torsdag 19 november 2009

Absolut Total Cash Cost/ounce


Jag fick ett antal bra frågor här och på DI´s börssnack som gjort att jag funderat och trängt ytterligare ner i dessa producenters resultaträkningar.
Fler än jag har säkert funderat över guldbolagens "låga cash cost" på säg 450 usd guld samtidigt som dom misslyckas med att visa goda vinster vid över 1000 usd guld. Mitt svar har varit att söka termen "Total Cash Cost" i bokföringen för att få bättre bild av kostnaderna.
Nu har jag dock upptäckt att detta är en rent usel term som inte finns i reglerna för kanadensisk bokföring. Vad jag märker är att bolagen nyttjar bristen på regelverk och definierar olika typer av cash cost olika. Få om ens någon tar dock med sådana självklarheter för mig som avskrivningar på gruvan och anrikningsverket ens i begreppet Total Cash cost.
Bristen på vettiga termer har fått mig att skapa en egen nedan:
Absolut Total Cash Cost/ounce.

I korta drag vill jag med den ha med bolagets alla relevanta kostnader per ounce producerat guld men inte "störande kostnader" såsom reavinster, förändringar på hedgar utöver det aktuella kvartalet, valutaeffekter på lån etc. Däremot vill jag ha med kostnaderna för produktionen, royalties, avskrivningar, räntorna, all administration, lite löpande borrningar etc samt efter visst funderande även bolagets skatter då det ger en bild av skattetryck där man verkar.

När vi nu tittar på denna siffra så får vi en bättre bild av bolagens lönsamhet, sårbarhet och hur mycket pengar som bolagen verkligen tjänar. Plötsligt kommer en bättre förståelse för de magra vinsterna och för den delen varför 900 usd guld inte innebar en boom i investeringar.

Den som bättre vill förstå rent praktiskt hur jag gör kan följa denna länk till Semafo´s Q3 rapport:
På sida 2 ser vi följande:
Cash cost = 472 usd
Total Cash Cost = 507 usd
Erhållet pris/ounce = 969 usd
Totalt sålt antal ounce = 61200 ounce
På sida 47 ser vi i kolumnen till höger för Q3:
Intäkter på 61200x969 = 59,36 musd
Operating expenses = 31,009 musd
Ta 31,009 dividerat med 59,36= 52,23%

0,5223 x 969 usd/ounce= 507 usd eller "Total Cash Cost" dvs man har bara räknat av operating expenses för att få fram den siffran.

Fortsätt ner på s47 och lägg på alla kostnader för:
Amorteringar/avskrivningar på anläggning och utrustning
Administration
Avsättningar för framtida avveckling
samt slutligen bolagets skatter på skatt på sida 33
Summan av dessa kostnader blir 45,96 musd att jämföra med intäkterna på 59,36 musd. Som andel blir det 77,4%.
Som kostnad per sålt ounce blir det dryga 750 usd, eller vad jag kallar Absolut Total Cash Cost/ounce för kvartalet.

Jag försöker nu efter bästa förmåga räkna fram denna mer fullständiga produktionskostnad/ounce för alla bolagen för att det ska bli lättare att jämföra. Semafo är ett tydligt och lätträknat exempel. Speciellt bolag med krediter från bi-metaller som koppar blir lite lurigare.
Notera alltså att jag justerar i artikeln nedan om OceanaGold och liknande bolag för att vi bättre ska kunna se hur lönsamma dom är och vilken kostnadsbild dom har:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar