måndag 14 december 2009

Sydafrikas produktion av guld fortsätter rasa


Kina ökar och är världens största producent, men vad hjälper det när deras centralbank har som policy att köpa upp produktionen i landet för att diversifiera sin valutareserv... Detta är en avgörande skillnad som man bör notera i utbudssituationen. Tidigare hade vi Sydafrika som största producent och dom exporterade i princip all produktion. Nu ersätts dom av Kina som inte exporterar ett smack.

Sydafrika har en extremt energintensiv guldutvinning och har jätteproblem med landets elförsörjning vilket leder till snabbt stigande elpriser för att finansiera utbyggnad. Resultatet kommer bli att guldproduktionen på extremdjup fortsätter falla i rask takt.

En sak till jag snubblade över i en artikel var att organisationen som anses ledande på att analysera utbud efterfrågan (namnet är för tillfället borta) nyss uttryckte sin stora förvåning att den senaste tidens prisuppgång inte lett till att folk som tidigare i år ökar sin inlämning av gamla smycken och liknande. S.k scrap utbud är tydligen mycket klent.

En gissning kan vara att folk vid 1225 usd förväntade sig att uppgången skulle fortsätta i närtid och att nu när man ser 1120 istället för 1225 nyss så tycket man det är fel att sälja när det fallit... Tja upp till var och en att gissa, men så funderar jag om varför scrap sales är så klent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar