vid dagens pris om 1726 skulle bli 44% högre eller för 2012 ca 219 musd.
2. Förväntad operating cost är angiven till: ca 78.4 musd och avskrivningar till ca 4.4 musd. Sen står det lite annat om investeringar, kassaflöde och liknande men det är mer "extra info" (för i o f s intressanta fritt kassaflöde) som inte berör vinst och beskattningsbar vinst. Tillsammans är alltså de rörliga och de fasta kostnaderna ca 83 musd eller för att tillåta lite ökade royalties och inflation låt oss anta 89 musd.
3. 219 - 89 skulle alltså enligt bolagets siffror + lite justering ge en bruttovinst av 130 musd före skatt under 2012. Bolaget anger skatten till 30% så netto skulle bli ca 90 musd. Värt att notera är att bolaget har fler kostnader än just de projektspecifika som ligger i denna projektgenomgång av konsultbolaget Micon International.
Med den här förenklade genomgången i bagaget vill jag påminna om Orvana Minerals. Det bolaget släppte exakt likadana beräkningar inför sina gruvuppstarter och verkligheten blev som bekant inte alls som produktionsplanerna och de ekonomiska kalkylerna visade.
Tänk själv vad som händer om du har fulla kostnader för drift (du bryter lika många ton malm har samma anrikningsverk, antal anställda, samma avskrivningar etc) men pga problem i gruvan eller i utvinningsprocessen bara får ut hälften så mycket metaller att sälja. Överför vi det till Timmins ovan så skulle större delen av vinsten raderas ut. Prognoser är prognoser, planer är planer, facit har man i efterhand. Men på resans gång får man gott om ledtrådar och kan då se om man ska behålla, öka eller minska sin exponering. I Orvana såg jag och bloggrapporterade "förhöjd risk" samt uppmanade läsarna att anpassa sin exponering till denna förhöjda risk vid ca 2.30 cad eller runt 75% högre än när vi tog upp bolaget.
När man bloggar om ett gruvbolag så är det ungefär allt man kan göra, att fånga upp förändringar och anpassa sin risk. Om jag skulle mynta ett begrepp att komma ihåg så är det att: "Lägre kurs är inte samma sak som att ett bolag blivit billigare".
Avslutningsvis: Om du som läsare är duktig på antingen TA eller IT (bygga upp en ny chatt för Kanada-investerare) och vill ansluta dig till vårt "nätverk" så maila signaturen "Flexus" på flexusbs@yahoo.com och berätta lite om dig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar