onsdag 29 februari 2012

CGA Mining BMO presentationen

En huvuduppgift för investerare är att ständigt hålla sig uppdaterad om bolagen man äger och är intresserad av. Att ständigt söka nyheter och kunskap. För mig som bloggare betyder det att man inte bara slänger ur sig ett företagsnamn utan att man kontinuerligt uppdaterar med analys och fakta. Fattar man inte att läget i dessa bolagen hela tiden är föränderligt så har man inte i dessa sektorer att göra... (jag har ju lovat att bli tydligare...) 

Som investerare har man därför all anledning att känna tacksamhet mot de som gör information lättillgänglig såsom BMO gör med sina presentationer. Som "avancerad finansiell bloggare" så försöker man ju efterlikna organisationer som BMO vilket inneburit att jag försöker skapa sammanställningar av bolagen, bjudit in bolag för presentationer samt själv besöker bolagen. De flesta läsare uttrycker tacksamhet för det arbetet man lägger ner och det är skoj. I detta sammanhanget vill jag nämna att jag för tillfället inte kommer ta fler namn till min utskickslista av extern research. Vad jag kommer göra är att kanske någon gång framöver öppna kortare möjlighet 3-4h att ansluta sig till den för de som dagligen följer bloggen.

Tillbaka till CGA´s presentation och vad av värde vi kan plocka ur den för att hålla oss "au jour":

Låt oss börja med att lyssna på presentationen för den som inte gjort det, (klicka), nedanstående är mina anteckningar (ni har säkert egna "aha upplevelser", andra än jag, från presentationen) och ska ses som en fortsättning på tidigare bloggar om företaget:

- Bolaget tacklar inte alls frågan om pågående skattesituation utan nöjer sig med att betona att man har solida avtal om 6 år med möjliga 2 år förlängning samt att man är ett symboliskt viktigt projekt för Filippinerna med goda relationer både lokalt och med regeringen. Förhoppningen lär vara att man så här nästan 3 år in på avtalsperioden ska vara skyddad från större förändringar. Jag har nedan redogjort för mina antataganden om att skattefriheten begränsas till 6 år (mitt 2015) och att royaltyn höjs från 2 till 3%.

- 0,36 gram cut off på reserven har jag läst förut men det är värt att göra anteckning om.

- Bolaget fortsätter betona att det är mycket stor uppsida för att öka reserverna då inget storskaligt borrprogram genomförts i modern tid.

I detta sammanhanget skulle jag vilja göra er uppmärksamma på att bolaget har reserver på 1.02 gram men bryter något högre 1.1 - 1.15 gram vilket man kan reglera genom att välja genom att som man idag redan gör dumpa låggradigt i speciell hög för ev framtida bruk (nämns i presentationen).

- Bolaget nämner upprepade gånger att guidance för innevarande år är 675 usd cash cost medans jag nedan antagit 700 usd. En notering jag kan göra är att man under Q1 har förmånliga hedgar på energi vilket man inte har under Q2. Min tolkning är att bolaget i praktiken kan bestämma vilken cash cost som är okej genom att välja vilken malm man kör genom millet och vad som läggs på hög, kort sagt cut off i vardagen. Bolaget säger att man idag vill och tänker hålla sig under 700 usd som B2Golds VD häromdagen pekade ut som industrisnitt i dagsläget.

Min kommentar är att dom säkert kommer klara det hyggligt och att dom säkert kommer försöka fortsätta hålla sig på det snittet kommande år vilket med den inflation som finns i branschen pga bl.a löner, skatter och energi betyder stigande cash cost. Inget konstigt för oss som tror på stigande guldpris.

- Som för alla guldproducenter så är det viktigt att försöka motverka kostnadstrycket. CGA kan som jag ser det främst göra det genom att:
a) Öka utvinningsgraden genom bättre kontroll av cyanidhalt samt ännu viktigare med fler tankar förlänga uppehållstiden. Bolaget indikerar i diverse texter i presentationerna att detta arbete är viktigt och pågående. Huvudpunkt är att lyfta uppehållstiden i tankarna från 12h till 24h vilket ger upp till 6% mer guld ur malmen dvs fler ounce men ännu viktigare, just motverkar cash cost. Men, räkna som sagt att sådana förbättringar är inkluderat i arbetet att hålla nere CC snarare än att komma som något substantiellt extra.
b) Transporteffektivisering från brytande i gruva till mill.

- Bolaget slirar jämfört med tidigare besked betänkligt om ersättningen från försäkringsbolaget för problemet med SAG millet i höstas. Nu säger man "potential insurance claim in the order of 45 musd" och inte längre att man förväntar sig det vid någon specificerad tid (tidigare jan-feb). Försäkringsbolag försöker alltid slingra sig och det känns uppenbart att detta kan dra ut på tiden, antagligen för att få CGA att gå med på kompromiss om beloppet. Tillsammans med skattediskussionen i Filippinerna så är detta troligen orsak till svagheten i kursen. Låt oss dock konstatera att 45 musd är ca 13-14 cent/aktie samt att bolaget balansräkning är stark även utan pengarna. Bolaget borde oavsett detta uppdatera bättre.

- Man uppdaterar operationellt genom att säga att per februari (dvs nu) så rullar man på 200k fart och "guidance är 675 usd/ounce". Knappast någon tvekan att dom kör normalt och tjänar mycket bra m a o.

- Man anger nu två expansionsalternativ som övervägs:
a) Från 6.500 miljoner ton malm genom mill/år (vilket idag ger ca 200k ounce/år) till 10.000 mtpa för 170 musd capex
b) Från 6.500 mtpa till 8.500 mtpa för capex 135 musd.

Detta ska som jag ses det tolkas att man väntar in fulla resultaten från det 20 musd borrprogram som nu pågår under 12 månader sen förra sommaren. Kort sagt, man har redan idag förmåga att bryta 10.000 mtpa men vill inte göra det till priset av att nuvarande snitthalter genom mill på 1.1-1.15 skulle sjunka ner mot reservsnittet. Dvs får man tillräckligt mycket nytt tonnage som är bra över 1.15 gram/ton så väljer man den "stora lösningen version a)" annars kanske man kör lightversionen b) i första skedet. Bolaget pratar därför en hel del om vikten av nuvarande och kommande borrprogram.

- Bolaget sätter av dubbelt upp till lokala samhället jämfört med vad lagen kräver och inget jag såg på plats tyder på att man har några lokala problem utan man verkar uppskattade.

- Ytterligare ett tecken att bolaget är i full fart igen är att kassan (cash + bullion) börjar växa igen nu. Från 85.7 musd vid årsskiftet till angivna 89.3 en månad senare sista januari.

- Feas för utbyggnaden väntas i april med beslut i juni för att sedan vara i full fart 18 månader bort dvs slutet 2013. Expansionen finansieras tämligen enkelt av bolaget via kassa och cash flow.

- Reserverna uppdateras i slutet av april men tar bara hänsyn till borrningar fram till mitten av året 2011 (mycket borrningar sen dess). Ny uppdatering igen 30 sept som inkluderar borrningar fram till mitt 2012.

Sammanfattningsvis så tycker jag CGA utvecklas väl rent operationellt vilket är viktigast för mig. Produktionen fungerar bra och man tjänar bra med pengar. Försäkringsbiten och ev skatteförändring, tja om det är orsaken till att vi rekylerat ner till bara 10% över decembers lägstanivåer innan millet var bekräftat tillbaka online, tja då känns det som marknaderna prisat in väldigt mycket negativt. Jag upprepar beräkningarna för antagen lönsamhet från tidigare blogg. Om något har ju t.ex cash cost och produktionsnivåer igen bekräftats.

måndag 27 februari 2012

Pågående BMO konferens


BMO konferensen är nu igång och vi kommer få full tillgång till den 7e mars.
I denna blogg kommer jag dock löpande lägga direktlänkar till utvalda presentationer. Dvs är ni intresserade av presentationerna så titta till här regelbundet idag och två dagar till.
Glädjande nog så finns nu även de inspelade versionerna tillgängliga, dvs jag lämnar nedanstående "27e länkar" och tack vare Jesper så kan jag addera några till inspelade länkar på intressanta företag både från igår och kommande dagar.


Länkar 27e februari:

Jag höll på att missa dagens för mig intressantaste:
B2Gold inspelad

Yamana inspelad:

IAMGOLD inspelad:

Inspelat 28 februari:
Boliden:

NewGold

Alacer Gold 

Semafo 

AuRico 

Dundee Precious Metals 


Cameco  troligen en intressant presentation även för de som håller på med mindre uranbolag.

CGA Mining 

By: Reuters
27th February 2012
Diversified miner Teck Resources believes that concerns about a slowdown in the Chinese economy are overblown, Chief Executive Don Lindsay said on Monday.
"We are often asked about our view of the Chinese economy and whether we expect a hard landing or a soft landing," Lindsay said in an address to the BMO Global Metals and Mining Conference in Hollywood, Florida. "Judging by the recent economic data and the Chinese government's recent actions on bank reserve ratios, we think neither will occur."
Vancouver, British Columbia-based Teck is one of the world's top exporters of sea-borne coking coal, a key raw material used in manufacturing steel. In addition to its sizable coal exports to China, Teck also exports large amounts of copper and zinc to the country.
"With recent (China) gross domestic product (GDP) growth at 8.9% and industrial production growth at 12.8%, these numbers look very good indeed," Lindsay said.
"Keep in mind that this is a policy-driven slowdown. They want to slow down and they are targeting GDP growth in the 7% range. In absolute terms though, this is still more growth than five years ago, when the percentages were 10% or 12% on a smaller economic base," he added.
"Similarly, fixed-asset investment is still strong and we continue to see the growth of the consumer economy in China with strong retail sales growth. So no, we don't see any landing, we see managed growth at a somewhat lower trajectory," he said.

Det tackar vi för...

Missa inte bloggrullen till höger som hela tiden uppdateras med intressanta inlägg som detta:
http://traderdannorcini.blogspot.com/ där Trader Dan (duktig) skissar på HUI index problem att bryta nyckelnivåer. Aktierna svarar inte riktigt på metallerna än så länge. Å andra sidan... när sådant där bryts så blir det ju ofta åka av.

Live länkar 29e februari:

Avocet Mining 08.45 Kanada, 14.25 Stockholm

Argonaut Gold (jämförelseobjekt med Timmins Gold) 09.00 Kanada, 15.00 Stockholm

VictoriaGold 09.30 Kanada, 15.30 Stockholm

Sabina Gold & Silver Kanada 10.00, Stockholm 16.00 (innehav DPM)

Avion Gold 10.30 Kanada, 16.30 Stockholm

Primero mining 11.00 Kanada 17.00 Stockholm

Avala Resources 12.30 Kanada, 18.30 Stockholm (innehav DPM)fredag 24 februari 2012

Dundee Precious Metals nuläge vinstkapacitet

Mitt tredje största innehav idag och aktien har gått knappa 30% sen botten i slutet av december. Bolaget är mer komplext att förstå och värdera än "väldigt rena" guldproducenterna CGA och Timmins som är mina två största innehav. Dundee kom nyss med rapport och kommer presentera vid BMO konferensen om några dagar (se nedan).
Antal aktier fullt utspätt: 151.8 miljoner
Börsvärde vid 10.30 cad: 1563 mcad
Produktionsprognos 2012: 135.000 ounce guld till
Cash cost efter koppar&silverkrediter: För 2011 var denna siffra minus 112 usd (inkl royalties). För 2012 prognosticeras plus 70 usd. Bolaget inkluderar i CC realiserade vinster/förluster från hedgeboken på koppar (till skillnad från bokföringen där hedgarna dyker upp som något helt skilt från produktionen, dvs fristående finansiell spekulation i koppar... inklusive s.k papperseffekter på framtida års hedgad produktion)
(Jag vill här bryta in och igen påpeka att detta är ett mycket komplext företag/bokföring, dvs större risk än vanligt för missar från mig. Det är också ovanligt svårt att framöver tolka t.ex vinst/aktie etc utan att justera vilket är värt att ha i bakhuvudet)

Avskrivningar om gissningsvis 35 musd 2012, administration 30 musd, räntor 4 musd (i väntan på motbevis placerar jag även "sustaining capex" här med 34 musd 2012) etc utslaget per ounce, dvs resterande ofta mer fasta kostnader som inte alltid heller innebär en "utbetalning idag":(det är alltid ett pysslande att trassla ut vilka kostnader som är med i begreppen cash cost, total cash cost m.fl där bolagen gör lite som de vill då det inte är bokföringsmässiga begrepp). Man kan konstatera att Dundee lägger in "mer kostnader" i CC än många andra. Försiktigt räknat lägger jag därför på enbart 100 usd på cash cost siffran/ounce. Dvs kostnad före skatt/ounce blir 170 usd.

Vad man bör ta till sig är att 2012 (trots kanske 20% tillväxt i produktionen) är ett mellanår. Man köper inte Dundee för vad som beskrivs ovan utan för vad som väntas 2013 och 2014 vilket vi återkommer till i framtida blogg. Av detta följer också att 2012 är ett mycket investeringsintensivt årtal för bolaget. Detta kommer naturligtvis då dyka upp som ökade avskrivningar men detta motverkas av fler producerade ounce.
Om vi därmed har hygglig koll på rörliga och fasta produktionskostnader 2011 så återstår skattebelastningen och den är också aningen komplicerad, jag skriver om det och motiverar den generalisering jag gör och varför den kan avvika av och till från verklig belastning.

Viktigaste skattesatsen är bolagsskatten i Bulgarien, den är 10% medans den i andra landet man verkar, Armenien är 20%. Till detta kommer dock även att Kanada har en varierande skatt på 28,25%. Att Kanada dyker upp trots att bolaget inte är verksamt där beror på att som kanadensiskt bolag dyker t.ex hedgevinster på kopparkontrakt upp som vinst som för kanadensiska Dundee beskattas på hemmaplan. Med hänsyn till allt detta så generaliserar jag och räknar att bolaget har en skattebelastning på låga 15% över tiden.

En problematik jag valt att inte tackla i detta läget är att trassla ut att bolagets prognos om cash cost (rörliga kostnader som även inkluderar royalties) innehåller både prognoser om kostnader och kopparintäkter (som ju räknas av). Bloggen ska vara hyggligt enkel att följa och det är faktiskt så att bolaget hedgar avsevärd del av just kopparproduktion vilket om inte skattemyndigheterna i Kanada lagt sig i hade skapat en stabil "anti-kostnad" som utan krångliga skattekonsekvenser kvittade ut rörliga produktionskostnader. Det är märkligt att Kanada anser sig ha rätten att beskatta hedgekontrakten som tas för att säkerställa pris på koppar producerat i Kanada. All koppar är inte hedgad men bolagets CC prognos är baserad på 3.80 usd koppar.

Ett ytterligare problem när det gäller att följa "verklig vinstutveckling" är att Dundee har stora aktieinnehav i tre andra noterade bolag som svänger upp och ner och tyvärr tvingas bolaget justera detta som s.k mark to market vilket ger pappersvinster och förluster huller om buller beroende på börsen. Mina beräkningar är naturligtvis alltid utan hänsyn till detta. Dvs vi är på jakt efter den underliggande vinstförmågan i bolaget utan störande faktorer.
Nåväl, för att avsluta titten på var Dundee nu står vinstmässigt i relation till börsvärde så skulle man kunna göra följande kalkyl "på baksidan av en servett" för 2012:
1770 usd guld minus 170 usd kostnad före skatt= Marginal på 1600 usd x 135.000 ounce guld = 216 musd som skattebelastas med bara 15% och lämnar 183.6 musd kvar eller 1.21 usd/aktie fd. Värdering börsvärde ca 8,5 ggr alltså.
För 2011 rapporterade bolaget 61 cent fd vid lägre produktion och lägre metallpriser än idag. Men... detta är ju ojusterade siffror. Dundee´s resultaträkning är bland det värre man stöter på.
Kommande bloggar om Dundee kommer handla om mervärdena utöver idag vinstdrivande delen som man får på köpet. En blogg till kommer dessutom handla om de väldigt intressanta utsikterna vad gäller tillväxt i Chelopech (huvudproduktionen för företaget) under 2013 jämfört med 2012.
Innan dess kommer vi som sagt imorgon få följa bolagets VD presentera bolaget vid BMO för den som är alert och fångar det "live".

onsdag 22 februari 2012

Timmins Gold


Först och viktigast: Namnet är vilseledande, Timmins Gold är en s.k heap leach producent av guld i Mexiko. Årstakten i december 2011 som är senast rapporterat är årstakt av 102.000 ounce. Om ni läser senaste produktionsplan från november samt senaste presentation så ser ni att ett övergripande mål för dom är att under 2012 etablera sig på en årstakt av 130.000 ounce. Dvs något högre än dagsläget. Jag ser målet som högst rimligt.
Låt mig därefter varna er. Detta bolaget har gått 50% på två månader från mitt snitt GAV. Dvs... TA ser säkert underbart vackert ut och jag har sedan jag återstartade bloggen dragit mig för att skriva skriva för mycket om ett bolag som gått så starkt på kort tid. Samtidigt så ser det inte så blodigt ut när man jämför med 50 och 200 dma. Bolaget hade helt enkelt en kraftig dipp i December.
Nu har vi också konsoliderat ett tag och faktum kvarstår, jag är väldigt förtjust i fundamenta för detta bolaget, faktum är att jag skiftade lite Dundee PM som var starkt igår till lite tyngre vikt i Timmins och CGA som utvecklades svagare än HUI index (som jag nämnde, viljan att gå mot strömmen är en stark instinkt hos mig... ibland bra ibland dåligt). Nu har ni fakta om MIN placering i Timmins så låt oss gå över till fundamenta:
Timmins Gold
Antal aktier fullt inkl warranter: ca 150 miljoner
Börsvärde vid 2.90 cad = ca 440 mcad
-
Senaste kvartals cash cost var ca 600 usd. Jag gissar att gynnsam valutautveckling och rapporter om ökad utvinningsgrad gör att nästa rapport kan vara ännu lägre. Jag räknar med 600 usd för 2012.
Men som jag kommenterade i ett inlägg i förra bloggen om CGA så finns det ju andra kostnader än cash cost. Avskrivningar och administration av företaget är ju en viktig del och den tredje viktiga komponenten är skatt på vinsten. Jag gissar att om du som läsare förstår detta så kan ni själva lättare kritiskt granska de skribenter som hoppar över dessa delar och ger intryck att framtida vinster ska bli högre än vad om kommer bli.
En tumregel som funkar bra i fallet Timmins är att lägga på 200 usd på cash cost. Orkar ni inte själva kolla med andra bolag så använd gärna tumregeln....
Då har vi koll på cash cost och övriga ej direkta kostnader och skatt är det som kvarstår. 30% var den sist jag kollade i Mexiko på företagsvinster.
Nyss fick jag en fråga från en tjej om jag var geolog då jag måhända (pga rikliga egna studier med syfte att lyckas bättre med mina placeringar) ibland framstår som kunnig inom området. Jag är inte geolog, jag är inte ens naturvetare utan istället ekonom. Om jag hade varit geolog så hade jag säkert känt mig mer motiverad att jobba med juniorer som letar fyndigheter, snarare än att producera dom. Men så är det inte, min styrka som jag själv ser det är att den ekonomiska verkligheten i dessa bolagen förändras snabbare än marknaden hinner med att bevaka allt. Dvs med kända fakta försöker slå fast hur lönsamheten är idag och kan förväntas bli kommande år.
Om jag ska tillägga något förmildrande (ekonom och allt...) så kan jag tillägga att jag har en gedigen bakgrund inom svensk processindustri inom allt från livsmedel till papper/massa där likheterna finns när man tittar på stegen från malmklump som matas in för att sen bearbetas i mängd steg. Nog med avsteg, tillbaka till Timmins förväntade lönsamhet.
Baserat på:
- senaste kvartalsrapports kostnader,
- senaste produktionsrapport antal ounce
- senaste produktionsrapport om utvinningsgrad och dess effekt på kostnad/ounce
så är min uppfattning att en trolig ekvation på "löpande produktion" en bit in på 2012 kan se ut så här i årstakt:
Intäkt: 130.000 ounce á 1750 usd = 227.5 musd
Direkta och indirekta utgifter för produktionen: 130.000 ounce x (600+200 usd)= 104 musd
Bruttovinst: 123.5 musd
Skatt 30%= 37 musd
Nettovinst: 86.5 musd
Med ett börsvärde på 440 musd dividerat med 86.5 musd så värderas vi enligt dessa antaganden till 5.1 ggr vinsten.
Låt mig tillägga att jag räknar med att cash cost (som för alla gruvbolag) kommer stiga kommande år vilket säkert kommer kompenseras av stigande guldpris.
Nu tycker jag ni ska läsa bolagets rätt "matiga" presentation. Där kommer ni se att bolaget har goda reserver och att vi troligen redan 2014 kan räkna med att produktionen gör nästa hopp upp mot 175.000 ounce.
Timmins Gold av idag är ett rätt okomplicerat företag med få uppenbara "nackdelar". Jag gissar att det gör dom till en högst tänkbar kandidat för uppköp.
-
-
-
-
-
-
Som med alla andra case man följer, nu väntar jag med spänning på kommande rapporter för att se hur väl "modellen stämmer". Det måste man ju alltid göra. Som ni säkert räknat ut så är min justerade strategi att välja bolag som inte står inför "att födas" utan mer ska gå från att kunna ta steg till att kunna springa om ni förstår vad jag menar.... Eller för att förtydliga, jag väljer hellre ett bolag som expanderar existerande verksamhet med säg 30% än ett "make or break uppstartscase". Varför jag resonerar på det sättet idag är jag säker på att många förstår. Detta hindrar inte att jag kan sätta en del av portföljen i andra typer av case såsom "mitt silverbolag" Minco Silver som utvecklades roligt igår.

tisdag 21 februari 2012

CGA Mining, nya fakta + mina prognoser

(Missa inte videon i rubriken)
Jag håller ju noga koll på diskussionen i Filippinerna och här kommer lite intressanta citat. Bl.a så tycks det klart att mitt antagande om ökning av bruttoskatten från dagens 2 till 4%, att det var för pessimistiskt. Liggande förslag (som nu ilsket ifrågasätts) talar om en ökning till 3%.
Det skulle alltså i dagsläget betyda att 1% på 1730 (guldpriset) adderas till cashcost, eller i sammanhanget betydelselösa 17 usd.
I övrigt så verkar förslaget till stor del handla om hur framtida prospekteringsrätter ska fördelas vilket inte berör CGA nämnvärt och troligen inte heller OceanaGold (som ni ska veta har en riktig doldistillgång i stora och vad jag förstår mycket attraktiva prospekteringstillgångar i Filippinerna.)
Jag fortsätter att anta att CGA kommer få behålla nuvarande kontrakt om 6 år skattefrihet fram till 30 juni 2015 (från företagsbeskattningen om 32% i landet förutom de 2 eller 3% på brutto för miners) men att den tidigare antagna 2 års förlängningen till mitten av 2017 knappast lär inträffa (dvs det är den stora negativa biten för CGA)
En kort sammanfattning av vad jag tror för bolaget blir således (tänk på att dom har brutet räkenskapsår 1 juli - 30 juni):
2012-07-01 .. 2013-06-30 = 210.000 ounce varav 50k hedgade till prod kostnad = 160k ounce utan vinstskatt. Ökning 10k från dagens takt genom små optimeringar såsom bättre utvinningsgrad genom längre uppehållstid.
-
2013-07-01 .. 2014-06-30 = 260.000 ounce varav 25k hedgade till prod kostnad = 225k utan vinstskatt. Ökning 40k till genom att utbyggnaden mot 300k är klar försiktigt räknat dec 2013 dvs om 22 månader.
-
2014-07-01 .. 2015-06-30 = 300.000 ounce, inget hedgat = 300k utan vinstskatt.
-
2015-07-01 .. 2016-06-30 = 300.000 ounce, inget hedgat = 300k MED 32% vinstskatt på hela vinsten.
-
Från 2013-01-01 så är mitt antagande att bolaget har royalty 3% på bruttointäkten.
Bolaget är idag en fallande kniv pga osäkerheten kring skatten och man behöver inte vara teknisk specialist för att se att charts etc inte ser så bra ut. Å andra sidan, det gjorde det inte för Timmins vid 1.80 cad heller och nu ser den tämligen strålande ut vad jag kan se. Nu kommer CGA presentera på stor mässa i Singapore snart och därefter på Denver Gold forumet, utöver det kommer fokus så småningom övergå till feasibility studien för utbyggnaden mot 300k
CGA har gett upp större delen av sin januari uppgång och jag tycker den ser attraktivt värderad ut. Jag är överhuvudtaget nöjd med mina tre stora innehavs fundamenta men som vi har diskuterat så är det en föränderlig verklighet och man måste ständigt följa bolagets utveckling och om någonting förändras ta konsekvenserna av detta genom justerad viktning.
Nedan aktuellt citat från diskussionen i Filippinerna:
.
The PMEA and JFC claim that the proposed new policy undermines large-scale mining. The government is increasing its royalty share by 50 percent (from 2.0 to 3.0 percent) while supposedly removing incentives for large-scale mining. It is reducing potentially good mining areas by enlarging otherwise described areas for agriculture and ecotourism that may favor small-scale mining but lacking force on unregulated mining.Equally disturbing, “the government is replacing the ‘first-come first-served’ system to competitive public bidding.” This may disregard earned credits on previous work and financial resources spent. The new policy may as well entail added risk capital by requiring the contractor or private investor to “conduct total economic valuation in mining areas before approving mining applications and mining activities are allowed.”These potential changes, they argue, will not only fan dismay in the mining industry but foreign interests in the country, in general.In turn, the government avers that the new policy being crafted is only directed: to “optimize” current environmental standards in the industry; to demand an otherwise higher but fair share in revenues; to have “mining rights auctioned rather than awarded” as it is the more efficient system to mineral exploitation; to precisely resolve the issue of small-scale mining; to align national and local mining regulations to bring about better government supervision and control.The government assures the market, as well, that when the new policy is finished, “it would please all concerned.
”Bottom-line spin
Hopefully, the government will deliver on its promises to foster a good investment climate. Like its intended new policy for the mining industry, it should “please [rather] than draw discomfiture from investors,” as claimed."

måndag 20 februari 2012

Guldforum & bolagen

(Byter namn på denna bloggen och lägger Dundee blogg separat)
Som jag nämnt har jag tre stora guldproducent innehav (jag har tagit en del vinst i B2Gold för tillfället) och utan att "rekommendera dom" vid någon speciell kurs så bloggar jag för att sätta dom på radarn som bolag värda att följa. Min egen personlighet gör att jag ofta "är på fallande knivar" snarare än att köpa när solen skiner. I slutet på december då jag gjorde stora förändringar i min portfölj så var kurserna på CGA och Timmins båda 1.80 cad och Dundee runt 8 cad. (Det är också denna vilja att "handla billigt" som gör att det på denna blogg kanske senaste tiden blivit mer text om CGA än om Dundee och Timmins som inte rekylerat efter uppgången. I mitt tycke är dock även Timmins och Dundee utmärkta bolag, men man får leta "rätt köptillfälle").
När jag valde dessa bolag så gjorde jag det bl.a via genomgångar av de presentationer som Denver Gold Forum sänder ut 2 ggr varje år. Nästa tillfälle är i Europa och det är med stor glädje jag noterar att alla mina tre bolag är bekräftade "presentatörer" redan nu, dvs vi kommer kunna se bolagen över internet i mitten av april vilket jag kommer länka till när det blir dags.
Nåväl, den som inte orkar vänta 2 månader kan med fördel klicka på rubriken och lyssna på en aningen sämre presentation (saknar video och bolagets presentation), nämligen Dundee´s presentation hos Scotia i början av December 2011.
Koll berättar också att även BMO kommer hålla en större offentlig presentation där Dundee kommer medverka: http://www.bmocm.com/conferences/metalsandmining2012/ . Jag hittar dock ingen officiell deltagarlista men detta är en av de stora konferenserna och följaktligen något jag rekommenderar er att följa. Enligt uppgift så kommer vi kunna se BMO den 7e mars, dvs viss fördröjning.
Att sammanställa fakta om ett bolag i en blogg tar tid så liksom tidigare ska ni räkna med att denna bloggen växer fram över 24h, dvs kom gärna tillbaka löpande :-), en orsak utöver bloggen att göra det är bloggrollen till höger, jag använder själv den för att se när intressanta sidor och bloggar uppdaterats.
En sak jag skulle vilja nämna är att jag fått en del intressanta e-mail som jag ligger efter i svarandet på. Jag ber om ursäkt för det och är mycket tacksam för intresset för bloggen m.m. Svar kommer.
Idag är det "Family day" i Kanada och börsen är stängd så på marginalen blir det säkert mer tid för det aningen komplicerade företaget Dundee PM som denna bloggen ska handla om.

fredag 17 februari 2012

Dundee Precious Metals conf call

Jag hoppas rubriken tar er rakt in på den inspelade presentationen. Ev måste ni regga er.

I andan att få ut färsk info så tipsar jag om att lyssna speciellt från ca 11.30 min och dryga två minuter fram.

50% högre utbyte ur samma mängd malm är en intressant tanke och analytikernas frågor på slutet är också intressanta.

Nytt 12 månaders high för DPM idag.

OceanaGolds inspelade conf call 18h tidigare:¨
http://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=lobby.jsp&eventid=396218&sessionid=1&key=D53E5862FD2715ABCAAB892F804EC67A&eventuserid=60461970

Filippinerna och skatterna

Den senaste veckan har jag noterat ett kraftigt fall (från 2.78 cad efter bekräftelsen att bolaget körde på full fart igen till 2.15 cad igår) för CGA Mining vilket jag haft väldigt svårt att förstå utifrån fundamenta för bolaget, fundamenta som är alldeles färska via rapporter häromdagen för bolaget och som allt annat lika bör ge oss P/E tal på 3-5 kommande år från i sammanhanget rätt enkel expansion där man bara gör "mer av vad man redan gör" snarare än att uppfinna hjulet igen (dvs riskerna med ny-uppstartande av projekt).

Nu kom förklaringen (som vanligt klicka på rubriken för länk) genom en fråga i OceanaGolds conference call igårkväll svensk tid. Liksom land efter land så tittar Filippinerna på att få in mer skatt från gruvbolagen och nu är det upp till oss att sätta oss ner och utifrån den ibland något begränsade information som politiker släpper ut göra bedömningen om marknaden har rätt eller om den har överreagerat och därmed skapat ett köptillfälle.

Nedan är tre klipp (med fokus på vad finansministern de facto säger) och ni har också länken i rubriken (samt kan googla själva för andra källor på ämnet) jag avslutar med min tolkning av läget för CGA och OceanaGold, Herr Purisima som nämns är finansministern (för att vara korrekt, t.om Emerging Market Finance Minister of the year 2011, tänk vad politiker hittar på...), Aquino är landets president, båda har rätt gott rykte i näringslivet, åtminstone före detta äventyret där dom nu kritiseras rätt hårt:

The government is considering raising a current 2 percent excise
tax on mining, Neric Acosta, presidential adviser for environmental protection who is part of the group crafting the policy, said in a telephone interview Feb. 10.
Balancing Act
The revocation of income-tax holidays and review of fees would “clearly reduce the profitability of mining projects,” Michael Bengson, a Manila-based analyst at Deutsche Bank, said in a note today. Areas that will be banned from mining would be expanded to include prime agricultural lands and eco-tourism zones under the new mining policy being proposed, according to the draft.
“The government is trying to perform a balancing act to establish a clear, level playing field which protects property rights and heightens transparency while also reducing tax avoidance,” said Aninda Mitra, Singapore-based head of Southeast Asian economics at Australia & New Zealand Banking Group Ltd. “This is not going to be easy.”

Purisima said that while the FTAA allows a 50-50 rule in revenue sharing, mining companies have tried to avoid this by applying for MPSA instead. MPSA imposes only a 2-percent excise tax on minerals.“We want to see more FTAAs, rather than MPSAs,” he said. Purisima clarified that the proposed changes would apply only to future projects and would not cover existing contracts. He also said President Aquino had not seen the draft of the executive order, which is circulating among mining companies. The Joint Foreign Chambers earlier expressed concern over the proposed mining reforms, based on a draft presidential executive order which proposes a review of all existing incentives and mining contracts. The draft order reportedly “proposes to review all existing contracts and renegotiate or impose an increased government tax or royalty share, and potentially close out granted contracts completely.” Purisima denied the claims, saying the proposed changes would cover only future applications.

Aquino is seeking investments for more than 700 billion pesos of projects in mass rails, highways and airports to boost growth to as much as 8 percent annually. The Philippines’ $200 billion economy expanded 3.7 percent last year.
The changes being considered are designed to protect the environment, harmonize conflicting laws and “maximize” benefits from mining, according to the draft order. The move toward competitive public bidding for mining rights would depart from the current first come-first served procedure, it said.
The draft order was accompanied by a letter from the Office of the President of the Philippines signed by Aquino’s executive secretary, Paquito Ochoa, which sought feedback on the proposals. The letter, entitled Memorandum from the Executive Secretary, was addressed to Finance Secretary Purisima, Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, as well as the head of the National Economic Development Authority and the secretaries of science and technology and
agriculture.
Xstrata Project
The new guidelines will help resolve Xstrata’s dispute with a provincial government over its project, Purisima said, without elaborating. Sagittarius Mines Inc., an Xstrata unit, and its partner Indophil Resources NL, planned to use open-pit mining as the method for extraction at the Tampakan mine, the largest untapped gold and copper deposit in Southeast Asia. The local government of South Cotabato banned open-pit mining in June 2010 on concern it would harm the environment. Aquino’s government subsequently denied the project’s environmental clearance application.

“The law allows a 100% foreign-owned company to mine in the country under an FTAA (Financial or Technical Assistance Agreement) but thus far, there are only two agreements like this,” Mr. Purisima said.“Some foreign mining companies have used the grandfather rule to be able to achieve more than 40% economic interest without having to deal with the government on an FTAA rule.”The Mining Act included transitory provisions when it was signed into law in 1995, so that “all valid and existing mining lease contracts, permits/licenses, leases pending renewal, mineral production sharing agreements granted [under the previous law] … shall remain valid, shall not be impaired and shall be recognized by the government.”As a result, foreign firms were able to take up other deals with the government, particularly the mineral production sharing agreement (MPSA), Mr. Purisima pointed out.Under the Mining Act, the government’s share of revenues under an MPSA is only the 2% excise tax on mineral products.An FTAA, in contrast, requires mining firms to pay corporate income tax, excise tax, special allowances and withholding tax arising from dividend or interest payments to foreign stockholders, among others.“We would want to see more FTAAs rather than MPSAs, especially since the companies that want to explore the Philippines are foreign companies. There will also be MPSAs, but the preference is FTAAs,” Mr. Purisima said.

Kommentarer & analys:
När man tittar på Filippinerna som gruvland så ska man veta att gruvbrytning är kontroversiellt ungefär som det är i många länder i Latinamerika. Samtidigt så är Filippinerna ett oerhört rikt land utifrån mineraler (jag betonar detta, vi pratar potential för att upprepa vad Chile blivit inom koppar) och det ligger helt perfekt placerat i Asien nära Kina. Logiken säger att länder om Mongoliet och Filippinerna kommer bli oerhört betydelsefulla (och samtidigt få god tillväxt) i takt med att mining blir en allt större del i ekonomierna.

De filippinska regeringarna har egentligen oavsett vem som styrt de senaste åren varit väldigt vettiga när det gäller gruvbrytning, man har däremot ofta haft situationer med lokalt motstånd i något av de otaliga lokala statliga nivåerna och ibland från kyrkan som en väldigt konservativ vänsterkraft i Filippinerna som orsakar överbefolkning och fattigdom genom att bl.a skrämma vanliga människor med hot om helvetet om dom använder preventivmedel. När vi körde bil 3h genom Luzon mot Didipio (efter flyg) så var det som mest slog mig, barn precis överallt och det är lätt att förstå att Filippinernas största exportvara är fattig ung arbetskraft. (När man umgås med människor i Filippinerna så började jag dock tänka - - tja om ett land nu ska spåra ur befolkningsmässigt på denna överbefolkade jord.... varför då inte de trevliga människorna från detta landet :-)

Nåväl, det finns två typer av avtal som gruvbolag kan och har använt sig av i landet: S.k FTAA och s.k MPSA. Som ni kan läsa ovan så har i stort sett alla företag som investerat i Filippinerna använts sig av det gynnsammare MPSA, däribland CGA Mining. S.k FTAA har enligt finansministerna ovan endast två stycken, däribland OceanaGold.

Notera kommentaren (1) från finansministern:
“We would want to see more FTAAs rather than MPSAs, especially since the companies that want to explore the Philippines are foreign companies. There will also be MPSAs, but the preference is FTAAs,” Mr. Purisima said.
Slutsats från kommentar 1 är: OceanaGold som har ett avtal som i princip innebär att man efter 5 år och åtvervunnen investering, övergår till 50% delat ägande är med stor sannolikhet inte påverkat av denna turbulens så fokus från min sida kommer ligga på MPSA´s och CGA Mining.

Mer citat:
(2)"Purisima clarified that the proposed changes would apply only to future projects and would not cover existing contracts. He also said President Aquino had not seen the draft of the executive order, which is circulating among mining companies."
Med denna kommentar så borde allt egentligen vara klart även för CGA Mining men låt oss titta närmare på läget CGA Mining de facto har idag.

Bolaget är väldigt skattegynnat, svårigheten i Filippinerna har historiskt varit att komma i produktion pga lokalt motstånd (vilket inte gällde CGA då det var en historisk gruva redan igång dom tog över). Idag betalar CGA en sorts 2% royalty "excise tax" som nämns ovan och som är på 2% (idag ca 35 usd/ounce). Jag tror man ska vara förberedd på att den skatten kan komma att öka och jag skulle gissa säg dubblas från 2013 eller 2014 (förslagen är ju inte ens officiella förslag ännu som ni märker utan extremt mycket testballonger).

Sen kommer vi till det faktum att bolag i Filippinerna när dom startar upp blir skattebefriade i 5 år (CGA´s fall mitten av juni 2015) med fram till nu närmast självklar förlängning ytterligare 2 år, dvs mitt 2017). Min åsikt utifrån uttalanden om att kontrakt ska hållas och rätt hårt fokus på att detta handlar om hur mining i Filippinerna i framtiden ska se ut... är att man INTE bör räkna med att CGA och andra bolag kommer få skattebefrielsen förlängd när 5 års perioden går ut. Att regeringen däremot skulle bryta nuvarande avtal/kontrakt och upphäva pågende 5års perioder tycker jag inte det finns någonting i uttalandena som tyder på.

Logisk konsekvens för CGA som jag ser det är att man i beräkningar ska räkna med att bolaget från 1 juli 2015 (snarare än 2017) troligen kommer betala skatt på sina vinster med 32% vilket är rätt normalt och att man nog ska räkna med att royalties kommer höjas något om 9 eller eller kanske mer troligt om 21 månader (2014), exempelvis från 2 till 4% eller med idag 35 usd/ounce in på cash cost.

Återigen, vad ni måste förstå är att dagens producerande gruvor i Filippinerna är rätt små i sammanhanget. Notera följande extremt viktiga citat: "The new guidelines will help resolve Xstrata’s dispute with a provincial government over its project, Purisima said, without elaborating." Detta är en av världens stora kommande koppargruvor och det finns fler på gång (bl.a delvis ägda av CGA) och jag är övertygad om att det är inför uppstarterna av dessa som regeringen vill spika de nya spelreglerna och det lär inkludera kraftigt ökad ersättning till de provinserna som berörs för att dom ska sluta trilskas och acceptera gruvorna och den stora tillväxt dessa medför för landet. Det finns en hygglig chans att inte ens CGA får så stora förändringar på sig just då man inte är ute efter existerande gruvor utan framtida men jag tycker de antaganden jag gjort ovan är mest sannolika och i god anda med att vara realistisk & försiktig.

Jag kommer återkomma med beräkningar på hur jag ser CGA´s framtid och då kommer jag jobba med dessa antaganden. Självfallet kommer jag följa all ny info som kommer ut. Det är viktigt att slå fast att Filippinerna liksom för den delen Mali där Avion nyss råkade ut för väldigt likartad oro från regeringsbesked, i grunden har en regering som vill ha en miningindustri som framtida motor för tillväxt och välstånd. Det är kort sagt inte vänsternationalism det handlar om utan i grunden rätt rimliga önskemål om skatteintäkter och "fair share". Mitt intryck är att marknaden överreagerat rejält. Om det blir så att CGA tappar 2 års skattebefrielse och åker på aningen högre royalty så ändrar det inte att Filippinerna är ett rätt okej land att jobba i. Om det är så att Xstrata med detta får igång sitt stora projekt så kommer det innebära mycket för att tvärtom höja Filippinernas attraktivitet och det kommer dessutom frigöra en del dolda värden i CGA´s portfölj (21.6%) http://sagcmining.com/en/presentations/SAGC_IR_Presentation_20111006.pdf notera att kursen i det bolaget studsat kraftigt upp samtidigt som CGA backat. Jag tycker CGA är ett utmärkt bolag att ha i portföljen kommande år med en attraktiv tillväxtprofil, solida reserver, utmärkt balansräkning, hygglig förmåga att motstå kostnadstryck och idag på 2.15 cad ett börsvärde som borde kunna ge väldigt god avkastning kommande år. Miningbranschen är riskabel på så många sätt varav politisk risk är en och svängiga börser är en annan av många men detta skapar också väldigt bra tillfällen. Jag drar mig för att "reka" Timmins när jag själv köpte den för 1.80 cad i December och den nu kostar 2.90 cad (trots att jag tror den kommer gå högre) men CGA för 2.15 när jag själv började köpa på 1.80 i December och vi nyss hade 2.78 känns lättare att slå ett slag för. Jag tycker marknaden har överreagerat på en ganska tidig bloombergartikel.

torsdag 16 februari 2012

OceanaGold


OceanaGold har idag släppt sin årsrapport och MD&A för Q4 2011 (klicka på rubriken). Inom kort så kommer man även hålla sitt conference call. Att kommentara Oceana tar tid så även denna blogg får växa fram lite löpande kommande 24h.
Huvudfokus för mig vid varje rapport från OGC fram till Didipio är den megasuccé som feasibility studien de facto indikerar, är att följande ekvation utvecklas väl:
Kassa - förfallande del av konvertibellån dec12 - kvarvarande capex på Didipio.
Dvs jag vill se att bolaget inte hamnar i en pressad situation om uppstarten mot förmodan inte går som planerat och jag vill för den delen inte hamna i en situation där jag äger aktier i bolaget och dom gör en PP 8% under dagskurs i vår.
Nåväl, till rapporten där jag fokuserar främst på Q4 siffrorna snarare än helåret:
- 65.750 ounce producerat dvs årstakt 263.000 ounce är en klar förbättring och helt enligt förhoppning.
- Kassan upp till 170 musd, mkt bra
- Cash cost på 890 eller 947... baserat på förklaringen på sida 20 känns båda relevanta... Men oavsett, kostnadstrycket är mördande, många företag i branschen behöver högre guldpriser och/eller lägre oljepriser. Denna bit är inte riktigt bra och vid dagens guldpris så är det för mig klart att allt större del av värdet i OceanaGold ligger i Didipio projektet. Fast... NZ har ju vad man kallar "utmärkt hävstång på guldpriset", så när vi ser guld skena så blir sådana här producenterna de stora värdevinnarna, värt att komma ihåg.
- Recovery 82.2% på låggradig refraktorisk malm (dvs malm där guldet inte lossnar genom bara konventionell process) alltså nästan lika bra som många "vanliga" guldprojekt.... Det är värt att notera att Oceana folket och anläggningen i NZ, troligen är världens skickligaste på denna typ av specialutvinning som inte alls är enkel. Den dag cashflow förhoppningsvis flödar från Didipio och kassan fylls på, ja då ska man inte bli förvånad om Oceana väljer och vrakar bland kraftigt rabatterade refraktoriska projekt som andra inte vågar sig på. Bolaget är att betrakta som nischade specialister. Didipio är för övrigt inte refraktorisk.
- 31 musd spenderat på Didipio under Q4 samtidigt som kassant ökat. Mycket bra besked.
- Tyvärr ingen direkt uppgift om hur mkt Capex dom uppskattar är kvar på Didipio men förhoppningsvis kommer den frågan upp på conf callen.
Oceana har vid dagens kurs runt 2.48 ett börsvärde på ca 650 mcad. Sätter dom Didipio projektets start någorlunda i enlighet med feasibility studien så är bara Didipio värt betydligt mycket mer än det. Vi får anledning att återkomma till Didipio. Jag nöjer mig tillsvidare att konstatera att jag blev väldigt imponerad på alla plan av människorna och projektet.
Oceanafolket har alltid gjort väldigt gott intryck på mig och det var speciellt tillfredsställande att få träffa borgmästaren i Didipio och höra honom uttala stöd för projektet som skapar så mkt jobb. Området är ett böljande vackert landskap och vad som ska hända är att en mindre kulle av faktiskt väldigt många kullar kommer ersättas med en sjö när gruvan är färdigbruten.
Det är svårt att bara ramla in på ett besök och skaffa sig en solklar och korrekt uppfattning om det sociala. Men en sak är säker, den som lägger tid som jag gjort de senaste åren, att läsa de fulla dokument och redovisningar som kommer från OceanaGold, VET att bolaget i åratal har jobbat stenhårt med att vinna bybornas hjärtan med sjukvård, skolor, jordbrukssupport och mycket mer. Att vinna de fjuniga karriäraktivisternas hjärtan eller de filippinare som drivit illegal kvicksilverbaserad guldutvinning (utan protester från västaktivisterna) ja det är betydligt värre.
På det ämnet rekommenderar jag varmt följande artikel från Peru som visar att guldet kommer alltid att brytas, frågan är om det ska ske på miljömässigt bra sätt eller på följande sätt när aktivisterna av och till vinner och lämnar:
"To capture the gold flecks, mostly the size of a grain of sand, mercury is used because it is the cheapest, easiest method. It then seeps into the air and rivers, an estimated 35 metric tons a year in Madre de Dios alone, slowly poisoning people, plants, animals and fish, scientific studies show.''
Gå inte på propaganda från NGO´s, dom har fel och är omoraliska. Det finns inget pittoreskt med barn i Afrika som sitter och utvinner guld med extremt giftigt kvicksilver.
Glädjande nog så kommer det i Didipio skapas gott om arbeten och utvinning av guld kommer ske på det sätt som det ska ske. NGO´s har dragit vidare.

Historik

Slänger in lite Breaking News här:
Orvana har lyckats öka på sitt lån hos Credit Suisse med 13.8 musd. Detta i sig är positivt men inget jag köper några aktier för.

Låt mig vidare nämna att alla som anmält intresse för att få mail från mig mer researchrapporter etc nu ska ha fått flera sådana. Om det är något som anmält intresse men inte fått mailen så kolla spamfilter samt högerklicka och lägg till min mail i adressboken och vid behov vitlista etc.

Idag den 16e skickar jag inte ut någon research då jag inte hittat något speciellt intressant.


Lite historik innan jag i bloggen ovan kommenterar OceanaGold som rapporterar och har conference call idag.

Jag har följt OceanaGold länge nu, roade mig med att ta fram mitt första köp via Avanza:
20090211
Köpt
Köpt 39000 st till kurs 0,39000 CAD
Oceanagold Corp
39 000
0,39 CAD
Jag tror vi introducerade det strax därefter på BS på strax över 40 cent. (Hjulben var den som först nämnde bolaget för mig 2008 på 12 cent varpå jag researchade det. Kursen sprang dock ifrån oss när vi först försökte handla på 12-15 cent).

Men det var även bolaget som jag skrev första inlägget på denna bloggen 9 augusti 2009 och sedemera besökte bolaget även Stockholm i vår regi vilket var en stor succé.

Ibland funderar jag över om jag borde vara mer fräck och faktiskt slå fast oftare vad bolagen jag plockat upp de facto gjort kursmässigt sen jag introducerade dom. Alla har inte gått klockrent men det finns många där vi med facit i hand kan säga att för den som varit med från början så har det varit fantastiska resor som väl väger upp de bolag som stått still eller rentutav gått ner.

Avion är ett annat exempel, titta på detta första köp (strax före jag förde ut det på börssnack med vinklingen rabatt via Dynamite, den som var allra först med Avion var signaturen Framfond, jag adopterade det samt förfinade ingångsmetoden) Min kritik av Framfond är för övrigt en sak jag ångrar, han är en mycket duktig analytiker och eventordnare och jag och många andra är skyldiga honom ett stort tack. Att man har hög "kraschfrekvens" när man jobbar med s.k juniorer, burning matches (vilket var the name of the game 2005-2007 när kris ännu var ett okänt begrepp) är fullt naturligt, konceptet bygger på att en 10 dubblare väger upp 5 kraschade och 4 mediokrade placeringar när man håller på med råvarujuniorer. När ett "hösten 2008" kommer så kraschar allt. Ventana som jag nämner nedan bottnade den hösten i 4 cent...

20090325
Köpt
Köpt 200000 st till kurs 0,15000
CAD

DNR.V
200 000
0,15 CAD
-198 049,00 SEK
DNR kanske ni säger, jag min vinkling in i Avion var genom att DNR köptes upp med 0,75 DNR aktie/Dynamite aktie dvs jag gick in i Avion på 15/0,75= 20 cent, strax därefter skrev jag om möjligheten på BS.

Ett tredje mycket framgångsrikt bolag som jag tog fram för BS var Ventana:

20090129
Köpt
Köpt 20000 st till kurs 0,45000 CAD

VEN.TO
20 000
0,45 CAD
-9 030,00 CAD
20090126
Köpt
Köpt 35000 st till kurs 0,49500 CAD

VEN.TO
35 000
0,50 CAD
-17 205,00 CAD
20090126
Köpt
Köpt 20000 st till kurs 0,46000
CAD

VEN.TO
20 000
0,46 CAD
-9 230,00 CAD

Ventana köptes ut från börsen för dryga 13 cad eller runt 25 ggr över nivån jag började skriva om dom på BS. I det sammanhanget måsta man påminna att om du sitter med ett bolag tillräckligt länge så får det ofta förr eller senare en kris där kursen straffas... Ventana var ett undantag och jag sålde för tidigt.

Utöver detta så finns det en kategori bolag som gått oerhört bra kursmässigt för att sen få problem när sektorn tappat sin popularitet och massakrerats på börsen. Liberty Mines och uranbolag. Jag var där nöjd med hur jag inom JF gjorde vad jag kunde för att få till en exit i tid på Liberty medans jag är missnöjd med att jag inte såg uransektorn toppa ur och betydelsen av sektorrotationer.

Jag försöker hela tiden göra bättre ifrån mig och mitt mål är alltid att folk ska tjäna pengar genom att jag tillför kunskap. Jag lyckas inte alltid men som de flesta så blir man skickligare med tiden. Samtidigt så har vi inte precis medvind i världsekonomin och börserna.

Senaste caset jag rullade ut var Dacha Strategic Metals på 37 cent i mars 2011. Kursen har idag gått ca 50% på knappt ett år efter att ha toppat högre. Värt att påpeka är att NAV från två oberoende källor visar att NAV under samma tid drygt dubblats. I min värld är Dacha en stor succé. Men den och för den delen Orvana som avhandlats grundligt nedan visar på behovet av allmäna råd för hur läsare med begränsad erfarenhet av Kanada ska kunna snabbskaffa sig den erfarenheten. Min tanke är därför att skapa en ruta till på höger sida om bloggen med just sådana råd baserat på min erfarenhet. Jag har också åkt på mina smällar, från topp till botten så åkte min kapitalförsäkring ner till 1/6 under 2008 men från botten till högsta topp sen dess så 25 dubblades den med hjälp av aktier som Ventana, Avion, OceanaGold, Wega/Avocet, Orezone m.fl. Från den toppen är jag nu ner 30%. Kanada är börsernas Formel 1 och den som adderar belåning (utan att ha externt cash flow) kommer förr eller senare köra i diket för gott. Var så säker.

tisdag 14 februari 2012

Resonemang om Minera IRL BFS

Detta blogginlägget anknyter till tidigare inlägg (2 bloggar ned) om de tre olika typerna av 43-101 rapporter som görs för att få ett ekonomiskt grepp INFÖR en uppstart. På bloggen nedan fick jag fråga (som jag även fått tidigare) vad man ska titta på i en ekonomisk studie som denna så varför inte resonera lite "live" om Minera IRL var min tanke.
Lite löpande över kanske de kommande 24h kommer jag därför kommentera den pressrelease som släppts om deras feasibility studie (högerklicka på bloggens rubrik och öppna i separat fönster för att kunna växla enkelt). Dvs räkna med att denna bloggen växer fram lite löpande.
Planerad produktion med start Q4 2013 på detta projekt (12 månader byggtid är inte farligt med mill och allt, jag tar dock allt från Minera vad gäller tider med en nypa salt) i Argentina som inte är huvudskälet att jag är följer bolaget. Titta på omfattningen, ca 1000 tpd och produktion över uppseendeväckande korta 3 år om dryga 50 tusen ounce. Den korta livslängden är då man bara räknar P&P i BFSen. Dvs nästa steg för mig är att titta på vad dom har inom övriga resurser (M&I+I, men tänk på att P&P ofta är inräknat i M&I, se länk i tidigare blogg).
278k ounce i M&I varav 197k klassats som P&P indikerar uppsida på dryga året extra. Bolaget verkar inse problemet och skriver en hel del om att man räknar att genom borrningar öka siffrorna.
--
Det är ett lönsamt litet projekt med CAPEX före uppstart på låga 55 musd och en mycket god avkastning på insatt kapital IRR om 38% på det guldpris som känns mest relevant, dvs 1500 dollar. Lite krångligt med två gruvor en bra bit ifrån varandra men infrastruktur sägs vara bra och sånt ligger ju med i konsulternas arbete och förväntade rimliga cash cost på dryga 500 usd/ounce. I det sammanhanget letar jag var uppsidan på det korta minelife ligger i relation till planerade millet? Svaret är logiskt, anläggningen byggs vid Martinetas där borrningar nu startar efter mer malm. Vid andra gruvan 50km bort så är det underjordsbrytning och därmed selektiv höggradig malm som beskrivs som möjlig uppsida. Också logiskt naturligtvis, att flytta t.ex 10 gram/ton funkar säkert vid god infrastruktur.
Hög utvinningsgrad på det höggradiga man kör genom mill, skulle man prata med dom skulle man vilja fråga hur den låggradig potentiella heap leachen så här långt ser ut ur utvinningsgrad när man inte maler så finkornigt som ett mill gör. Heap leach kan gissningsvis hissa dom mot 70k årligen vilket ju inte vore så dumt. En heap leach har nog också ännu bättre förutsättningar för att till syvende och sist få riktigt bra minelife.
Jag noterar att royalties inte är med i cc, har för mig i bakhuvudet (läste feas för länge sen på Troy Resources) att Argentina har rätt tufft med det. Appropå saker att kolla, bör man dubbelkolla i fulla materialet att provinsen inte har gnäll om open pit mining. Förekommer i en del provinser i Argentina men inget jag minns på Minera.
Silver räknas av från produktionskostnaderna som "kredit" innan cash cost. Dryga 50k ounce silver/år och man räknar 25 usd silver. Dvs 35 usd skulle addera 0,5 musd som kan "motverka inflation" vilket alltid behövs...
Man har inte räknat med tillgång till el utan antagligen generatorer på diesel/olja. Sånt är dyrt men en möjlig optimering/besparing då det redan ligger med i kostnaderna men då man inte utesluter att man kan komma åt elnät. Rimligen något man ber om mer info om planerna/möjligheterna där och effekt.
Slutligen, detta var bara en pressrelease och de säkerligen 200 sidorna fulla rapporten postas ovanligt tidigt på Sedar. Redan den 16e februari. Annars är det normalt att man får vänta en månad eller så.
Nu är nästa steg för bolaget att finansiera detta projektet. Med en BFS i ena handen och mössan i andra kan man exempelvis vända sig till en bank och ha hygglig chans att få låna stor del av detta gissar jag. PP är nog inte heller otänkbart och känner jag Kanada rätt så ska man inte bli överraskad om bolaget en dag börjar stiga kraftigt för att sen bli börsstoppat när kursen kommit upp en bit varpå PP offentliggörs och en seg kursmässig period inleds (dvs sikta på att känna igen sånt och sälj först och fråga sen är en bra grundregel när sådana bolag som behöver PP drar utan uppenbart skäl). Ett typexempel på det var vägen fram till Allana Potashs senaste PP. Ett bolag som jag för övrigt tycker är så attraktivt att jag köpt en del aktier idag på 71 cent efter att ha läst en analys från Dundee Securities som suttit ner med ledningen.
Jag mailade ut den till mitt "nätverk" idag och det blir något nästan varje dag för den som är road av analyser. Dvs lämna vid intresse ditt mail och namn i en kommentar till denna blogg om du är intresserad, alla bloggsvar går via mig och jag publicerar inte ut de med namn och mail. Dvs de når bara mig.
Jag gillar Minera IRL fast dom inte riktigt passar min väldigt hårda riskprofil i dagens tuffa makroekonomiska miljö. Dvs jag kommer fortsätta att följa dom noga och som så ofta är det mest en fråga om tajming och opportunity när man väljer äga bolaget och hur mycket så denna bloggen kommer vara ett bra ställe för den som vill följa Minera IRL.
Jag hittade några länkar som är bredare presentationer och som jag själv tänker avnjuta efter jag smakat närmare på hur mina föräldras till lunch ska lyckas med att få thailändska räkor att smaka mer som svenska räkor.... (jo föresten, låt mig säga att: för övrigt anser jag som alla utlandssvenskar att IKEA är ett uselt företag baserat på att dom slutat sälja svensk mat internationellt :-)
Det som lockar mig med Minera IRL är deras Ollachea tomt i Peru. Som miningland kan jag konstatera att Peru skött sig hyggligt efter presidentvalet och jag ser det som klart bättre än t.ex Argentina.
Det jag väntar på för att bli mer entusiastisk till bolaget är att dom ska komma tillräckligt långt in i berget för att kunna börja borra igen på allvar i Ollachea. Men det är okej, tiden tickar på och en dag känns det säkert "perfekt" att ta klart högre exponering i bolaget. Fram till dess, bevakning och rapporter här på bloggen.

Kindle e-reader för pdf filer


Mitt yrke är research till väldigt stor del. Läsa och läsa. Jag brukar skoja att jag trivs bäst under min korkek i lugn och ro... För att arbeta behöver man verktyg, jag är oteknisk och sällan tidig med att pröva ny teknik. Kindle läste jag först om på Casey research´s gratisbrev för något år sedan. Liksom senaste Kindle Fire var då problemet att jänkarna vägrade sälja den utanför USA och det rann ut i sanden trots att jag gillade vad jag läste.

Ett tips vad gäller mina bloggar är att inte glömma klicka på rubriken, där ligger länk till relevant material och i detta fallet till Amazons säljsida och till höger en video på prylen jag köpt och tänkte kommentera.

Kindle är som sakt en elektronisk läsare dvs i takt med att böcker och tidskrifter är smidigast att ta från nätet så är dom din fysiska bok eller tidskrift.... minus innehållet så att säga... fast producenten Amazon säljer innehåll förstås, om du läser böcker.

Jag läser för få böcker... istället läser jag rätt stora mängder pdf filer från nyhetsbrevsförfattare och tekniska analyser från SEDAR (dvs sånt som pre feasibility studier etc som publiceras i pdf form på sajten Sedar eller bolagets hemsida.)

I fredags beställde jag då äntligen min Kindle till Thailand från USA. En bra start var leveransen som via DHL här i byn 2h från Bangkok (nära Rayong vid havet) skedde på måndag. Rätt imponerande....

Nästa intryck var att Kindle är enkelt att använda, i mitt fall lätt att koppla till lap top och som en mp3 ungefär ladda ner alla pdf er som väntar på att läsas.

Den känns robust men den var också mindre än jag föreställde mig. Det var absolut nödvändigt att läsa "på bredsidan" för att texten i mina A4 sidor inte skulle bli för liten. Min huvudsakliga kritik är att jag skulle vilja ha en större Kindle än 6 tum. Det går att förstora men vem vill scrolla åt vänster - höger för varje rad. Nåväl, jag har bra syn så det är okej men skulle jag t.ex rekommendera pappa så skulle jag behöva en större variant.

Ytterligare intryck: 1 månads batteritid är bra, ger utrymme för att den försämras.

Viktigast av allt för mig är kanske att den är gjort för att läsas i solsken. Det är nästan lite märkligt att det inomhus behövs en läslampa ungefär som när man läser en bok... men det är ju just detta som jag var ute efter. Bort med dålig batteritid, överhettande batteri och glans i skärmen när man läser utomhus.

På det hela taget är pjäsen för mig värd de 1100,- jag betalade då det är något annorlunda än en lap-top eller en surfplatta (med reservationen att jag inte äger en sådan ännu).

söndag 12 februari 2012

Olika typer av bolag, olika riskprofil, mitt val

Jag är ju en heltidsinvesterare numera dvs målet är uppnå vinster goda nog för att försörja familjen samt hantera risker på ett sätt som är förenligt med stabilitet för familjen. Pengarna på banken är av flera skäl uteslutet för mig. (red, det lät inte så bra... jag menar mest att 2% ränta med 30% skatt inte direkt ger något överflöd)

De flesta som placerar i Kanada känner till att det finns tusentals råvarubolag på TSX och TSX Venture. De flesta känner också till att runt 99% bara kommer uppvisa förluster och aldrig uppnå en kommersiell fyndighet eller produktion.

Dvs den riskablaste (och största) gruppen är de s.k juniorerna, även kallade "burning matches" baserat på att dom tar in investerarpengar vilket gradvis "eldas upp " (och man bränner fingrarna när den brunnit slut om man fortfarande håller den...) på borrhål och administration för att hitta en mineralisering. Vanligt börsvärde (mcap) är 1 - 20 musd.

Nästa grupp är de som de facto träffat på någon form av potentiellt kommersiell mineralisering, kanske dragit ett antal borrhål över hygglig längd och grades metall. Vanligt börsvärde är 2 - 50 musd.Båda dessa grupper karakteriseras av att kanske 90-95% av bolagen inte kommer existera i nuvarande form om 5-10 år (dvs att dom konkat eller kanske vanligare blivit först skalbolag och sen ny tändsticka).

Som investerare köper man sådana här bolag för chansen att få 10 - 100 ggr pengarna dvs det är uppenbart för alla att man måste köpa många lottsedlar och hoppas EN går in. I min "karriär" har jag haft en sådan träff (till mitt försvar att jag köpte sånt är att dom visserligen inte hade en bevisad resurs, men väl ovanligt många bra borrhål). Ventana kostade i krisen hösten 2008 som lägst 5 cent, jag köpte februari 2009 för ca 40 cent och sålde mina sista för 2 cad bara för att se dom till slut köpas ut för 10-12 usd dvs kanske 300 ggr mer än bottenkursen. Detta lär dock bli mitt enda sådana fullträff för jag har som sagt idag inte en riskprofil som passar för bolagstypen. Detta blogginlägget handlar huvudsakligen hur min egen riskprofil utvecklats för att ge läsaren en chans att förstå typen av bolag som finns att välja på.

Tredje typen av bolag är bolag som satt så många borrhål med träffar i backen att man bevisat upp en resurs vilket är en bevisad fyndighet som inte är bevisat kommersiellt lönsam (men de facto finns det metall i backen. Om bolaget inte klantar sig med att köra ner kassan för djupt mot noll så är chansen god att ett sånt här bolag får "borra färdigt" tills fyndigheten är stor nog för att gå till nästa steg nedan eller då den är konstaterat för liten (hoppet lär vara det sista som överger bolagsledningen)


Fjärde typen av bolag är när den konstaterade resursen blivit så stor att bolaget tillsammans med en konsultfirma och utfört enligt myndighetsreglerad standard (kanadensiska 43-101 eller australiensiska JORC) väljer att producera lönsamhetsstudier och prel gruvplaner. Vi har här tre nivåer beroende på hur exakt& omfattande (inte att blanda ihop med facit på kommande gruvan...) beskrivningen ska vara. Nr ett är: "Preliminary Economic Assessment" (PEA, även kallad scoping study), Snäppet säkrare är "Preliminary Feasibility Study, PFS" och den högsta graden är "Bankable Feasibility Study" (BFS) som oftast är nivån då resurserna skiftar till att kallas "reserver", dvs en med hög sannolikhet ekonomiskt lönsam fyndighet. Bolag av denna typen har beroende på storlek, grades och hur troligt det är att fyndigheten kan växa ytterligare en mycket god chans att köpas upp av ett större bolag. Om ingen vill ha dom (t.ex för att dom är för små med för liten uppsida) så försöker ett antal själva sätta gruvan i produktion och som investerare gäller det då att titta på BFS´en, ledningens erfarenhet och om dom får in de 100 - 500 musd som oftast krävs för att bygga en produktionsanläggning. Historiskt har jag jobbat mycket med sådana här case och Orvana var ett typexempel med BFS och P&P reserver, produktionserfaren ledning och finansiering på 50 musd från Credit Suisse, Sprott Asset Management var också storägare. Ett annat exempel var Avion som jag gick in i på runt 18 cent (via systerbolaget Dynamite när det köptes upp av Avion). Vad är chansen till en problemfri uppstart med tillhörande ofta kraftig uppvärdering? Avion lyckades väl, Orvana misslyckades grundligt. Avion har idag 8x högre börskurs än när jag först började skriva om mitt köp på DI medans Orvana så här 20 månader efter vi tog upp dom som uppstartscase är värderat 20% lägre efter att inför förväntningarna om en god uppstart varit mycket högre. Det är svårt att sätta en procentuell chans på god uppstart och det går nog att mäta succé eller ej på en väldigt flytande skala. Men relativt problemfri uppstart typ Avion tror jag kanske 50% når. Dvs det finns en poäng med diversifiering och det finns en poäng att av försiktighetsskäl åtminstone minska radikalt OM problem uppstår.
Femte typen av bolag och tillika den jag placerar mest i idag med min riskprofil:
Min personliga uppfattning 12 februari 2012 (det är en föränderlig värld) är att pga hur hårt bolag straffas för misslyckande och då inte minst hur dyrt det är för dom att få in kapital för att rätta till det som är fel, samt baserat på hur billiga många bolag som redan är i produktion med ofta tillhörande stark balansräkning och spännande egenfinansierade expansionsplaner, ja det är att då väljer jag mycket hellre dessa bolag än uppstarts casen.
Exempel på detta är bolag som CGA Mining, Timmins Gold och Dundee PM. Det finns gott om risker även i sådana bolag, som t.ex när CGA fick en spricka i sitt mill, men när man har 150 mcad i kassan från vinster så överlever man det (dom hade lätt klarat det även utan sin försäkring, se nedan) och skadan är begränsad till att expansionen sköts upp i 6 månader.
I korta drag så söker jag dessa mellanstora bolag med produktion runt 100-200 tusen ounce, god lönsamhet och stark balansräkning. Men utöver det så är jag ute efter att bolagen ska ha kraftiga expansionsplaner i närtid och då helst genom att (lägre risk) expandera existerande gruva snarare än någon ny gruva. Bolagen ska helst också har 7-15 års reserver på existerande produktion (att borra upp mer är oftast mkt dyrt). Tittar vi på det ur ett P/E tal perspektiv så är mitt mål att leta bolag med kanske idag 7-10 i P/E men att expansionen kommande 6-18 månader tar dom ner mot 5. (Kort sagt så attraktivt att det borde kunna matcha uppsidan i en uppstart men till lägre risk)
Skulle jag nämna ytterligare ett steg upp i säkerhet så är det företag med flera gruvor i produktion. Exempel är bolag som AuRico, Alacer, Yamana, NewGold m.fl. Jag har en del pengar placerat i denna grupp, trebarnsfar som jag är.
Det var lite kort bakgrund om typen av bolag, känner ni någon osäkerhet på var ni skulle placera in ett av era bolag så kan ni ju naturligtvis skriva ett inlägg nedan.
(red. adderar denna viktiga länk från kommentaren nedan för att få den klickbar: http://www.cim.org/committees/cimdefstds_dec11_05.pdf )

Att få sina bolags pressreleaser via Marketwire


Klicka på rubriken ovan för en länk till Marketwire vilket är det absolut snabbaste sättet (bättre än att signa upp sig hos bolaget) att få aktuella pressreleaser till sin mailbox. Jag upplever inte att dom spridit e-mailen eller skickar reklam man inte begärt. Kort sagt det är en bra service att mata in bolagen man följer för att få pressreleaserna på tidigast möjliga sätt.
Spara ditt password och användarnamn så att du enkelt kan gå tillbaka och lägga till nya bolag och ta bort gamla.
Om jag ska lämna förslag på bolag med ticker så låt mig ta mina egna tre största innehav i dagsläget:
T.CGA (CGA Mining)
T.TMM (Timmins Gold)
T.DPM (Dundee Precious Metals)
Tjänsten man väljer är "Hot of the wire".

lördag 11 februari 2012

Orvana

Även om jag själv sedan länge varnar placerare för den förhöjda risken i Orvana, något som inte har försvunnit... så vet jag att många med mig vill lära och förstå vad som bolaget misslyckades med under sina två uppstarter. Låt mig påminna om att en lägre aktiekurs för ett bolag inte nödvändigtvis betyder att det blivit billigare

Denna analysen från Haywood runt julafton 2011 är det tillfälle när dom väljer att på allvar bita i det sura äpplet och sänka riktkursen till ungefär hälften baserat på att bolaget inte levererat enligt feasibility studierna på någon av gruvorna. Då Orvana som jag nämnde varit rätt snål med ny information om Bolivia och Spanien så är den i princip lika relevant idag som i december.

Förhoppningen är att Orvana under 2012 får ordning på sin verksamhet och att bolaget igen blir attraktivt att titta på men pusselbitarna till det får vi inte via lägre kurs utan genom att följa nyheterna från bolaget.

http://www.filedropper.com/orvanahaywood23dec

Jag får ofta tillgång till analyser på bolagen jag följer (från olika källor). Återstarten av bloggen är ju än så länge behagligt stillsam med inte alltför många läsare så jag tänkte tacka dessa för avsatt tid med ett lite speciellt erbjudande. Den som är beredd att lämna namn och en "riktig" e-mail (jag vill veta vem jag har kontakt med), kanske även kort beskrivning av bolagsintressen etc (jag läser gärna men åtar mig inte att kommentera alla förslag) får gärna ansluta sig till mitt "nätverk" där jag kanske någon gång då och då mailar ut sådana analyser som berör bolagen jag bevakar.

Det är enkelt att ta kontakt med mig, när man kommenterar på t.ex detta inlägget så publiceras den kommentaren inte utan att jag godkänner det och jag lägger inte ut några privata namn eller e-mail utan raderar det efter antecknad e-mail.

Självfallet går det också bra att komma med övriga synpunkter och ställa frågor på blogginlägget och Hayw analysen. Sådana inlägg utan personliga uppgifter kommer ju då läggas ut och besvaras utifrån bästa förmåga.

Jag har "plockat fram" både Orvana & Ventana, två ytterligheter samt mängder med andra bolag. Ventana 25 dubblades innan den köptes ut även om jag tydligt meddelade att mina sista aktier tyvärr åkte ut redan vid 2 cad medans Orvana introducerades på 1.31 cad gick till 4 cad inför uppstarten och föll tillbaka till nollavkastning idag med mellanliggande varning om förhöjd risk vid 2.30 cad. Poängen jag vill göra är att jag droppar inte uppdateringar bara för att ett bolag går dåligt. Men förstå att jag fortsätter skriva om Orvana och inte om Ventana, främst därför att det finns mer att lära från ett misslyckande som Orvana än en framgång som Ventana.

Vi kommer alla utan tvekan fundera över nya bolag som ska göra spännande uppstarter och där det ligger prognoser om cash cost, producerat antal ounce etc. Caset Orvana gör det lättare för oss att fundera över riskmomenten och att vi aldrig har facit förrän i efterhand. En del bolag kommer lyckas och en del kommer misslyckas. Vi behöver vara fortsatt duktiga på att i tid fånga upp signaler på att något håller på att gå snett och speciellt tror jag många placerare behöver bli mycket duktigare på att sälja när dessa signaler börjar komma och för den delen att inte tro att aktier alltid "blir billigare för att kursen backar" och då börja handla.

Jag själv som bloggare behöver lära mig att bli ännu tydligare och kanske vara mindre känslig för managements känslor. (Vid tidpunkten vi skapade begreppet "förhöjd risk" så kändes det som en bra kompromiss men i efterhand så borde jag varit ännu tydligare)

Samtidigt så är det vi får pusselbitar, glidningar i gråskalor i de flesta fall. Ytterst sällan är det en rapport typ den som Nevsun nyss kom med där det var vitt ena dagen och tämligen svart med kursras på 30% nästa dag...

Avslutningsvis, jag hoppas att vi under 2012 kommer få rapportera om klara positiva besked från Orvana och det är värt att komma ihåg att dom hade åratal av klandersfri mycket lönsam drift vid anläggningen i Bolivia (LMZ, nedre mineraliserade zonen) innan dom fick sitt "annus horribilis" under 2011. Första steget är troligtvis att få igång schaktet och visa att man har finanserna under kontroll, fram till dess är det.... ja just det... förhöjd risk...

Jag hittade även en aktuell intervju i "The Gold Report" med analytikern som skrev analysen på Orvana vilket gör det enklare att tolka rapporten och hur dom ser på bolaget.

TGR: You cover Orvana Minerals Corp. (ORV:TSX, Sector Outperform, CA$2.25
Target Price)
, which is in production at its Don Mario mine in Bolivia and its El Valle-Boinás/Carlés (EVBC) mine in Spain. From June to October 2011, gold grades there increased incrementally from 1.4 to 2.17 grams per tonne (g/t).
Nevertheless, Orvana’s throughput at EVBC is below your forecast. Results at Don Mario in Bolivia also were below estimates. Is this a make-or-break year for Orvana?
JM: It is a critical year for the company. Bill Williams, formerly Orvana’s vice president of corporate development, is now the CEO. He is an ex-Phelps Dodge vice president and has been instrumental in generating the revised technical reports on both operations, EVBC and Don Mario Upper Mineralized Zone (UMZ), while advancing the Copperwood project. We believe his appointment reflects the company’s focus on getting the operations back on track.
Orvana is currently in the process of re-benchmarking both EVBC and Don Mario UMZ. For Don Mario—an open-pit mine with an upper mineralized zone containing a lot of copper, as well as gold and silver—Orvana has delivered a new life-of-mine forecast that addresses the difficulty of getting copper out using a leach precipitation flotation circuit on a much bigger scale than has been used before. The Don Mario operation also has been troubled by high costs of reagents for the circuit, which has raised the processing costs.
We had originally forecast an annual production profile of 10–15 Koz per year of gold and 10–15 million pounds (Mlb)of copper. We are now looking at a production profile of 9–10 Mlb copper and 8–9 Koz of gold, whereas Orvana is still signaling 13 Mlb of copper and 12 Koz of gold. In Q411, the Don Mario UMZ operation produced 2.5 Mlb of copper and 2.3 Koz of gold, which is a positive. Now, it has to consistently achieve its new benchmarks over the next few quarters so the market can gain confidence in its operational abilities.
At Orvana’s flagship, the EVBC gold-copper project in northwest Spain, the operational issues have been related to head grades. Underground bottlenecks have hindered the company’s ability to blend higher grade feed to the processing plant. We anticipate that a shaft will be in place by April/May 2012, which should alleviate some of the bottlenecks. We had originally forecast that the feed grade, at steady state levels, would be in the area of 5 g/t. However, revised guidance indicated that it would be lower, 3–3.5 g/t gold, which also conspired to lower our target. We anticipate a revised technical report for EVBC prior to March 2012 with updated life-of-mine
forecasts.
Orvana’s Copperwood project in upper Michigan is a 50 Mlb/year copper project, now in bankable feasibility study, and Orvana is seeking to permit this year. Even with up to 800 Mlb of copper reserves, we believe that the Copperwood asset is not being valued at its current price levels as Orvana has been heavily discounted in the market due to poor operational performance.
TGR: Given the lower recoveries and production estimates at Don Mario UMZ released in late January, you lowered your target price by $0.15 to $2.25. Yet you still give it a sector outperform rating. Why?
JM: Due to the heavy market discounting related to
disappointing results from both operations over the past few quarters, Orvana still provides about a 100% return to our target from where it is trading right now. I continue to believe that management can redeem themselves by achieving the revised benchmarks consistently over the next few quarters. As Orvana meets its goals, I believe the market will appreciate the cash flow being generated, worry less about its working capital position and give the company credit for its advancement of the Copperwood project.

Samt Matthew som från Northern Securities som besökte bolaget samtidigt som oss:
TGR: That brings us to a little follow-up on some of the companies that you talked about last time. A couple of the junior producers you talked about were Barkerville Gold Mines Ltd. (BGM:TSX.V) and Orvana Minerals Corp. (ORV:TSX). Can you tell us what’s going on with them?

MZ: The market has been disappointed with production from both companies. Barkerville recently got a boost after receiving a permit for its Bonanza Ledge property, which is a high-grade open-pittable gold resource. The delay in getting that permit meant that production was not what we had originally expected. Updated resource calculations for the company’s Bonanza Ledge, Cariboo Quartz and B.C. vein zone in the first half of 2012 could be a positive there.

Orvana has two properties that were both put into production in 2011. In Spain, the company’s El Valle-Boinás/Carlés is an operating gold mine, which is not seeing the head grade we had expected. Grades are slowly increasing from around 2 grams per tonne (g/t) to an expected 3.5 g/t. Its other project in Bolivia, the Don Mario mine, has a different problem. It’s an open-pit, copper-gold mine where recoveries have been less than expected—around 50% versus 70–80% for copper. We look for recoveries to improve and think a lot of the bad news has been priced into the shares. We’re also encouraged by the fact that Bill Williams has now taken the helm of the company. Bill has exceptional operational technical expertise.

TGR: So you feel both of those are reasonable values at this point?

MZ: On Barkerville we’re taking a wait-and-see approach and have the stock rated as a hold. On Orvana we believe the negative news has been priced into the shares and valuation looks compelling.

fredag 10 februari 2012

Kort om Dacha

Jag har sett uppgifter om att vändning i priserna men jag kan bara konstatera att det ännu inte synts i Asianmetals och Metalpages priser, tvärtom så är senaste NAV uppgiften från Dacha från början av februari redan inaktuell. FD utspätt NAV således gissningsvis 1.10 cad snarare än 1.17 cad.

Dacha är idag i mångt och mycket en spekulation i att bolaget till slut ska kunna visa att man klarar av att göra försäljningar på dubbla börskursen dvs att NAV är trovärdigt. Vi är på resa mot sommaren där två intressanta saker inträffar för Dacha, möjlighet till nytt återköpsprogram (3e juni ca) och att warrantägarna på 42 cent måste bestämma sig för att teckna eller till priset av ny teckningskurs 50 cent få 24 månader till löptid.

Min fundering är att ju högre upp kursen i Dacha kommer desto större sannolikhet att warranterna tecknas och att vi får en återupprepning av att warrantförsäljningar neutraliserar återköpet. Vad man dock slipper är att Aberdeen dumpar på återköpsprogrammet som man gjorde sist när man t.o.m tecknade sina 45 cents, 2014 warranter och sålde ut över börsen april - augusti 2011. 5-6 miljoner aktier från Forbesgruppen som nog hade mycket att göra med att vi såg en så våldsam ökning i substansrabatten.

Ser vi däremot kurser under 50 cent när vi närmar oss juni, ja då tror jag många kommer välja att skippa teckna warranterna och istället välja att skjuta upp dom 24 månader. Det i kombination med nytt återköpsprogram vore vad som nog på allvar skulle kunna tackla dagens rabatt. Naturligtvis i kombination med att man visar att man kan sälja en del av sitt lager.

Slutsats för mig är att sälja regelbundet när aktien visar styrka (t.ex stiger 10-20% på kort tid, vilket inte alls är osannolikt med dagens låga värdering relativt NAV) i förvissning att högre kurs indikerar större risk för problem med warranterna om några månader.

Källan för "ryktas om stigande priser" är en av två bloggar jag följer och jag länkar båda nedan:
http://blog.metal-pages.com/2012/02/08/talk-of-rising-prices-for-medium-and-heavy-rare-earths/

http://www.raremetalblog.com/

torsdag 9 februari 2012

Riskerna i branschen

Häromdagen kom en stjärnsmäll för aktieägarna i framgångssagan Nevsun som är en medelstor guldproducent i Afrika. För några dagar sedan var börskursen 6.80 cad och igår 4.20. Orsaken? Bolaget upptäckte att trots borrhål i "grid" (rutnätverk??) 25x25 meter så stämmer inte prognoserna vad som låg i backen med verkligheten när man väl bryter.

Tidigare idag läste jag Haywoods material inför mässorna i Afrika om miners. I deras (nu gamla) material pratade man om att man trodde bolaget Semafo 2012 skulle klara 280k ounce till cash cost under 600 usd. När bolaget kom ut med prognos om 235 - 260k till 700-750 usd cash cost så var de endast de bäst pålästa och med flinka fingrar som kom ur bolaget innan analytikernas nedgraderingar började hagla.

Nästa exempel, Avion överraskade marknaden negativt med hög cash cost och lägre produktion än väntat i takt med att omställningen pågår i var man tar sin malm (jag äger Avion då jag tror/hoppas de kommer få ordning på detta), resultatet är att Avion är en av få guldbolag som inte gått någon vidare under 2012.

Ytterligare ett exempel är AuRico som råkade ut för Orvana Spanien & Jaguar Mining problemet med instabilt berg vid underjordsbrytningen på huvudgruvan i Mexiko. Det förstörde deras Q4 siffror rätt rejält (men bolaget räddades nog CC mässigt av att mexikanska peson hade en hård dipp mot dollarn just Q4, vilket är ett tema jag fokuserar på när fler bolag rapporterar CC.

Man måste kunna sina bolag (och helst andra liknande bolag för att ha referensramar) och kan man det och man får olustkänsla med en rapport (t.ex om man hade intrycket att Semafo skulle öka från 250 under 2011 och att cash cost för 2012 inte skulle komma in alltför mycket högre än de dryga 600 som man hade 2011, ja då ska man inte tveka att sälja när man blir besviken och kursen ännu inte rört sig så mkt. Man måste ständigt vara beredd att ompröva och sälja de bolag som gör en besviken, risk och osäkerhet kommer (som vi ser i Semafo, Avion, AuRico) pressa bolag tills de grundligt visat att problemen är borta. Varför vänta på sådant om nästa rapport är månader bort?? är frågan jag alltmer ställer mig. Miningbranschen är inte "Buy & Hold" utan "sitt ängslig och läs allt om ditt bolag".

I fall som Nevsun är det värre, då det smäller hårt och direkt medans AuRico har hanterat sina problem överraskande bra (vilket då logiskt gjort att jag kraftigt viktat ner dom till förmån för andra bolag). Kort sagt, är man inte beredd att sätta sig in i samt följa bolagen så ska man inte äga branschen eller i alla fall se till att diversifiera hårt, 5-10 bolag (eller t.ex äga fond/ETF).

I detta sammanhanget skulle jag vilja kommentera Orvana & nuläget. Det bolaget har inte visat att man ännu har ordning på de operativa problemen vid båda gruvorna. Det innebär risk och osäkerhet. Det innebär också att bolaget har ont om pengar, så ont om det att man klart sa vid senaste kvartalsrapportens mp3 inspelning att man på något sätt behövde finansiera sig. Det har man ännu inte gjort och vi närmar oss slutet av mars när schaktet i Spanien borde kunna ge bättre lönsamhet men det finns inget besked från bolaget om att man ändrat sig och att man inte behöver kapital. Dvs, fortsatt driftmässig instabilitet och förhöjd finansiell risk. Även bara en av de faktorerna är i denna marknaden tillräckligt för att mitt kapital ska fly till stabilare grund. Men det hindrar inte att jag fortsätter följa Orvana noga för att förhoppningsvis se dom få ordning på sin produktion och börja tjäna pengar.

Ett bolag som jag idag är stor ägare i är som jag nämnt Dundee Precious Metals. Det kommer ta sin tid att förklara det bolaget och innan jag ger mig på ett försök med det så kommer jag vänta in resultat och prognoser vid konferensen den 17e februari:
http://www.dundeeprecious.com/Theme/Dundee/files/PressReleases/NR_01_30_Notice%20Q4%20YE%202011%20Results_FINAL_v001_q3413s.pdf
Men inget hindrar ju att den som så önskar klickar på namneet uppe till höger och läser in lite om bolaget samt själv lyssnar på den presentationen, lärorikt. Den sparas säkert som mp3 på hemsidan också.