onsdag 8 februari 2012

CGA Mining nuläge & historisk lönsamhet


Som jag nämnde så besökte jag CGA i Filippinerna på samma resa som jag även besökte OceanaGolds Didipio projekt. Medans Didipio ligger norrut på huvudön Luzon så fick man flyga söderut till ön Masbate för att hälsa på CGA.
Besöken gjordes tillsammans med analytiker från de olika kanadensiska och australiensiska mäklarfirmorna och lika lärorikt som det är att få se en anläggning i verkligheten är det att lyssna på de frågor som dessa analytiker ställer. Samtidigt är det slående att analytikerna är rätt unga människor som har en del erfarenheter som man själv saknar (dom har ju ofta besökt många företag) men dom saknar kanske samtidigt en del av de perspektiv som en investerare (av egna pengar) samlar på sig under åren. Oavsett så rekommenderar jag verkligen företagsbesök och då speciellt när denna typ av analytiker är med.
Jag skulle vilja beskriva CGA Mining som en framgångsrik doldis och det är top 3 bland mina privata innehav efter stora köp under slutet av december. Till skillnad från Timmins Gold så har det också rekylerat en del från toppen (ca 2.75 cad) där jag faktiskt bytte en del till Timmins som då låg på 2.45 cad. Nu är rollerna i princip ombytta och jag rekommenderar er att ha bolaget på Er radar.
Fakta CGA Mining:
Antal aktier fd: 344 miljoner vilket vid 2.46 cad börskurs ger
Börsvärde fd: 850 mcad
Produktionstakt idag: 200.000 ounce uppbackat av goda
Resurser & Reserver: 8 miljoner varav 3 miljoner P&P reserver
Cash cost uppskattning 2012: 700 usd/ounce
Balansräkning: Kassa minus skulder= Ca 80-85 musd och bör under Q1 via försäkringsersättning & kassaflöde öka till netto i alla fall 150 musd. Till detta tillkommer ca 35 musd för aktier i diverse juniorer.
Enklare lönsamhetsberäkning 2012 och därefter:
Positivt för bolaget är att det minst mitten av 2015 men troligen 2 år till därefter är skattebefriat som ett investeringsbidrag från Filippinerna. Negativt är att för 2012 och 2013 så finns det hedgar om vardera 50k ounce om 900 usd kvar.
Det finns idag ingen "aktuell" feasibility studier med aktuell produktionsplan och förväntade kostnader. Men bolaget är "up and running" och vi har historiken för deras senaste räkenskapsår som slutade 30 juni 2011 att studera så låt oss stolpa upp lite basics:
- Nettovinst 65 musd
- Producerat antal ounce 190.000
- Snitt försäljningspris/ounce guld, inklusive effekt av hedgar under 2010.07.01 - 2011.06.30 = 1221 usd
- Cash cost det året: 638 usd
Bolaget har som sagt brutet räkenskapsår men av flera skäl gör jag min beräkning för kalenderåret 2012, jan - dec vilket jag motiverar mer nedan.
Nåväl, jag räknar så här:
Jag antar att deras årliga hedgar på 50k går noll efter totala cash cost och avskrivningar. Kvar är att dom alltså tjänade 65 musd på 140.000 ounce och en cc på 638 usd.
Jag räknar för kalenderåret 2012 att dom kommer sälja 150k ounce till 1700 usd och 50k till 900 usd vilket ger snittersättning av 1500 usd ounce dvs upp ca 280 usd från 1221. Dyrare cash cost mm pga bl.a olja räknar jag kommer sluka 80 av denna prisökning.
190k ounce x 200 usd i ökad marginal (ingen skatt) blir ca 38 musd vilket tillsammans med tidigare nettovinst om 65 musd blir ca 103 musd. Till det tillkommer att jag antar att produktionen ökar 5%, dvs totalt 108 musd antagen nettovinst att ställa i relation till dagens börsvärde på 877 musd. Stämmer ovanstående antaganden hyggligt så ökar alltså vinsten per aktie från ca 19 cent året som tog slut 30 juni 2011 till en takt av 31 cent i dagsläget.
Nedan länkas årsredovisningen till det året som slutade 30 juni 2011.
Det jag skulle vilja avsluta med att säga här är att bolaget som ni märker av årsredovisningen var ett mycket framgångsrikt bolag per 30 juni 2011 som avkastade stora belopp som snabbt byggde upp kassan och återbetalade de likaledes snabbt krympande skulderna från uppstarten.
Den 11 juli 2011 börsstoppades dock bolaget och det meddelades att deras stora SAG Mill hade en upptäckt spricka i sig. Under hösten har man haft Metso på plats och det totalrenoverades och sattes i full drift den 25 december 2011. Under hösten sänkte man därför takten i produktionen, adderade extra krosskapacitet i början av fabriken och malmen passerade därefter förbi SAG millet och gick direkt till de två ball mills. Hösten var en förlorad period och kursen drabbades. Bolaget var dock som ni ser av årsredovisningen så finansiellt starkt att detta inte var några problem. Utöver detta så var man fullt försäkrade BÅDE för skada/reparationer OCH vinstbortfall... Nedanstående är från senaste presentationen Januari 2012: http://www.cgamining.com/corporate-presentation.php

"SAG MILL INSURANCE UPDATE Comprehensive insurance policy which covers both loss of profits and repairs Indemnity expected to be granted in January / February 2012 Loss of profits claim in the order of US$40m Repairs claim in the order of US$4.5m"
Här är pressreleasen om att man är igång och att man under första halvan av 2012 förväntar sig producera 100k ounce vilket är grunden till mitt konservativa antagande om 200k för helåret:
Som alla bolag så har CGA spännande framtidsplaner och jag återkommer strax med separat blogg om varför det kanske är mer korrekt att mer långsiktigt räkna framtida lönsamhet på 300k ounce än de 150k (200 minus 50 som inte ger vinst pga hedge), och varför vi därför kan se fram emot en möjlig dubblering av vinsten givet dagens guldpriser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar