söndag 29 november 2009

New Gold (serie om OceanaGold peers)

I mina tidigare inlägg har jag berättat om OceanaGold och deras värdering på ca 340 mcad (kurs 1,82, eller mer relevanta fullt utspätt efter konvertibelteckning 2013 på 408 mcad vilket ju samtidigt gör OGC nästan skuldfritt) och vad man får för de pengarna. Jag har också snuddat på Oceana´s mer lika kollegor i branschen eller "peers" som man ibland kallar det på engelska. Nu tänkte jag med början med New Gold ge oss en djupare insyn i, och förståelse av dessa bolag och vad man där får för 1100 - 1500 mcad dvs 3-4 ggr OGC´s värdering idag.

New Gold
Börsvärde vid kurs 3,77 cad: 1480 miljoner CAD
Produktion 2010: 320.000 ounce (Om produktionen i Mexiko kommer igång snart igen)
Cash cost 2010: 500 usd/ounce (Om produktionen i Mexiko kommer igång snart igen)
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009 (efter krediter): 830 usd
P&P i producerande gruvor: Ca 4,3 miljoner ounce (Fortsatta problem i Mexiko kan sänka siffran)
P&P+M&I i produktion: 6,6 miljoner ounce
P&P+M&I utanför prod: 5,5 miljoner ounce
Hedgar: 335.000 ounce guld på 801 usd (5,5k i 61 månader till)
Skulder: Upplåning från främst banker etc 280 mcad dvs oräknat skulder pga hedgar som ligger back. Skulderna är större än kassan även efter nyligen gjord PP. Bolaget har 93 mcad i s.k asset backed securities dvs toxic papers av typen som blivit illikvida och troligen är värdelösa. På skuldsidan finns även vad jag tror är goodwill med ytterligare 350 mcad (341 musd). (Osäker på hur jag ska hantera det men bra är det inte)

Slutsats:
New Gold producerar färre ounce än Oceana under 2010 till klart högre pris per ounce. Man siktar på att 2012 klara 395.000 ounce vilket även det lär vara lägre än OceanaGold. Jag satsar också hellre mina pengar på att OGC verkligen klarar av det när jag ser de båda bolagens resurser för att finansiera utbyggnaden...

New Gold ser bättre ut på främst på reservsidan men detta är också det området där OceanaGold kommer visa på stora ökningar kommande 4-5 månader. Risken är också att New Gold pga myndigheternas stopp i Mexiko tvingas flytta ounce från P&P till M&I.

New Gold har 1,5x fler ounce under dåliga hedgar och tänker behålla dessa över 5 år gentemot OGC som tar bort sina under 2010.

New Gold ser betydligt sämre ut när man tittar på balansräkning i form av skulder och Eget kapital än OceanaGold gör.

New Gold har problem med myndigheter och NGO´s som t.o.m i skrivande stund lyckats stoppa produktionen vid en av gruvorna. OGC befinner sig med all nuvarande produktion i säkra Nya Zealand. En jätteviktig kommentar är också att OceanaGolds Mill producerar 300.000 ounce idag (från 2 gruvor) och skulle passa in hos en major. Det skulle däremot inte tre mindre gruvor/anrikningsverk från New Gold göra.

Köpa OGC för 340 mcad eller New Gold för 1.480 mcad?

Min slutsats är att OceanaGold är en mellanstor guldproducent som erbjuder uppsida i procent som en junior. Varför då köpa riskabla juniorer? New Gold skulle jag vilja kommentera med att dom också är felvärderade. Men åt andra hållet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar