fredag 22 januari 2010

OceanaGold levererar... Q4 samt 2009


Idag kom Oceana med delar av sitt Q4 och 2009 resultat samt prognoser för 2010.
Låt oss därför kort utvärdera hur bolaget klarar sig gentemot vår prognos publicerad i analysen från början av december samt gentemot sina egna prognoser.

Producerat antal ounce och cash cost:
Produktionen blev ett nytt rekord på årsbasis, 300.044 vilket är i överkanten av den ursprungliga prognosen för 2009 om 280-300 och väl i linje med uppdaterad prognos om 297-303k samt vår prognos om 300.000 ounce .

Överträffandet av ursprungliga prognosen är väl värt att komma ihåg inför 2010 års prognos. För kvartalet gjordes 72.140 ounce vilket x4 blir drygt 288k ounce i årstakt. Man bör veta att sådana här bolag alltid har något varierande produktion enligt sin mineplan beroende på vilka områden man har planer på att bryta.

Cash cost hade en ursprunglig prognos om 365 - 405 usd vilket så småningom reviderades upp till 405 - 435 usd/ounce som snitt för året när NZD steg mycket kraftigt mot usd (vi räknade med 0,72 i vår analys vilket fortfarande ser relevant ut).

Vår prognos för cash cost var i analysen för 2009 420 usd för helåret.

Cash cost för helår och Q4 är inte angiven men går att räkna ut baklänges. Jag får den till 485 usd för Q4 (35.000.000 /72140 ounce=485 usd) vilket isåfall indikerar att bolaget klart slår min prognos då snittet för första 3 månaderna (med låg nzd) var 388 usd och landar på sin nedre prognos om 405 usd. (35 musd+86,77 musd=121,77 musd dividerat med årsprod 300.044 = 406 usd/ounce.

Lysande gjort...

Till 2010:
Prognos är 270-290k ounce och jag ser ingen anledning att modifiera min prognos om 285k ounce.

Prognos cash cost är 455-495k ounce dvs snittet hamnar på 475 usd/ounce aningen under vår tidigare prognos om 480 usd. Justering till 475 usd cash cost kommer ske. Stärks usd kan cash cost snabbt falla och jag misstänker att dom tagit höjd för en ganska stark nzd i sin prognos.

Reserver och Resurser:
Sen fick vi sammanställning av nya och förbrukade reserver vilket vi redan fått info om.

1,94 miljoner ounce P&P är runt 6,5 års drift.

M&I om 3.78 m.ounce (inkl P&P) är runt 12 års drift i mycket goda reserv/resurskategorier.

Sen bidrar Inferred med möjlig pipeline om ytterligare 3 miljoner ounce (10 års drift) som ger en pool att fortsätta uppgradera från. Totalt runt 22 års trolig drift.

Didipio i Filippinerna tillkommer med 1,65 m.ounce P&P.

Slutsats:
OceanaGold bekräftar att vi ligger någonstans mellan försiktigt och rätt när vi skriver prognoser om dom. Jag är mycket nöjd både med våra prognoser på bolaget och hur bolaget levererar.

En kurs på 5 C$ eller 5.35 A$ inom 12 månader känns fortsatt mycket rimlig och uppnås det finns det mycket som tyder på att bolaget då fortsatt är undervärderat gentemot sin peer grupp bestående av bolag som Semafo, New Gold, Minefinders och Gammon.

OceanaGold är "Best Buy" inför 2010.

http://www.oceanagold.com/images/documents/files/100122_q4_production_report_a.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar