onsdag 16 december 2009

Avion Gold börsvärde vid 50 cent


145 mcad eller drygt det dubbla mot när jag i oktober tyckte det var exceptionellt värde.

Säljrek? Nej, den rör ju sig under hög omsättning, uppenbarligen institutioner inte minst intressanta aktörer som Sprott.

Det som gör att jag väntar lite på rekyl (som kanske aldrig kommer...)

- Börsvärdet i kombination med dagens lite stökiga guldklimat.

- Dom ska gå från att bara syssla med överjordsbrytning på Segala till att starta underjordsbrytning i Mali. Ett moment som jag gärna vill se facit av först.

- Tillväxtutsikterna över 90k ounce. Utbyggnad krävs och med det pengar som bolaget idag inte har. Vad jag förstår går senaste PP främst till att starta upp underjordsbrytningen. Hur man ska finansiera stort nytt SAG mill är fortfarande skrivet oklart. Man kan säkert självfinansiera det men då pratar vi väntetid på att bolaget ska få in tillräckligt med vinster först alternativt att en ny omgång warranter blir tecknade vilket kräver visst flyt med guldet.

Jätteroligt att Avion blev så bra för alla och jag vill betona att jag inte blir överraskad om den orkar ännu något högre. Ser vi rekyl kommer jag med all sannolikhet börja handla i aktien. Allt handlar om att komma in på rätt pris.

(justerat 19 december för att bättre spegla min uppfattning om bolaget)

måndag 14 december 2009

Sydafrikas produktion av guld fortsätter rasa


Kina ökar och är världens största producent, men vad hjälper det när deras centralbank har som policy att köpa upp produktionen i landet för att diversifiera sin valutareserv... Detta är en avgörande skillnad som man bör notera i utbudssituationen. Tidigare hade vi Sydafrika som största producent och dom exporterade i princip all produktion. Nu ersätts dom av Kina som inte exporterar ett smack.

Sydafrika har en extremt energintensiv guldutvinning och har jätteproblem med landets elförsörjning vilket leder till snabbt stigande elpriser för att finansiera utbyggnad. Resultatet kommer bli att guldproduktionen på extremdjup fortsätter falla i rask takt.

En sak till jag snubblade över i en artikel var att organisationen som anses ledande på att analysera utbud efterfrågan (namnet är för tillfället borta) nyss uttryckte sin stora förvåning att den senaste tidens prisuppgång inte lett till att folk som tidigare i år ökar sin inlämning av gamla smycken och liknande. S.k scrap utbud är tydligen mycket klent.

En gissning kan vara att folk vid 1225 usd förväntade sig att uppgången skulle fortsätta i närtid och att nu när man ser 1120 istället för 1225 nyss så tycket man det är fel att sälja när det fallit... Tja upp till var och en att gissa, men så funderar jag om varför scrap sales är så klent.

tisdag 8 december 2009

Engelsk version av OceanaGoldVän av ordning kan reagera på att jag satt riktkurs. Ta inte det för allvarligt, jag är fortsatt negativ till riktkurser då det är så mycket som förändras löpande både för bolaget och på makroplanet. Men nu har jag försökt skapa en analys av mer klassiskt snitt liknande mäklarhusens.

Huvudbudskapet är att OceanaGold är relativt sett mycket bättre än jämförbara bolag och bör utvecklas mycket bättre kursmässigt.

Riktkursen gäller allt annat lika dvs att bolaget utvecklas som jag förväntar mig och att guld om 12,5 månad är på dagens nivå dvs runt 1160 usd eller högre så att det kan snitta 1100 under 2011.

Det är också klart rekommenderat att ta delvinster på toppar under resans gång. Men inte att sälja allt.

OceanaGold har sen min första rek på DI´s börssnack gått från 50 cent och sen min upprepade rekommendation 15 september gått från 1 cad och sen jag för tredje gången upprepade rekommendationen för någon vecka sedan gått från 1,5 cad.

I skrivande stund är vi på 1,6 cad vilket motsvarar ca 1,67 aud. Vi har precis varit utsatta för en större rekyl som tagit ner alla bolag som beskrivs i analysen.

Den som tror på guld kan med fördel välja att öka. Något jag själv gjorde både igår och i fredags.

BOLAGSGENOMGÅNGEN: http://www.scribd.com/doc/23738127/OceanaGold-corp-Dec-2009