söndag 29 november 2009

New Gold (serie om OceanaGold peers)

I mina tidigare inlägg har jag berättat om OceanaGold och deras värdering på ca 340 mcad (kurs 1,82, eller mer relevanta fullt utspätt efter konvertibelteckning 2013 på 408 mcad vilket ju samtidigt gör OGC nästan skuldfritt) och vad man får för de pengarna. Jag har också snuddat på Oceana´s mer lika kollegor i branschen eller "peers" som man ibland kallar det på engelska. Nu tänkte jag med början med New Gold ge oss en djupare insyn i, och förståelse av dessa bolag och vad man där får för 1100 - 1500 mcad dvs 3-4 ggr OGC´s värdering idag.

New Gold
Börsvärde vid kurs 3,77 cad: 1480 miljoner CAD
Produktion 2010: 320.000 ounce (Om produktionen i Mexiko kommer igång snart igen)
Cash cost 2010: 500 usd/ounce (Om produktionen i Mexiko kommer igång snart igen)
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009 (efter krediter): 830 usd
P&P i producerande gruvor: Ca 4,3 miljoner ounce (Fortsatta problem i Mexiko kan sänka siffran)
P&P+M&I i produktion: 6,6 miljoner ounce
P&P+M&I utanför prod: 5,5 miljoner ounce
Hedgar: 335.000 ounce guld på 801 usd (5,5k i 61 månader till)
Skulder: Upplåning från främst banker etc 280 mcad dvs oräknat skulder pga hedgar som ligger back. Skulderna är större än kassan även efter nyligen gjord PP. Bolaget har 93 mcad i s.k asset backed securities dvs toxic papers av typen som blivit illikvida och troligen är värdelösa. På skuldsidan finns även vad jag tror är goodwill med ytterligare 350 mcad (341 musd). (Osäker på hur jag ska hantera det men bra är det inte)

Slutsats:
New Gold producerar färre ounce än Oceana under 2010 till klart högre pris per ounce. Man siktar på att 2012 klara 395.000 ounce vilket även det lär vara lägre än OceanaGold. Jag satsar också hellre mina pengar på att OGC verkligen klarar av det när jag ser de båda bolagens resurser för att finansiera utbyggnaden...

New Gold ser bättre ut på främst på reservsidan men detta är också det området där OceanaGold kommer visa på stora ökningar kommande 4-5 månader. Risken är också att New Gold pga myndigheternas stopp i Mexiko tvingas flytta ounce från P&P till M&I.

New Gold har 1,5x fler ounce under dåliga hedgar och tänker behålla dessa över 5 år gentemot OGC som tar bort sina under 2010.

New Gold ser betydligt sämre ut när man tittar på balansräkning i form av skulder och Eget kapital än OceanaGold gör.

New Gold har problem med myndigheter och NGO´s som t.o.m i skrivande stund lyckats stoppa produktionen vid en av gruvorna. OGC befinner sig med all nuvarande produktion i säkra Nya Zealand. En jätteviktig kommentar är också att OceanaGolds Mill producerar 300.000 ounce idag (från 2 gruvor) och skulle passa in hos en major. Det skulle däremot inte tre mindre gruvor/anrikningsverk från New Gold göra.

Köpa OGC för 340 mcad eller New Gold för 1.480 mcad?

Min slutsats är att OceanaGold är en mellanstor guldproducent som erbjuder uppsida i procent som en junior. Varför då köpa riskabla juniorer? New Gold skulle jag vilja kommentera med att dom också är felvärderade. Men åt andra hållet.

fredag 27 november 2009

Absolut skönhet

Glöm inte att äga fysiska guldmynt... finns många skäl som andra kan beskriva bättre än jag. Detta vackra mynt är utgivet i 1700 exemplar av Sveriges Riksbank.

Se det som ett vackert minnesmynt och symbol över senaste årens katastrofala Rikbsbanksbeslut att sälja ut stora delar av vår guldreserv och köpa amerikanska statspapper m.m istället.

Ibland önskar man att det fanns någon liknande ansvarsskyldighet för statstjänstemän som det gör för läkare.

Ett annat underbart mynt jag köper så många jag kan komma över är Nobelmyntet som finns i max 5000 exemplar från 2001.


Bilderna är lånade från säljare på Tradera och tas bort om detta skulle väcka anstöt.

torsdag 26 november 2009

Vad jag tror analytikerna missar


Repetition:Vad analytikerna troligen missar då dom inte har fokus på just OGC:
1. Hedgefria om 13 månader. (Dvs man får som det ser ut nu nästan 400 usd mer per ounce 2011 än 2010).
2. Viktigaste reservkategorin Proven & Probable kommer göra ett megaskutt från 3,5 år till 7 år under Q1 2010, ny längre mineplan kommer i mini feas. Även M&I ökar brant.
3. Analytikerna uppfattar bolaget som rejält skuldsatt. Jag argumenterar för att det är precis tvärtom. Man är inom kort bättre än många peers på detta område.
a) Bolaget har tagit upp enorma 84 musd som skuld för att hedgarna ligger på minus. Men för oss är detta ingen skuld att räkna. Hedgarna och skulden försvinner under 2010 med leverans av 65% av produktionen. (Ännu tydligare: Detta är alltså ingen räntebärande bankskuld eller så utan "pappersskuld" man listar som konsekvens av att hedgarna är så kraftigt "i minus". Dvs även om man kanske bara snittar 850 usd för produktionen 2010 så dyker mellanskillnaden upp i balansräkningen som skuldminskning ner till noll för dessa 84 musd. Och som pappersvinst på resultaträkningen, med dvs inte som cash flow... puh, hoppas ni hänger med, analytikerna gör det uppenbarligen inte...)
b) Stora lånet är tre konvertibellån med teckningskurs 4,17 australien dollar löpande under 2013. Detta är på 155 miljoner AUD ungefär samma i CAD. MEN detta är för mig alltmer oväsentligt som lån (mer än att det är suveränt billig stabil upplåning på snitt 6,5% årsränta) då det solklart kommer konverteras till aktier 2013 som då ökar med 37 miljoner st till 224 miljoner.
c) Kvar är futtiga 55-57 mcad i skulder, och inte ens det är solklart att räkna med. 45 mcad av detta är nämligen mest lite leasinglån och dylikt med mycket låg ränta.
4. Bolaget kommer runt årsskiftet presentera ny mycket bra 43-101 feas för Didipio fyndigheten. Detta kommer åstakomma den oerhört viktiga punkten att återupprätta dom som TILLVÄXTFÖRETAG till +400k ounce.
En punkt där mina spekulationer bekräftades av bolaget är att man nog ska glömma att detta blir en mindre (för att minska kapitalbehov) uppstart än tidigare feas siktade på.
Logiken med lägre cut off vid högre guld och kopparpriser och därmed lägre strip ratio talar snarare för en större gruva att slå ut de fasta kostnaderna på.
Fyndigheten är stor i sig och kan bära kanske 150k ounce/år + de mycket stora kopparkrediterna. Det skulle kunna innebära visionen av 400 - 450k ounce från 1 jan 2012.
Jag säger det datumet då vi har uppstartssträcka på ca 18 månader (mycket är redan byggt) och för att jag förväntar mig att bolaget vill ha sitt väldigt ymniga kassaflöde för 2011 inom räckhåll innan man trycker på startknappen.

tisdag 24 november 2009

Lär känna OceanaGold

Mitt mål med denna artikel är att ge en enkel överblick över OceanaGolds (OGC) verksamhet.

Företaget är idag bara producerande i Nya Zealand, ett land som utöver OGC har en till större aktör nämligen Newmont.

OGC har idag 2-3 gruvverksamheter som försörjer ETT anrikningsverk, Macraes för en produktionstakt om 280 - 300.000 ounce i uthållig årlig produktion.
- Macraes dagbrott (1990):
- Macraes underjordsbrytning, även kallad Frasers underground:
- Reefton dagbrott (2007):

Totalt har OceanaGold (http://www.oceanagold.com/ ) knappt 400 anställda i Nya Zealand och gruvorna är populära utflyktsmål:


Som tidigare nämnts ser nyckeltalen ut så här:

Nyckeltalen idag och prognos för 2010:
Antal aktier (inkl optioner): 186,7 miljoner
Börsvärde vid kurs 1,62 cad: 302 miljoner CAD
Eget kapital (tillgångar minus skulder) ingången 2010: 450 mcad
Produktion 2010: 280.000 ounce
Cash cost 2010: 480 usd/ounce givet dagens oljepris, växelkurs, vattenkraftselpris
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009: 812 usd/ounce
Reserver & resurser olika kategorier:
M&I vid NZ gruvorna: 3,31 miljoner ounce (över 10 års drift)
Varav är P&P reserver: 1,1 miljoner ounce (nästan 4 års drift men förväntas dubblas till 8 år inom 5 månader)
Utöver detta Inferred vid NZ gruvorna: (2,79 miljoner ounce)
Resurser alla kategorier vid NZ gruvorna: 6,1 miljoner ounce (över 20 års drift)
Resurser/Reserver vid Didipio Filippinerna som inte startat ännu:
M&I guld: 2,12 miljoner ounce
M&I koppar: 290.000 ton
Varav är P&P reserver guld: 1,65 miljoner ounce
Varav är P&P reserver koppar: 194.000 ton
Inferred: ca 300k ounce guld samt 50.000 ton koppar


Hur hamnade bolaget i problem hösten 2008?
Det som är viktigt att ta till sig med OceanaGold är att det idag är ett mycket stabilt bolag som av följande skäl hamnade i akuta problem under finanskrisens 2008:

- Tidigare ledning beslutade sig för att hedga guldproduktionen till väldigt stor del. Man låste alltså sina inkomster/ounce.
- Samtidigt gick olja till 147 usd på kort tid
- Nya Zealands vattenkraftsmagasin tömdes olyckligtvis samtidigt på vatten pga torka.
- Bolagets stora framtidsprojekt Didipio med 120.000 ounce och riktigt mycket koppar per år tvingades också läggas i malpåse fast det redan var halvfärdigt. Bolaget hade inte pengar och det gick inte att låna eller ta in pengar från aktiemarknaden hösten 2008.
- För att fullborda katastrofen så hamnade en av deras stora ägare, en hedgefond i svårigheter och tvingades dumpa ut alla aktier på kort tid. Undertecknad gjorde faktiskt ett försök att ta den på botten, 12 cent, men blev irriterad när den då snabbt studsade till 27 cent. Istället kom jag för första gången att skriva om den som rekommendation på 40-45 cent på DI´s börssnack. Jag följde upp med ytterligare köpförslag här på 1 cad och ökar nu själv kraftigt på dagens nivåer.

Kort och gott så steg bolagets produktionskostnader utan att man kunde tillgodogöra sig bättre priser på guld. Samtidigt så skapade hedgarna ännu mer problem än bara dåligt betalt... Eftersom man hade hedgar för flera år på mycket låga guldpriser så tvingades man av revisorerna att boka mellanskillnaden på gulds marknadspris och försåld produktion som förlust. Dvs man fick inte bara visa upp vad hedgarna gjorde för elände under ett kvartal utan man var tvungna att redovisa kommande förluster direkt.

Är dagens 300 mcad billigt eller dyrt?
Jag skulle vilja argumentera att billigt eller dyrt inte är rätt ord för att beskriva situationen. Felvärderad är ordet jag söker.
OGC gör under 2009 Trehundratusen ounce guld. Långsiktiga produktionen kommer i Nya Zealand med all sannolikhet ligga där mellan 280k och 300k i minst 8 år till enligt min prognos om reserver. 20 år om vi räknar resurser.

Trots att NZD stigit mkt kraftigt och att man planerat ska bryta lite mer låggradig malm (därav 280k under 2010) så är min noga genomtänkta prognos att man kommer landa på cash cost om ca 480 usd givet dagens olja och elpris.
Jag utmanar alla läsare att försöka hitta ett bolag med liknande produktion/reserv och kostnadsbild som värderas till ens så lågt som 500 mcad.... Jag tror ni får slita för att ens hitta bolag värderade under 1000 mcad i dagsläget!

Det viktigaste av allt: När man är en producent med bra cash cost i säkra Nya Zealand och kommer kunna visa upp reserver på 8 år och resurser på 20 år samt inte har några hedgar. Ja då står man oundvikligen högst upp på listan av uppköpskandidater. Projektet Didipio gör dom ännu attraktivare för exempelvis ett bolag som Lihir, en miljonounceproducent som liksom alla andra siktar på att växa. Bara för att gissa på en friare...
Varför ser inte marknaden vad vi ser?
Jag har funderat mycket och kommit fram till följande:

1. Marknaden har inte tagit till sig att hedgeboken nu så snabbt betas av och att bolaget får fullt betalt om 13 månader. MEN, bara en sån sak att vi snart kan säga att "när innevarande år är slut så är bolaget hedgefritt" kan komma att bli en trigger för att häva just denna orsak.

2. Bolaget är inte kanadensiskt och seglar därför under radarn. För få analytiker bevakar dom, och dom som gör det bevakar dom för sporadiskt. Bolaget har visserligen levererat mycket goda nyheter men genom att dom är så anonyma har den goda cirkeln ännu inte triggats.

3. Många analytiker av så här stora bolag har stort fokus på P&P reserver snarare än M&I resurser. 3,5 år duger inte. Det gör däremot 8 år mycket väl och där är vi troligen inom 4-5 månader.

4. Efter att man satte Didipio på "care and maintenance" dvs att man på obestämd tid sa att man inte kan bygga ut det projektet så försvann helt plötsligt stämpeln som tillväxtbolag. Börserna värderar alltid tillväxtbolag högre. Om några månader kan vi vara ett tillväxtbolag igen... Didipio Feasibility studie väntas som sagt inom 2 månader och kan ta produktionen till 400 tusen ounce inom något år.

All information i denna artikel bygger på mina bedömningar efter studier av rapporter på Sedar och samtal med bolaget.

Läs noga själv och gör din egen bedömning, starta gärna tråd på Börssnack och ställ frågor eller berätta saker för mig.

Uppdatering Avion Gold efter PP

30 oktober skrev jag i min genomgång följande om Avion Gold: "En 4 dubbling på 18 månader vid uppköp är ingen prognos, men en fullt tänkbar utveckling". Jag var fortsatt positiv vid 37 cent i uppföljningsartikeln.

Detta byggde på 224 miljoner aktier á 28-29 cent (totalt 64 mcad börsvärde) och ingen ny PP. Dvs att man skulle kunna nå värdering på ca 250 mcad om kursen fyrdubblas.

Jag har ju i mina artiklar både här och på di gjort klart (se bl.a inlägg 17 nov) att jag tar stora delvinster efter den snabba uppgången. För mig blev det kanske snitt 46 cent på försäljningarna.

Att jag tog delvinst var mer än försiktighetsåtgärd efter att ha gjort 60% på tyngsta innehavet på 3 veckor. Potentialen upp minskar ju och risken för rekyl ökar.

Nu efter PP´n och god kursutveckling på kort tid så har vi kort och gott en mindre attraktiv situation. Jag räknar nu med 275 miljoner aktier vilket vid kurs på 42 cent skulle ge börsvärde på dryga 115 mcad.

Jag vill också peka på tidigare artikel om att läget i Afrika vad gäller royalties och minoritetsandelar de fact gör den delen av guldvärlden mindre attraktiv. Svårt att kvantifiera men jag drar 8% från målkursen och landar nu på 230 mcad. Man skulle kunna addera att bolaget kan göra mer än de 80 miljoner ounce jag räknade med. Men kom då ihåg att min prognos om fyrdubbling till börsvärde 250 mcad naturligtvis innehöll sådana gradvisa framgångar under de 18 månaderna.

Detta ger m a o resultatet att jag ser en hygglig chans att Avion kan dubblas på kommande 18 månader. Kanske lite mer då guldpriset också gått starkt.

Avion blev en makalös framgång men vid efter uppgången och efter PP´n så ser jag betydligt bättre uppsida i OceanaGold under 2010.

Kom dock ihåg att allt är fråga om pris. 50% upp i OGC från dagens nivå och 15% ner för AVR så får man räkna igen.. och justera för allt som hänt... Underbara Kanada, börsernas Formula 1 står aldrig still...

Kortsiktigt skulle jag vilja varna för en sak som är typiskt Kanada... Notera hur aktien igår steg på guldpriset till 45 cent men sedan pressades tillbaka till ruta ett.

Orsaken är mycket enkel. JUST NU ges det ut nya aktier för 40 cent. Antalet är inte ens spikat helt... Dvs om DU ligger och köper Avion på 43 cent så finns det folk med tillträde till PP aktierna som lär ta av sina tidigare innehav och sälja till dig. Sen köper man tillbaka i PP´n på 40 cent för en säker vinst på 7% över dagen.

Slutsatsen man bör dra är att 43-45 cent kurs tidigt på dagen kan vara bra tillfälle att sälja och att man måste vara långsiktig om man ska betala mer än säg 41 cent kommande 45 dagar även med starkt guldpris. Läs nedan om hur extra aktier kommer skapas på 40 cent:

The Corporation has granted the underwriters an over-allotment option to purchase an additional 7,500,000 Common Shares at the offering price until the date that is 30 days following the closing of this offering

Detta är alltså ett rörligt antal utöver de 50 miljonerna aktier. Dvs jag vet fortfarande inte riktigt ovan hur många aktier jag ska räkna med. Linear gjorde liknande PP med rabatt och ser idag pris på 10% under PP kursen. Det här spelet är inte fair men det är en verklighet och jag kan bara informera så gott jag kan om vad det innebär så att ni kan låta andra stå för misstagen...måndag 23 november 2009

Västafrikanska producenter och statliga minoritetsandelen

Eftersom marknaden i mitt tycke helt missat detta vill jag varna mina läsare för att man måste väga in denna oerhört viktiga fråga. Detta är en tickande bomb som förr eller senare kommer slå mot värderingarna.

Från Bloomberg för några dagar sedan:
Ghana Finance Minister Kwabena Duffuor, presenting the nation's 2010 budget to parliament, said the government will double minerals royalties to 6 percent.
"In addition, government will engage all mining companies to address the issue of dividend payment, exemptions and the whole mining sector fiscal regime," he said.


Det är två saker att notera här:
1. Vi pratar Royalty höjningar på ca 10% av företagens vinster när dom säger 3% royaltyhöjning.
2. I Västafrika så äger staterna 10-20% av de producerande dotterbolagen. Avtalen gentemot moderbolagen är dock så fiffigt skrivna att dotterbolagen först måste betala tillbaka såväl investeringen som en hög ränta till moderbolagen.

Nu kan vi alltså notera att det viktigaste västafrikanska landet börjar mullra om att man inte får avkastning på sina andelar ens vid rekordhöga guldpriser.

Jag har fört ett samtal med Semafo´s VD i frågan och vill faktiskt ge honom en eloge för de tydliga svaren. Semafo är idag ett kvalitetsbolag i sektorn och det finns gott om sämre bolag med högre prislapp.

Dvs även om Semafo får illustrera detta så är dom inte ensamma om problemet.

Semafo har tre gruvor i västafrika idag.

Den viktigaste ligger i Burkina Faso och ägs av ett lokalt bolag som vi kallar Semafo Mana.

Semafo Mana ägs till 90% av Semafo och 10% av Burkina Faso stat.

När investeringarna gjordes så lånade Semafo Mana av Semafo moderbolag och alla dessa lån ska betalas tillbaka med 8% ränta innan staten ska få avkastning. I många andra fall i västafrika har betydligt högre ränta använts än 8% för övrigt och man kan ifrågasätta om staterna förstått fullt ut vad dom skrivit på.

Nåväl, Semafo Mana är således skyldiga Semafo moderbolag 110 musd (en komisk fotnot är att en känd svensk amatöranalytiker försökte få detta till ett dolt värde på 110 musd hos Semafo moderbolag + ytterligare flera 100 musd i ytterligare dolda värden på övriga dotterbolag samtidigt som han likställde sig själv med Sprotts analytiker... etik och moral förhindrar mig att citera rakt av från det mailet till hundratals läsare...) dvs till 90% har Semafo en fordran på sig själv på bara detta dotterbolag (liknande lösningar finns på alla deras dotterbolag men med högre räntesatser).

Missnöjet hos Ghana utöver låga royalties är alltså att denna typ av upplägg gör att dom aldrig får avkastning/utdelning på sina 10-20% av bolagen.

Om vi tittar på dagens guldpriser är det dock så att staten Burkina Faso trots allt kommer kunna få sin andel i rimlig tid. Dvs 10% av Mana torde ryka inom 24 månader.

Jag ser inte ett ljud om detta bland analytikerna som tittar på de västafrikanska bolagen. Mycket förvånande då vi antingen pratar om att guldpriset inom något år gör att dom tappar 10-20% av produktionen och i praktiken reserverna.

fredag 20 november 2009

Parametrar för värdering av guldproducenter

- Börsvärde (inklusive hänsyn till warranter/optioner)
- Kassa/Skulder (inklusive hänsyn till teckning av warranter/optioner)
- Reserver/resurser (i producerande områden och övriga områden+i relation till produktion)
- Produktion/Produktionsutsikter
- Produktionskostnader (Cash Cost och ATCC/Absolut Total Cash Cost, se tidigare inlägg)
- Studie av energiförsörjnings uppbyggnad och känslighet
- Valutasituation
- Hedgar
- Landrisk

Sen tillkommer mjuka saker som är svårare att räkna på såsom management m.m.


torsdag 19 november 2009

OceanaGold Q3 presentationen ljud och bild

Säkert många som missat den. Både ljud och bild på denna länken. Fungerar den inte så kan man gå till hemsidan http://www.oceanagold.com/ där man kan registrera sig osv.

En god chans att lära känna sitt bolag bättre.

http://event.on24.com/clients/default/presentation/default.html?titlecolor=000000&eventid=170964&sessionid=1&username=&partnerref=&format=rmaudio&key=21A08D4B7CEC027BCC0ABED9C83B73C9&text_language_id=en&playerwidth=667&playerheight=705&eventuserid=29596903&contenttype=A&mediametricsessionid=26681521&mediametricid=420048&usercd=29596903&mode=launch

Varför man ska älska Nya Zealand...


Av skäl som jag angett i den separata artikeln nedan så anser jag OceanaGold vara ett suveränt köp jämfört med andra mellanstora guldproducenter utifrån värdering.

Låt mig här ytterligare trycka på en ofta glömd anledning som jag tror marknaden kommer få anledning att fokusera mer på framöver när/om guldpriset fortsätter upp.

Vi kommer med all sannolikhet få se land efter land öka skatterna på guldproduktion, speciellt i Afrika och Sydamerika. I ett land som Nya Zealand med en gruva som är en obetydlig del av statens intäkter (men lokalt viktig för jobb) så är det däremot extremt osannolikt med negativa överraskningar inom royalties, skatter och konfiskation.

Bolag som OceanaGold borde därför ha en rejäl premie i värderingen jämfört med övriga bolag i osäkrare trakter. Det är trist att som Red Back Mining m.fl vakna upp till sådant här:


UPDATE 2-Ghana to double mining royalties
Wed Nov 18, 2009 1:44pm EST

Nov 18 (Reuters) - Ghana plans to double the amount mining companies pay in royalties as part of a broader effort to boost government revenues from the sector, the country's finance minister said on Wednesday.

The move could dent the profitability of mines in Africa's second biggest gold producer and adds to investor worries stirred earlier this year when the country announced reviews of two major deals involving U.S. oil major Exxon Mobil and UK-based mobile phone company Vodafone.

Ghana Finance Minister Kwabena Duffuor, presenting the nation's 2010 budget to parliament, said the government will double minerals royalties to 6 percent.
"In addition, government will engage all mining companies to address the issue of dividend payment, exemptions and the whole mining sector fiscal regime," he said. (Precis detta överhängande hot jag tog upp i tidigare diskussion rörande Semafo)

MINERS IN THE DARK
Ghana's vast mineral resources have attracted major international miners including South Africa's AngloGold Ashanti (ANGJ.J) and U.S.-based Newmont (NEM.N). [ID:LI180851]
A spokesman for AngloGold said the company had not been informed of a royalty hike and did not expect to have to pay up due to a "stability" agreement made with a previous regime. "We expect our prior agreement to be honored," he said.
A spokesman for Newmont, meanwhile, said a substantial increase to royalties in Ghana would "severely reduce returns on investment if it does not also take into account rising production costs."

Absolut Total Cash Cost/ounce


Jag fick ett antal bra frågor här och på DI´s börssnack som gjort att jag funderat och trängt ytterligare ner i dessa producenters resultaträkningar.
Fler än jag har säkert funderat över guldbolagens "låga cash cost" på säg 450 usd guld samtidigt som dom misslyckas med att visa goda vinster vid över 1000 usd guld. Mitt svar har varit att söka termen "Total Cash Cost" i bokföringen för att få bättre bild av kostnaderna.
Nu har jag dock upptäckt att detta är en rent usel term som inte finns i reglerna för kanadensisk bokföring. Vad jag märker är att bolagen nyttjar bristen på regelverk och definierar olika typer av cash cost olika. Få om ens någon tar dock med sådana självklarheter för mig som avskrivningar på gruvan och anrikningsverket ens i begreppet Total Cash cost.
Bristen på vettiga termer har fått mig att skapa en egen nedan:
Absolut Total Cash Cost/ounce.

I korta drag vill jag med den ha med bolagets alla relevanta kostnader per ounce producerat guld men inte "störande kostnader" såsom reavinster, förändringar på hedgar utöver det aktuella kvartalet, valutaeffekter på lån etc. Däremot vill jag ha med kostnaderna för produktionen, royalties, avskrivningar, räntorna, all administration, lite löpande borrningar etc samt efter visst funderande även bolagets skatter då det ger en bild av skattetryck där man verkar.

När vi nu tittar på denna siffra så får vi en bättre bild av bolagens lönsamhet, sårbarhet och hur mycket pengar som bolagen verkligen tjänar. Plötsligt kommer en bättre förståelse för de magra vinsterna och för den delen varför 900 usd guld inte innebar en boom i investeringar.

Den som bättre vill förstå rent praktiskt hur jag gör kan följa denna länk till Semafo´s Q3 rapport:
På sida 2 ser vi följande:
Cash cost = 472 usd
Total Cash Cost = 507 usd
Erhållet pris/ounce = 969 usd
Totalt sålt antal ounce = 61200 ounce
På sida 47 ser vi i kolumnen till höger för Q3:
Intäkter på 61200x969 = 59,36 musd
Operating expenses = 31,009 musd
Ta 31,009 dividerat med 59,36= 52,23%

0,5223 x 969 usd/ounce= 507 usd eller "Total Cash Cost" dvs man har bara räknat av operating expenses för att få fram den siffran.

Fortsätt ner på s47 och lägg på alla kostnader för:
Amorteringar/avskrivningar på anläggning och utrustning
Administration
Avsättningar för framtida avveckling
samt slutligen bolagets skatter på skatt på sida 33
Summan av dessa kostnader blir 45,96 musd att jämföra med intäkterna på 59,36 musd. Som andel blir det 77,4%.
Som kostnad per sålt ounce blir det dryga 750 usd, eller vad jag kallar Absolut Total Cash Cost/ounce för kvartalet.

Jag försöker nu efter bästa förmåga räkna fram denna mer fullständiga produktionskostnad/ounce för alla bolagen för att det ska bli lättare att jämföra. Semafo är ett tydligt och lätträknat exempel. Speciellt bolag med krediter från bi-metaller som koppar blir lite lurigare.
Notera alltså att jag justerar i artikeln nedan om OceanaGold och liknande bolag för att vi bättre ska kunna se hur lönsamma dom är och vilken kostnadsbild dom har:

tisdag 17 november 2009

En mellanstor producent med MYCKET attraktiv prislapp....


Avion Gold artiklarna nedan blev turligt mycket väl tajmade och vad jag förstår snabba 60-80% för fler än mig. Nyss kom en pressrelease som bekräftade takten på ca 20.000 ounce/kvartal eller 80k/år. Avion är en fortsatt spännande aktie men det är inte längre min favoritproducent för 2010 när börsvärdet ökat så mycket. Jag lär dock behålla ett rimligt innehav i Avion även efter uppgången samt öka vid ev. rekyler.

Istället ska jag i en gradvist uppbyggd bloggserie försöka förklara varför ett så stort bolag som OceanaGold i Nya Zealand borde kunna fyrdubblas under 2010 givet oförändrat guldpris och varför jag ökat kraftigt på dessa nivåer och gjort det till MITT största innehav.

OceanaGold värdering:
Antal aktier (inkl optioner): 186,7 miljoner
Börsvärde vid kurs 1,46 cad: 272 miljoner CAD
Eget kapital (tillgångar minus skulder) ingången 2010: 450 mcad

Produktion och kostnader ounce:
Produktion 2010: 280.000 ounce
Cash cost 2010: 480 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009: 812 usd/ounce

Reserver & resurser olika kategorier:
M&I vid NZ gruvorna: 3,31 miljoner ounce (över 10 års drift)
Varav är P&P reserver: 1,1 miljoner ounce (nästan 4 års drift)
Utöver detta Inferred vid NZ gruvorna: (2,79 miljoner ounce)
Resurser alla kategorier vid NZ gruvorna: 6,1 miljoner ounce (över 20 års drift)

Resurser/Reserver vid Dipidio Filippinerna som inte startat ännu:
M&I guld: 2,12 miljoner ounce
M&I koppar: 290.000 ton
Varav är P&P reserver guld: 1,65 miljoner ounce
Varav är P&P reserver koppar: 194.000 ton
Inferred: ca 300k ounce guld samt 50.000 ton koppar

Hur värderas liknande producenter?
(Detta är ungefärliga och relativt ytligt kontrollerade uppgifter. Reserverna avser M&I inklusive P&P på producerande gruvor och ska alltså jämföras med Oceanas nuvarande men snabbt växande 3,31 miljoner. Börsvärdena är inte heller justerade för skulder och kassa men däremot för warranter/optioner in the money)
Semafo

Börsvärde 1,05 miljard CAD
Produktion 2010: 250.000 ounce
Cash cost 2010: 440 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009: 750 usd/ounce
M&I inkl P&P (ej justerat för minoritetsägare): Ca 5 miljoner ounce (20 år)

Minefinders
Börsvärde 920 miljoner CAD
Produktion 2010: 170.000 ounce
Cash cost 2010: 400 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce 2009 Q3:
M&I inkl P&P: Ca 5 miljoner ounce (inkl silver, 25 år)

New Gold
Börsvärde 1,8 miljarder CAD
Produktion 2010: 320.000 ounce
Cash cost 2010: 480 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009 (efter krediter): 830 usd
M&I inkl P&P: Ca 6,65 miljoner ounce (20 år)

Jaguar Mining
Börsvärde 1 miljard CAD
Produktion 2010: 215.000 ounce
Cash cost 2010: 420 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce Q3 2009: 925 usd
M&I inkl P&P: Ca 3,5 miljoner ounce (20 år)

Gammon Gold
Börsvärde 1,55 miljard CAD
Produktion 2010: 340.000 ounce (räknat i guld inkl silver)
Cash cost 2010: 350 usd/ounce
Absolut Total Kostnad/ounce 2009 Q3:
M&I inkl P&P: Ca 3,5 miljoner ounce (10 år)

Ovanstående ska ses som ett ramverk för att kunna diskutera dessa bolag jämfört med OceanaGold framöver då vi också kan titta på saker som hedgar, kassa och skulder. Vad man redan kan konstatera är att många av dessa bolag har dåliga hedgar. När 2010 är över kommer OceanaGold snarast att vara ett av de "renaste" bolagen.

För att låna ett uttryck från Avion bloggen nedan.

OCEANAGOLD ERBJUDER EXCEPTIONELLT VÄRDE VID BÖRSVÄRDE 272 MCAD (1,46 CAD/aktie).

lördag 7 november 2009

Tre intressanta saker med Avions rapport

1. Bolaget överraskar inte längre bara negativt utan kan nu anses ha kommit in i positiv överraskningsperiod vilket kan leda till att den rabatten försvinner.
2. Bolaget går nu officiellt in i grupp av större producenter typ 80k och lämnar GOZ gruppen av minijuniorer. Det bör ge högre värdering av cf. Nästa steg är Q3 rapport (som faktiskt redan den bör visa vinst) och reservuppdatering.
3. Q4´s ekonomiska siffror som dock är 3 månader bort ca (en evighet) kommer bli enormt bra. Jag tror man nästan oavsett kurs nästan ska äga Avion när den rapporten närmar sig.

Nov 06, 2009 13:38 ET
Avion Run-Rate for October Greater Than 7,500 Ounces of Gold
Average Daily Production of 251 Ounces
TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - Nov. 6, 2009) - Avion Gold Corporation (TSX VENTURE:AVR) ("Avion" or the "Company") is pleased to announce that it produced approximately 6,278 ounces of gold during 25 days of production in the month of October (an average of 251 ounces per day). This number indicates a predicted run-rate for the month of October of approximately 7,500 ounces, based on a full month of production. Avion did not produce during the first six days of October as a result of weather related supply interruptions (See News Release dated October 7, 2009).
For the month of October, the Company realized an average grade of 3.90 g/t, with a 96.8% mill recovery. Production for the months of November and December is estimated to be approximately 7,100 ounces per month, and the Company maintains its belief that it will achieve the predicted target of 50,000 ounces for 2009.
Commenting on the October production numbers, Avion's President and CEO, Mr. John Begeman stated: "We are pleased with October's production results. The team in Mali has worked hard to get our productivity to this level and we are encouraged and believe this production rate will be maintained."
Jag har tidigare pekat på hur gynnsamt det är att trejda Avion. Man ska dock se up med hur de tre punkterna ovan kan förändra det. Om inte börserna kajkar ut kan det vara dags för omvärdering av bolaget kommande 3-4 månader. Det är i alla fall något jag tar höjd för.