tisdag 17 november 2009

En mellanstor producent med MYCKET attraktiv prislapp....


Avion Gold artiklarna nedan blev turligt mycket väl tajmade och vad jag förstår snabba 60-80% för fler än mig. Nyss kom en pressrelease som bekräftade takten på ca 20.000 ounce/kvartal eller 80k/år. Avion är en fortsatt spännande aktie men det är inte längre min favoritproducent för 2010 när börsvärdet ökat så mycket. Jag lär dock behålla ett rimligt innehav i Avion även efter uppgången samt öka vid ev. rekyler.

Istället ska jag i en gradvist uppbyggd bloggserie försöka förklara varför ett så stort bolag som OceanaGold i Nya Zealand borde kunna fyrdubblas under 2010 givet oförändrat guldpris och varför jag ökat kraftigt på dessa nivåer och gjort det till MITT största innehav.

OceanaGold värdering:
Antal aktier (inkl optioner): 186,7 miljoner
Börsvärde vid kurs 1,46 cad: 272 miljoner CAD
Eget kapital (tillgångar minus skulder) ingången 2010: 450 mcad

Produktion och kostnader ounce:
Produktion 2010: 280.000 ounce
Cash cost 2010: 480 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009: 812 usd/ounce

Reserver & resurser olika kategorier:
M&I vid NZ gruvorna: 3,31 miljoner ounce (över 10 års drift)
Varav är P&P reserver: 1,1 miljoner ounce (nästan 4 års drift)
Utöver detta Inferred vid NZ gruvorna: (2,79 miljoner ounce)
Resurser alla kategorier vid NZ gruvorna: 6,1 miljoner ounce (över 20 års drift)

Resurser/Reserver vid Dipidio Filippinerna som inte startat ännu:
M&I guld: 2,12 miljoner ounce
M&I koppar: 290.000 ton
Varav är P&P reserver guld: 1,65 miljoner ounce
Varav är P&P reserver koppar: 194.000 ton
Inferred: ca 300k ounce guld samt 50.000 ton koppar

Hur värderas liknande producenter?
(Detta är ungefärliga och relativt ytligt kontrollerade uppgifter. Reserverna avser M&I inklusive P&P på producerande gruvor och ska alltså jämföras med Oceanas nuvarande men snabbt växande 3,31 miljoner. Börsvärdena är inte heller justerade för skulder och kassa men däremot för warranter/optioner in the money)
Semafo

Börsvärde 1,05 miljard CAD
Produktion 2010: 250.000 ounce
Cash cost 2010: 440 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009: 750 usd/ounce
M&I inkl P&P (ej justerat för minoritetsägare): Ca 5 miljoner ounce (20 år)

Minefinders
Börsvärde 920 miljoner CAD
Produktion 2010: 170.000 ounce
Cash cost 2010: 400 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce 2009 Q3:
M&I inkl P&P: Ca 5 miljoner ounce (inkl silver, 25 år)

New Gold
Börsvärde 1,8 miljarder CAD
Produktion 2010: 320.000 ounce
Cash cost 2010: 480 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009 (efter krediter): 830 usd
M&I inkl P&P: Ca 6,65 miljoner ounce (20 år)

Jaguar Mining
Börsvärde 1 miljard CAD
Produktion 2010: 215.000 ounce
Cash cost 2010: 420 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009: 925 usd
M&I inkl P&P: Ca 3,5 miljoner ounce (20 år)

Gammon Gold
Börsvärde 1,55 miljard CAD
Produktion 2010: 340.000 ounce (räknat i guld inkl silver)
Cash cost 2010: 350 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce 2009 Q3:
M&I inkl P&P: Ca 3,5 miljoner ounce (10 år)

Ovanstående ska ses som ett ramverk för att kunna diskutera dessa bolag jämfört med OceanaGold framöver då vi också kan titta på saker som hedgar, kassa och skulder. Vad man redan kan konstatera är att många av dessa bolag har dåliga hedgar. När 2010 är över kommer OceanaGold snarast att vara ett av de "renaste" bolagen.

För att låna ett uttryck från Avion bloggen nedan.

OCEANAGOLD ERBJUDER EXCEPTIONELLT VÄRDE VID BÖRSVÄRDE 272 MCAD (1,46 CAD/aktie).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar