onsdag 16 december 2009

Avion Gold börsvärde vid 50 cent


145 mcad eller drygt det dubbla mot när jag i oktober tyckte det var exceptionellt värde.

Säljrek? Nej, den rör ju sig under hög omsättning, uppenbarligen institutioner inte minst intressanta aktörer som Sprott.

Det som gör att jag väntar lite på rekyl (som kanske aldrig kommer...)

- Börsvärdet i kombination med dagens lite stökiga guldklimat.

- Dom ska gå från att bara syssla med överjordsbrytning på Segala till att starta underjordsbrytning i Mali. Ett moment som jag gärna vill se facit av först.

- Tillväxtutsikterna över 90k ounce. Utbyggnad krävs och med det pengar som bolaget idag inte har. Vad jag förstår går senaste PP främst till att starta upp underjordsbrytningen. Hur man ska finansiera stort nytt SAG mill är fortfarande skrivet oklart. Man kan säkert självfinansiera det men då pratar vi väntetid på att bolaget ska få in tillräckligt med vinster först alternativt att en ny omgång warranter blir tecknade vilket kräver visst flyt med guldet.

Jätteroligt att Avion blev så bra för alla och jag vill betona att jag inte blir överraskad om den orkar ännu något högre. Ser vi rekyl kommer jag med all sannolikhet börja handla i aktien. Allt handlar om att komma in på rätt pris.

(justerat 19 december för att bättre spegla min uppfattning om bolaget)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar