onsdag 16 juni 2010

Uppföljaren till OceanaGold


Mitt näst största innehav är idag Orvana Minerals (0,5% av aktiekapitalet). Återigen ett företag jag skrivit om tidigare och tjänat bra med pengar på. Bolaget står i begrepp att återstarta en gruva i norra Spanien och om två veckor släpps feasibility studien som vi försökt räkna på i förväg eftersom "risken" alltid finns att en sådan studie kommer göra det svårare att få aktier till ett attraktivt pris.
Bolaget är en stor stor valutavinnare på Eurons fall. Den lägre Euron har både gjort uppstarten billigare och kommer enligt vår uppskattning hålla cash cost på 450 usd efter biprodukter.
Vi räknar lite försiktigt med att bolaget är i full swing om 9 månader, första 1 mars 2011 och att man då producerar med en årstakt på 120 tusen ounce/år varav 100 från Spanien.

En av de största styrkorna med bolaget förutom klippet med valutan är att bolaget framgångsrikt brutit guld i nästan 10 år med låg cash cost och höga vinster. En rest av detta är de resterande 20.000 ouncen guld (av de 120.000) som bryts i Bolivia i ett mindre projekt med ca 10 år minelife i den nya zonen. Vi bedömmer ledningen som mycket erfaren både vad gäller underjordsbrytning och överjordsbrytning.

150 MCAD börsvärde och nästan självfinansierad uppstart tycker vi är enormt attraktivt och vi har därför handlat mycket aktier på dagens nivå runt 1,31-1,33.

Den som vill ha en komplett analys och uppdatering efter att feasen släpps om några veckor kan maila till obresearch@ymail.com

Det är vår uppfattning att Orvana har en mycket god chans att fördubblas eller mer kommande 12 månader. Samtidigt känner vi att risken är klart hanterbar. Attraktiv Risk/Reward igen med andra ord.