måndag 23 november 2009

Västafrikanska producenter och statliga minoritetsandelen

Eftersom marknaden i mitt tycke helt missat detta vill jag varna mina läsare för att man måste väga in denna oerhört viktiga fråga. Detta är en tickande bomb som förr eller senare kommer slå mot värderingarna.

Från Bloomberg för några dagar sedan:
Ghana Finance Minister Kwabena Duffuor, presenting the nation's 2010 budget to parliament, said the government will double minerals royalties to 6 percent.
"In addition, government will engage all mining companies to address the issue of dividend payment, exemptions and the whole mining sector fiscal regime," he said.


Det är två saker att notera här:
1. Vi pratar Royalty höjningar på ca 10% av företagens vinster när dom säger 3% royaltyhöjning.
2. I Västafrika så äger staterna 10-20% av de producerande dotterbolagen. Avtalen gentemot moderbolagen är dock så fiffigt skrivna att dotterbolagen först måste betala tillbaka såväl investeringen som en hög ränta till moderbolagen.

Nu kan vi alltså notera att det viktigaste västafrikanska landet börjar mullra om att man inte får avkastning på sina andelar ens vid rekordhöga guldpriser.

Jag har fört ett samtal med Semafo´s VD i frågan och vill faktiskt ge honom en eloge för de tydliga svaren. Semafo är idag ett kvalitetsbolag i sektorn och det finns gott om sämre bolag med högre prislapp.

Dvs även om Semafo får illustrera detta så är dom inte ensamma om problemet.

Semafo har tre gruvor i västafrika idag.

Den viktigaste ligger i Burkina Faso och ägs av ett lokalt bolag som vi kallar Semafo Mana.

Semafo Mana ägs till 90% av Semafo och 10% av Burkina Faso stat.

När investeringarna gjordes så lånade Semafo Mana av Semafo moderbolag och alla dessa lån ska betalas tillbaka med 8% ränta innan staten ska få avkastning. I många andra fall i västafrika har betydligt högre ränta använts än 8% för övrigt och man kan ifrågasätta om staterna förstått fullt ut vad dom skrivit på.

Nåväl, Semafo Mana är således skyldiga Semafo moderbolag 110 musd (en komisk fotnot är att en känd svensk amatöranalytiker försökte få detta till ett dolt värde på 110 musd hos Semafo moderbolag + ytterligare flera 100 musd i ytterligare dolda värden på övriga dotterbolag samtidigt som han likställde sig själv med Sprotts analytiker... etik och moral förhindrar mig att citera rakt av från det mailet till hundratals läsare...) dvs till 90% har Semafo en fordran på sig själv på bara detta dotterbolag (liknande lösningar finns på alla deras dotterbolag men med högre räntesatser).

Missnöjet hos Ghana utöver låga royalties är alltså att denna typ av upplägg gör att dom aldrig får avkastning/utdelning på sina 10-20% av bolagen.

Om vi tittar på dagens guldpriser är det dock så att staten Burkina Faso trots allt kommer kunna få sin andel i rimlig tid. Dvs 10% av Mana torde ryka inom 24 månader.

Jag ser inte ett ljud om detta bland analytikerna som tittar på de västafrikanska bolagen. Mycket förvånande då vi antingen pratar om att guldpriset inom något år gör att dom tappar 10-20% av produktionen och i praktiken reserverna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar