söndag 9 augusti 2009

OceanaGold uppdatering rapport


En av årets goda affärer som jag efter senaste kvartals-rapporten väljer att ta in igen då risken i bolaget nu är så mycket lägre. Nedanstående är mina korta anteckningar efter att ha läst rapporten som finns på hemsidan. www.oceanagold.com/

Antal aktier inkl PP: 185,7 miljoner ounce
Börsvärde: 165 mcad
Skulder (riktiga skulder utöver hedgar): Omräknat till 150 mcad, främst långsiktiga konvertibla lån till höga kurser typ 3,5 cad 2013
Kassa: Ca 45 mcad efter PPn.
Net börsvärde ej justerat för hedgeskulder: 270 mcad
Försäljningsprognos för året var 280-300k. Man har producerat Q1=81k och Q2=75,3k (planerat stopp) (H1=156k)
Operativ cash cost för halvåret (mest relevant att ta för hela H1) är 350 usd och total cash cost: 532 usd. Räkna med 400 resp 580 på helåret givet dagens valuta.

Hedgarna dyker upp på tre sätt:
1. Upplupna enorma skulder som dock krymper snabbt i takt med att kvartalen går. Dock spökar även valutaförändringar när man studerar skulder då dom redovisar i USD.
2. Taskiga vinster pga låga intäkter per ounce Q1=682 och Q2=730 usd eller för H1=705 usd
3. Svängiga vinster pga att ökande guldpris ger större skuld då hedgarna blir sämre och den ökande skulden dyker direkt upp på resultaträkningen som orealiserad förlust. Vid fallande guldpris ger det tvärtom effekt.

Att tänka på är att hedgarna är noterade i NZD och inte i USD.

Två typer av skithedgar:
1. 144k på 773 nzd/ounce. Detta efter att man betat av 34k under senaste kvartalet. Dvs räkna med att denna är borta efter första halvåret 2010. 4 kvartal ca kvar.

2. 104.000 ounce i utställda köpoptioner på snitt 1062 nzd som verkar amorteras i takt av ca 60k årligen men det är en mer svängig siffra.

Guld är idag noterat till 1434 nzd efter att NZD stigit rätt kraftigt från raset till 0,5 och nu tillbaka till 0,65 mot usd (vilket kommer höja cash cost och gör att hedgarna ovan ser bättre ut (priset för guld i nzd backar) men sänker operativ lönsamhet allt annat lika.

Bolaget får alltså kraftiga svängningar pga bokföringsmässiga förändringar på lån och hedgar vilket kastar dom mellan kraftig vinst och kraftig förlust.
Senaste Q2 gav t.ex nettovinst på sista raden om 40,1 musd eller 43,5 mcad vilket ju är rätt bra kvartalsvinst... för H1 är siffran: 53,2 mcad. Tar man istället H1 efter skatt men rensat för hedgarnas effekt (dvs rensat för att guld i NZD fallit i pris under perioden så att man "återvunnit tidigare motsatt pappersförlust") så är vinsten 17,4 mcad, dvs lågt och orsaken är att man bara fått betalt snitt 705 usd/ounce pga hedgarna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar