tisdag 16 november 2010

Världens billigaste guldproducent?

(Gruvchefen vid Orvana Spanien Agne Ahlenius skolad vid Aitik i Boliden visar oss runt)

Orvana Minerals är ett en producent av guld sen ca 10 år tillbaka. Det som nu sker är att man vid sin mindre gruva i Bolivia skiftar från underjords till överjordsbrytning och att man under våren startar upp sin stora spanska gruva EVBC. Orvana har seglat under radarn trots mycket goda vinster de senaste åren för att man till 100% varit en Bolivia producent vilket som bekant inte är bästa land att bedriva företag i. Detta har lett till att man bokstavligen haft noll (fram till för 2,5 månader sedan) analytiker som bevakat företaget och ingen som märkt den otroliga förändring som håller på att ske i och med att man nu kommer producera kanske 70% av sina ädelmetaller i mycket säkra Spanien och enbart 30% i Bolivia.
I guldvärlden pratar analytikerna ofta om värderingar på för mig absurt höga P/E tal såsom 30x vinsten som något normalt. Men i Orvana´s fall är vi nu ca 45 dagar från att man går igång med dagbrottet i Bolivia och 6 månader från start i Spanien och som jag visar nedan så ser det ut som bolaget inom kort kommer ha P/E tal på dryga 3 efter uppstarterna... vilket kort och gott vid börsvärde 370 miljoner kanadensiska dollar (C$) gör det till det bästa investeringsobjekt som jag sett utifrån "risk/möjlighet" under de 25 år jag hållit på med aktiemarknaden. Sålunda är jag idag ägare till 0,5% av bolaget varav en försvarlig del är taget på börskurs 2.5 - 3.20 C$ i takt med att jag insett hur förmånlig värderingen är. Tillsammans med vännerna inom O B R och familj så har vi över 1% av bolaget som också självklart är vår klart största placering idag.
I Spanien såväl som Bolivia kommer Orvana utöver guld också producera silver och koppar. Förväntad produktion på årsbasis är som följer:

120.000 ounce guld
820.000 ounce silver (silver är en "monetär metall" och detta motsvarar 15.000 ounce guld dvs totalt 135.000 ounce guld eq)
28 miljoner pound koppar
Produktionen startar i januari respektive maj 2011.

De förväntade produktionsmängderna ovan liksom förväntade produktionskostnader beräknas noga i s.k "feasibility studier" som ju i båda fallen är under 6 månader gamla. Dessa ger oss därför en mycket god guidning av förväntad lönsamhet genom att justera de parametrar som ändrats såsom metallpriser och därmed royalties och vissa andra kostnader. Våra beräkningar visar följande värdering samt förväntad lönsamhet på årsbasis (dvs 12 månaders drift):

Orvana Minerals: T.ORV
Börsvärde (3,2 x 116,1 miljoner aktier) = 370 miljoner C$
Förväntad produktion enligt ovan: 135.000 (120+15) ounce guld och 28 miljoner pound koppar
Priser på metaller: Guld 1335 US$, Silver 25 US$, koppar 3,8 US$
Förväntade brytkostnader, royalties vid dessa priser, transporter samt avskrivningar på investerad kapital: Spanien 75 musd, Bolivia 50 musd, totalt 125 musd.
Förväntade inkomster från enbart koppar justerat med 6% smältverksavdrag: 100 miljoner US$.

Beräkning av total kostnad per ounce guld efter avdrag för biprodukt kredit koppar enligt standard i guldvärlden (Goldcorp, Yamana m.fl): 25 miljoner US$ dividerat med 135.000 ounce guld blir 185 US$/ounce vid dagens kopparpriser. Detta kommer göra Orvana till en av sektorns mest lönsamma bolag precis som dom redan varit i 10 år när dom bröt den nedre mineraliserade zonen i Bolivia (underjordsbrytning). Industrisnittet enligt ovanstående definition ligger på åtminstone 700 US$ per ounce dvs ett ounce guld från Orvana torde bli mer än dubbelt så lönsamt som från andra producenter. Den konservativt lagde konstaterar istället att det finns rejält med felmarginal under uppstarten och för ev. fallande metallpriser. Extremt attraktivt oavsett hur man vänder och vrider på det.

Slutsatsen är alltså att vid 1335 usd guld så kommer bolaget ha ett årligt kassaflöde från sina två projekt på ca 135.000 ounces x 1150 usd eller 155 miljoner US$. Bolaget har naturligtvis utgifter såsom allmäna kostnader och lite räntor utöver själva driftkostnaderna, vi antar dessa till 15 miljoner US$ så har vi kvar 140 miljoner US$. I Bolivia är bolagsskatten 37,5% och i Spanien 30%, men vi bör väga in att Spanien gett Orvana mycket förmånliga villkor så skatten första åren kommer bli mycket låg och bolaget kommer få ett uppstartsbidrag på 7 miljoner US$ under 2011 för arbetstillfällena man skapar i en drabbad region..

Som avslutning vill jag nämna att själva principen för ovanstående beräkning finns beskriven i vår "Flagship report 1 november" här: http://www.ob-research.com/reports


Den som vill fördjupa sig i motsvarande beräkningar när man i Bolivia nu skiftar från underjordsbrytning till dagbrott så bidrar jag med motsvarande urklipp ur "feasibility studien". Hela rapporten finns som vanligt att ladda ner på Sedar eller bolagets hemsida.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar