tisdag 24 november 2015

Kina större än USA, England och Frankrike tillsammans.. o vilt blandande ämnen...

I vad då :-)

Jo, i framtiden.

Last year, emerging markets invested a record $126 billion in clean energy, up 39 percent from the prior year, according to BNEF's new report, called Climatescope. China dominated, adding 35 gigawatts of clean energy, or more than the U.S., U.K., and France combined. India may soon be a contender, with a plan announced this year to add 175 gigawatts by 2022.   
Två länkar/nyheter: Bloomberg om hur Kina och andra emerging markets bygger ut framtidens energi och artikel hur Kanada gör precis, precis tvärtom mot Sverige, dvs prioriterar de som lider värst av krig (kvinnor, barn och familjer snarare än män 20-25).

1. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-23/leapfrogging-to-solar-emerging-markets-outspend-rich-countries-for-the-first-time

Wow, kolla de respektive bildernas kärnkraft, orange... ursäkta måste hämta glasögonen... Hur kärnkraft är överspelat (samtidigt som så många i Sverige inte tycks vilja förstå det) är kanske det viktigaste jag bloggat om senaste åren. Det som fick mig att börja ompröva vilt, att öppna mitt sinne för teknikutvecklingens betydelse... var hur lätt peak oil löstes genom små tekniska framsteg som gjorde att 5-30% av oljan i ett fält inte längre var "fakta". Nu säger folk att "vind blåser bara ibland", "sol lyser bara på dagen"... Ursäkta.. tror ni på allvar att vi inte kommer FORTSÄTTA utveckla batteriteknik bara kommande årtionde?? Kärnkraft var rätt... nu är det bara... onödigt, storskaligt och dyrt och främst av allt noll teknik utveckling. Uran är en dålig idé framöver tror jag.

2. Toronto, Nov 23 (EFE).– The Canadian government’s plan to accept 25,000 Syrian refugees in the coming weeks is to be open only to women, children and families, The Canadian Broadcasting Corporation reported Monday.
Single males are excluded based on security concerns, according to the CBC network.
Details of the plan will be revealed Sunday by Prime Minister Justin Trudeau.

måndag 23 november 2015

Journalisten från väst som besökte IS

Inte helt ointressant att titta på. Bekräftar även att även idag så kommer IS vapenleveranser från Väst och Väst allierade i Persiska Gulfen, dvs problemet USA kvarstår. Att invånarna i väst och politikerna i väst är så otroligt naiva är en källa till enorm frustration måste jag säga. Det verkar inte spela någon roll hur mycket bevis som kommer, målet är bara att tysta ner det när det går emot USA's regering, detta oavsett från vem informationen kommer, som i detta fall tysk journalist.

Lidandet och flyktingströmmarna kommer fortsätta så länge inte USA ändrar politik.

Alla ledande amerikanska presidentkandidater utom Donald Trump har högst på sin Syrien agenda att införa en s.k No Fly Zone över Syrien.

IS har inget "flygvapen". Syriska armén attackerar IS med sitt flygvapen så även Ryssland.
- Fråga på dagis nivå, vem tjänar på att USA inför "No Fly Zone"?
- Fråga på mellanstadienivå: Är USA verkligt intresserat av att knäcka IS eller ser man det som ett funktionellt verktyg för ett överordnat viktigare mål?
- Diskussionsämne på högstadienivå: Hur mycket värre måste det bli för Europa OCH alla flyktingar som får sina liv sönderslagna innan USA ändrar sig eller EU politikerna börjar inse vad som händer?
- Gymnasienivå: Hur styr man folks tänkande genom media och vem är den stora vinnaren i det spelet?

 1. Jeb Bush - Republican Candidate: "Enforce that no-fly zone, and we’ll stop the regime’s bombing raids that kill helpless citizens.
 2. Ben Carson - Republican Candidate: "I would establish a no-fly zone along the border with Turkey. In no way would I back off."
 3. Chris Christie - Republican Candidate: "My first phone call would be to Vladimir, and I’d say to him, ‘Listen, we’re enforcing this no-fly zone’"
 4. Hillary Clinton - Democratic Candidate: "I personally would be advocating now for a no-fly zone and humanitarian corridors to try to stop the carnage on the ground and from the air."
 5. Carly Fiorina - Republican Candidate: "This is a tricky maneuver, it’s a dangerous maneuver, but it’s a maneuver that we must undertake."
 6. Lindsey Graham - Republican Candidate: "I don’t know if there’s anybody left to train, but a no-fly zone would be a great relief to the Syrian people."
 7. John Kasich - Republican Candidate: "Now is the time for the United States to provide the moral leadership that it has so far failed to provide." 
 8. Marco Rubio - Republican Candidate: "The United States should work with our allies, both Arab and European, to impose a no-fly zone over parts of Syria."
Sammanställning av presidentkandidater som vill stoppa Syriska regeringen och Ryssland från att attackera IS och Nusra fronten från luften: "Mish".

Uppföljning mina kanadensiska reits samt Eolus Vind

Några korta kommentarer om de s.k REITS som tjänat min portfölj väl denna höst:
- American Hotel Reits: Går som på räls, kursen upp från sub 10 till 10.45 cad senast. Som för alla andra innehaven så närmar sig utdelning med månadsvisa 7.5 cent i slutet på veckan vilket bör ge liten nedgång, 8.6% utdelningsnivå vid dagens kurs. Som jag sagt tidigare, bli inte förvånade om jag tar gradvisa vinster om vi ser 10.70 cad och högre då PP's kommer då bolaget fortfarande siktar på att expandera. Själva poängen med bolaget är att amerikanska hotellmarknaden växer utmärkt och ger vinster i USD (1.33 mot CAD nu) medans stora utgiften, utdelningar till andelsägarna är i CAD. Mkt god täckning av utdelningen som lär bli ännu bättre. Man ska veta att PP kan kombineras med utdelningshöjning enligt antydan tidigare. Denna aktie skulle man köpt på sub 10 nyss, inte nu, dvs läge vänta på ev rekyl.

- Inovalis Reit: Min favorit vid dagens kurser och bolaget som blev det jag ökade mycket i efter senaste kvartalets rapporter. Franska och tyska kontorsfastigheter med säkerhet på hyresgästkontrakten via mkt myndigheter. Hög täckningsgrad av utdelningen som är t.o.m bättre än den ser ut då bolaget fixerat sin löpande intäkter i Euro till lysande låst växelkurs i CAD på 1.51 vs dagens 1.42 vilket ger en löpande substansuppbyggnad som jag tror marknaden missat i denna lätt illikvida aktie (ett skäl i sig att inte bli för tung). Utdelningstakt via månadsvisa utdelningar 9.1%.

- Dream företagen: Detta har ju historiskt varit "mina företag". Men jag vill återigen betona att Dream Hard Assets (även kallad Dream alternatives) är en aktie jag inför dagens conf call snabbt minskat på mitt GAV och slutligen helt klivit av i väntan på mer info. Detta pga notering om möjlig jättestor betalningsinställning på lån de har utestående (dvs de lånar ut pengar till bl.a byggprojekt) EFTER senaste rapportens kvartal (fotnot som jag upptäckte efter mitt blogginlägg i rapporten och genast la ut i kommentarerna till bloggen nedan). Dream Global, tyska fastigheter, jag varnade inför rapporten och berättade att jag gått ur pga konkurs i större byggföretag som fanns på deras topp 10 lista av hyresgäster. Detta kommer lösa sig men kommer ge "fula siffror" vad gäller utdelningstäckning 2016 så jag undviker aktien tillsvidare och att jag har Inovalis med mycket bättre utdelningstäckning på liknande marknader bidrar till det. Dream Office passar jag sedan länge på, bolaget jag äger i gruppen idag är:

- Dream Industrial: Byggnader för lätt industri och distribution i Kanada. Jag läste en artikel i Globe and Mail för länge sedan som sammanfattar min inställning: Vid 1.33 cad mot usd pga olja och mining så går övriga delar av kanadensisk industri rätt bra pga växelkurs. Gäller bara att ta REITS med rätt typ av industrifastigheter. Min åsikt är att Dream Industrial är just det. Utdelningstakt årsvis på månadsutdelningar, 8.7%.

- OneReit: Köpcentra byggnader i Kanada. Liknande story, icke olja/mining mår rätt bra i landet och detta bolaget har mycket bra utdelningstäckning efter att ha lagt om sin policy från för hög utdelning till 30% lägre utdelning + tillväxtmål. Marknaden gillade inte det så man får fortfarande 9.1% pga lägre kurs men med utmärkta täckning av dagens utdelning.. passar mig perfekt. Jag har redan sålt en gång med god vinst och har nu återuppbyggt 5% vikt mot bolaget vilket jag tycker är perfekt.

På tal om utdelning så är min åsikt att Eolus Vind är mycket attraktivt idag och det är ett stort innehav för mig. 1.50 utdelning om någon månad på 23 kr kurs, mycket stark balansräkning och en orderportfölj som gör 2016 bekvämt samtidigt som det första av 4 beslutade (av 10) kärnkraftverk nu lagts ner. Mycket liten ny kapacitet byggs i Sverige för ingenting är lönsamt vid dagens elpriser i Sverige. Så för mig är det enkelt, vi är på botten,

Eolus är mycket välskött (verkar till skillnad från kollegan Arise ha samma syn som jag på vikten av att vara försiktig med belåning som ger hävstång ned under tillfällig motgång) och i fint skick i dagens tuffa klimat, så även under 2016 och allt talar för gradvis bättre marknader kommande 1-3 år när dom behöver det. Det gör Eolus till mitt största innehav efter att tidigare ha minskat kraftigt. De facto har jag köpt tillbaka mycket billigare i en aktie som pga kortsiktiga elpris rubriker helt enkelt inte är poppis men som kan bli det på en femöring vid rapporter om kyla vilket då också lär leda till att folk tittar längre ut och inser att vi med kraftigt ökande befolkning, bilflotta som kommer börja konvertera till el, kraftig nedläggning beslutat av det som står för 40% av Sveriges el.. och nära nollinvesteringar under senaste året, att det logiskt sett är dags för utbyggnad av mer vindkraft.

Utdrag ur en debattartikel nyligen:
Ett realistiskt energiscenario för Sverige år 2030 skulle kunna bestå av följande delar:
 • Bioenergin har den senaste tioårsperioden ökat 32 TWh. Om vi kan använda allt mer energi från skog och lantbruk till transporter, så kan ökningen fortsätta. Om 17 år skulle vi kunna använda 170 TWh biobränslen, vilket ligger väl inom prognoser för vad som kan utvinnas.
 • Vattenkraft har gett 67 TWh i medeltal de senaste tio åren. Den nivån kan behållas.
 • Vindkraften har ökat med nästan 2 TWh per år de senast åren. En fortsatt ökning med 1,5 TWh per år bör kunna uppehållas. Just nu är vindkraft inte lönsam att bygga, med enligt Elforsk ger landbaserad vindkraft nu den billigaste elenergin från nya anläggningar. Med den ökningen av kvotplikten för elcertifikat som beslutats samt utfasningen av olönsam kärnkraft och utbyggnad av nya kraftledningar till kontinenten, lär det åter bli lönsamt att bygga vindkraftverk. Om 17 år skulle vinden kunna ge 36 TWh. Med ett nytt stöd för vindkraft till havs blir det kanske mer.
 • Solceller gav 2014 mindre än 0,1 TWh elenergi i Sverige. Men vi kan förvänta oss en bra fart på utbygganden nu, när både investeringsstöd och skatteavdrag för produktionen införts. I Tyskland gav solceller 35 TWh 2014. Det är inte så stor skillnad på solinstrålningen mellan södra Sverige och Tyskland. Vi borde kunna få några TWh solel. En realistisk prognos kan vara 5 TWh.
 • Genom en övergång till enbart markförlagda kablar i kraftledningar kan dagens överföringsförluster minskas, då kablarna dimensioneras för lägre förluster. Exempelvis var förlusterna i stamnätet 3 TWh år 2014.
 • Naturgas kan behållas på nuvarande nivå, 11 TWh. Den ska främst användas i transportsektorn, för gasbussar och bilar. De har stora fördelar för miljön i tätorter. På sikt kan den ersättas med biogas.
 • Den fossila energin olja, kol, och övriga bränslen (här ingår gasol) skulle kunna minska med 75 procent. Den största delen av den fossila energin används inom transportsektorn. Genom en övergång till mer elbilar, som är mycket energieffektivare, och biodrivmedel (biodiesel och biogas) är denna reduktion möjlig. Inom övriga sektorer uppnås minskningen genom effektiveringen och övergång till bioenergi. Det skulle återstå 6 TWh kol, 29 TWh olja och 4 TWh övriga bränslen.
 • För att klara vår elenergibalans så behöver kärnkraften producera 17 TWh. Vill man fortsätta att köra fler reaktorer längre, kan vi självfallet försätta att exportera elenergi. De senaste åren har vi i exporterat en stor andel av vår produktion. För 2015 verkar exporten komma att överstiga 20 TWh.
Med denna energiomställning skulle andelen förnybar energi öka från 52 till 81 procent. Andelen fossil energi skulle minska från 38 till 14 procent och kärnkraften från 15 till 5 procent. Utsläppen av koldioxid från energisektorn skulle minska med mer än 60 procent och vårt radioaktiva avfall från kärnkraften skulle minska till en tredjedel.
Den föreslagna energibalansen skulle också öka andelen inhemsk energi från 50 till 80 procent. Det skulle också ge ökad verksamhet hos energiföretagen och industrin och ge fler arbetstillfällen. Energibalans skulle också vara en bra utgångspunkt för att uppnå 100 procent förnybart kring år 2040.

Vindkraft billigast att bygga

Vad skulle omställningen kosta? För ny elproduktion har Elforsks beräkningar visat att vindkraft på land och vattenkraft nu är billigast att bygga. För vattenkraften är möjligheterna begränsade, men för vindkraft har kommunernas vindkraftplaner visat stor potential för utbyggnad.


 • Bioenergin har den senaste tioårsperioden ökat 32 TWh. Om vi kan använda allt mer energi från skog och lantbruk till transporter, så kan ökningen fortsätta. Om 17 år skulle vi kunna använda 170 TWh biobränslen, vilket ligger väl inom prognoser för vad som kan utvinnas.

 • Vattenkraft har gett 67 TWh i medeltal de senaste tio åren. Den nivån kan behållas.

 • Vindkraften har ökat med nästan 2 TWh per år de senast åren. En fortsatt ökning med 1,5 TWh per år bör kunna uppehållas. Just nu är vindkraft inte lönsam att bygga, med enligt Elforsk ger landbaserad vindkraft nu den billigaste elenergin från nya anläggningar. Med den ökningen av kvotplikten för elcertifikat som beslutats samt utfasningen av olönsam kärnkraft och utbyggnad av nya kraftledningar till kontinenten, lär det åter bli lönsamt att bygga vindkraftverk. Om 17 år skulle vinden kunna ge 36 TWh. Med ett nytt stöd för vindkraft till havs blir det kanske mer.

 • Solceller gav 2014 mindre än 0,1 TWh elenergi i Sverige. Men vi kan förvänta oss en bra fart på utbygganden nu, när både investeringsstöd och skatteavdrag för produktionen införts. I Tyskland gav solceller 35 TWh 2014. Det är inte så stor skillnad på solinstrålningen mellan södra Sverige och Tyskland. Vi borde kunna få några TWh solel. En realistisk prognos kan vara 5 TWh.

 • Genom en övergång till enbart markförlagda kablar i kraftledningar kan dagens överföringsförluster minskas, då kablarna dimensioneras för lägre förluster. Exempelvis var förlusterna i stamnätet 3 TWh år 2014.

 • Naturgas kan behållas på nuvarande nivå, 11 TWh. Den ska främst användas i transportsektorn, för gasbussar och bilar. De har stora fördelar för miljön i tätorter. På sikt kan den ersättas med biogas.

 • Den fossila energin olja, kol, och övriga bränslen (här ingår gasol) skulle kunna minska med 75 procent. Den största delen av den fossila energin används inom transportsektorn. Genom en övergång till mer elbilar, som är mycket energieffektivare, och biodrivmedel (biodiesel och biogas) är denna reduktion möjlig. Inom övriga sektorer uppnås minskningen genom effektiveringen och övergång till bioenergi. Det skulle återstå 6 TWh kol, 29 TWh olja och 4 TWh övriga bränslen.

 • För att klara vår elenergibalans så behöver kärnkraften producera 17 TWh. Vill man fortsätta att köra fler reaktorer längre, kan vi självfallet försätta att exportera elenergi. De senaste åren har vi i exporterat en stor andel av vår produktion. För 2015 verkar exporten komma att överstiga 20 TWh.

Med denna energiomställning skulle andelen förnybar energi öka från 52 till 81 procent. Andelen fossil energi skulle minska från 38 till 14 procent och kärnkraften från 15 till 5 procent. Utsläppen av koldioxid från energisektorn skulle minska med mer än 60 procent och vårt radioaktiva avfall från kärnkraften skulle minska till en tredjedel.

Den föreslagna energibalansen skulle också öka andelen inhemsk energi från 50 till 80 procent. Det skulle också ge ökad verksamhet hos energiföretagen och industrin och ge fler arbetstillfällen. Energibalans skulle också vara en bra utgångspunkt för att uppnå 100 procent förnybart kring år 2040.

Vindkraft billigast att bygga
Vad skulle omställningen kosta? För ny elproduktion har Elforsks beräkningar visat att vindkraft på land och vattenkraft nu är billigast att bygga. För vattenkraften är möjligheterna begränsade, men för vindkraft har kommunernas vindkraftplaner visat stor potential för utbyggnad.
- See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2903424-sa-kan-sverige-bli-forsta-fossilfria-exemplet#sthash.EnsaF7jh.dpuf
Ett realistiskt energiscenario för Sverige år 2030 skulle kunna bestå av följande delar:

 • Bioenergin har den senaste tioårsperioden ökat 32 TWh. Om vi kan använda allt mer energi från skog och lantbruk till transporter, så kan ökningen fortsätta. Om 17 år skulle vi kunna använda 170 TWh biobränslen, vilket ligger väl inom prognoser för vad som kan utvinnas.

 • Vattenkraft har gett 67 TWh i medeltal de senaste tio åren. Den nivån kan behållas.

 • Vindkraften har ökat med nästan 2 TWh per år de senast åren. En fortsatt ökning med 1,5 TWh per år bör kunna uppehållas. Just nu är vindkraft inte lönsam att bygga, med enligt Elforsk ger landbaserad vindkraft nu den billigaste elenergin från nya anläggningar. Med den ökningen av kvotplikten för elcertifikat som beslutats samt utfasningen av olönsam kärnkraft och utbyggnad av nya kraftledningar till kontinenten, lär det åter bli lönsamt att bygga vindkraftverk. Om 17 år skulle vinden kunna ge 36 TWh. Med ett nytt stöd för vindkraft till havs blir det kanske mer.

 • Solceller gav 2014 mindre än 0,1 TWh elenergi i Sverige. Men vi kan förvänta oss en bra fart på utbygganden nu, när både investeringsstöd och skatteavdrag för produktionen införts. I Tyskland gav solceller 35 TWh 2014. Det är inte så stor skillnad på solinstrålningen mellan södra Sverige och Tyskland. Vi borde kunna få några TWh solel. En realistisk prognos kan vara 5 TWh.

 • Genom en övergång till enbart markförlagda kablar i kraftledningar kan dagens överföringsförluster minskas, då kablarna dimensioneras för lägre förluster. Exempelvis var förlusterna i stamnätet 3 TWh år 2014.

 • Naturgas kan behållas på nuvarande nivå, 11 TWh. Den ska främst användas i transportsektorn, för gasbussar och bilar. De har stora fördelar för miljön i tätorter. På sikt kan den ersättas med biogas.

 • Den fossila energin olja, kol, och övriga bränslen (här ingår gasol) skulle kunna minska med 75 procent. Den största delen av den fossila energin används inom transportsektorn. Genom en övergång till mer elbilar, som är mycket energieffektivare, och biodrivmedel (biodiesel och biogas) är denna reduktion möjlig. Inom övriga sektorer uppnås minskningen genom effektiveringen och övergång till bioenergi. Det skulle återstå 6 TWh kol, 29 TWh olja och 4 TWh övriga bränslen.

 • För att klara vår elenergibalans så behöver kärnkraften producera 17 TWh. Vill man fortsätta att köra fler reaktorer längre, kan vi självfallet försätta att exportera elenergi. De senaste åren har vi i exporterat en stor andel av vår produktion. För 2015 verkar exporten komma att överstiga 20 TWh.

Med denna energiomställning skulle andelen förnybar energi öka från 52 till 81 procent. Andelen fossil energi skulle minska från 38 till 14 procent och kärnkraften från 15 till 5 procent. Utsläppen av koldioxid från energisektorn skulle minska med mer än 60 procent och vårt radioaktiva avfall från kärnkraften skulle minska till en tredjedel.

Den föreslagna energibalansen skulle också öka andelen inhemsk energi från 50 till 80 procent. Det skulle också ge ökad verksamhet hos energiföretagen och industrin och ge fler arbetstillfällen. Energibalans skulle också vara en bra utgångspunkt för att uppnå 100 procent förnybart kring år 2040.

Vindkraft billigast att bygga
Vad skulle omställningen kosta? För ny elproduktion har Elforsks beräkningar visat att vindkraft på land och vattenkraft nu är billigast att bygga. För vattenkraften är möjligheterna begränsade, men för vindkraft har kommunernas vindkraftplaner visat stor potential för utbyggnad.
- See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2903424-sa-kan-sverige-bli-forsta-fossilfria-exemplet#sthash.EnsaF7jh.dpuf
Ett realistiskt energiscenario för Sverige år 2030 skulle kunna bestå av följande delar:

 • Bioenergin har den senaste tioårsperioden ökat 32 TWh. Om vi kan använda allt mer energi från skog och lantbruk till transporter, så kan ökningen fortsätta. Om 17 år skulle vi kunna använda 170 TWh biobränslen, vilket ligger väl inom prognoser för vad som kan utvinnas.

 • Vattenkraft har gett 67 TWh i medeltal de senaste tio åren. Den nivån kan behållas.

 • Vindkraften har ökat med nästan 2 TWh per år de senast åren. En fortsatt ökning med 1,5 TWh per år bör kunna uppehållas. Just nu är vindkraft inte lönsam att bygga, med enligt Elforsk ger landbaserad vindkraft nu den billigaste elenergin från nya anläggningar. Med den ökningen av kvotplikten för elcertifikat som beslutats samt utfasningen av olönsam kärnkraft och utbyggnad av nya kraftledningar till kontinenten, lär det åter bli lönsamt att bygga vindkraftverk. Om 17 år skulle vinden kunna ge 36 TWh. Med ett nytt stöd för vindkraft till havs blir det kanske mer.

 • Solceller gav 2014 mindre än 0,1 TWh elenergi i Sverige. Men vi kan förvänta oss en bra fart på utbygganden nu, när både investeringsstöd och skatteavdrag för produktionen införts. I Tyskland gav solceller 35 TWh 2014. Det är inte så stor skillnad på solinstrålningen mellan södra Sverige och Tyskland. Vi borde kunna få några TWh solel. En realistisk prognos kan vara 5 TWh.

 • Genom en övergång till enbart markförlagda kablar i kraftledningar kan dagens överföringsförluster minskas, då kablarna dimensioneras för lägre förluster. Exempelvis var förlusterna i stamnätet 3 TWh år 2014.

 • Naturgas kan behållas på nuvarande nivå, 11 TWh. Den ska främst användas i transportsektorn, för gasbussar och bilar. De har stora fördelar för miljön i tätorter. På sikt kan den ersättas med biogas.

 • Den fossila energin olja, kol, och övriga bränslen (här ingår gasol) skulle kunna minska med 75 procent. Den största delen av den fossila energin används inom transportsektorn. Genom en övergång till mer elbilar, som är mycket energieffektivare, och biodrivmedel (biodiesel och biogas) är denna reduktion möjlig. Inom övriga sektorer uppnås minskningen genom effektiveringen och övergång till bioenergi. Det skulle återstå 6 TWh kol, 29 TWh olja och 4 TWh övriga bränslen.

 • För att klara vår elenergibalans så behöver kärnkraften producera 17 TWh. Vill man fortsätta att köra fler reaktorer längre, kan vi självfallet försätta att exportera elenergi. De senaste åren har vi i exporterat en stor andel av vår produktion. För 2015 verkar exporten komma att överstiga 20 TWh.

Med denna energiomställning skulle andelen förnybar energi öka från 52 till 81 procent. Andelen fossil energi skulle minska från 38 till 14 procent och kärnkraften från 15 till 5 procent. Utsläppen av koldioxid från energisektorn skulle minska med mer än 60 procent och vårt radioaktiva avfall från kärnkraften skulle minska till en tredjedel.

Den föreslagna energibalansen skulle också öka andelen inhemsk energi från 50 till 80 procent. Det skulle också ge ökad verksamhet hos energiföretagen och industrin och ge fler arbetstillfällen. Energibalans skulle också vara en bra utgångspunkt för att uppnå 100 procent förnybart kring år 2040.

Vindkraft billigast att bygga
Vad skulle omställningen kosta? För ny elproduktion har Elforsks beräkningar visat att vindkraft på land och vattenkraft nu är billigast att bygga. För vattenkraften är möjligheterna begränsade, men för vindkraft har kommunernas vindkraftplaner visat stor potential för utbyggnad.

lördag 21 november 2015

Professor Cohen hos John Batchelor show.

Som alltid, brilliant amerikansk analys, tyvärr inte regeringspolitik... Den som inte lyssnar på Prof Cohen missar mycket.

Tuesday 17 November 2015 / 
Stephen F. Cohen is Prof. Emeritus of Russian Studies/History/Politics at NYU and Princeton;

The only army that can chase ISIS and run them down is the Syrian army. If Assad goes, nothing will work. Putin keeps saying again and again: Destroy ISIS and build up the Syrian army so it can be utilized. In the US we need to stop this childish discussion that Putin errs in defending Assad. Right now, we need Assad – if he goes tomorrow, the Syrian state and army go, and ISIS is in Damascus.

Länk för att lyssna

Problemet USA

I Sverige har vi en alltmer polariserad stämning om huruvida det är rätt att ett land med 9 miljoner människor årligen ska ta emot fler afghanska killar runt 20 år än vad det sammanlagt föds flickor och pojkar i Sverige. Rapporterna kommer nu snabbt om prognoser om en mer snedvriden könsmässig fördelning i Sverige bara några år från nu än vad Kina har efter årtionden av ettbarnspolitik. De flesta av de prognoserna bygger då på årstakt av 190.000 invandrare per år vilket som bekant är långt ifrån verkligheten i ett Sverige där till och med (S) verkar vara i panik samtidigt som man sitter i skruvstäd av (MP).

Vidare har vi en diskussion om det är rätt att ta en årstakt på +500.000 invandrare från främst Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien. De som är för dagsläget med Miljöpartiet i spetsen hänvisar främst till att människor flyr från den ondskefulla Islamiska staten i Syrien som ju de facto är helt rubbad.

Jag kan känna stor förståelse för en diskussion om hög invandring från Syrien under ordnade former, fokus bör självklart ligga på de som kan förväntas lida mest, dvs minoriteter och kvinnor och barn, medans sunnimuslimska män i 25 års åldern rimligen inte borde vara prioritet vilket också effektivt skulle eliminera hotet uttalat av Daesh om att nyttja flyktingströmmarna till att mata terror till oss. Jag kan också känna att det är angeläget att tydligt diskutera att ge flyende säkra zoner under drägliga villkor. Som medmänniskor har vi rimligen en skyldighet att hjälpa människor som de facto flyr undan ren ondska. Vi kan inte bara strunta i de som söker beskydd från krig. Frågan är mest hur vi bäst ska lägga upp skyddet av de flyende.

Vad som jag har väldigt svårt att förstå är att vi när vi borde fokusera på denna uppgift..
- samtidigt har helt fri invandring av unga män från Afghanistan samtidigt som vi de facto skiter i andra halvan. Vilka lider mest, afghanska tjejer eller afghanska unga män? Svaret är enkelt för alla tänkande människor, så varför hjälper vi då fel halva? Varför har vi i nuläget överhuvudtaget chockartat öknade invandring från Afghanistan, Eritrea eller Somalia utan några avvisade?
- två varför det är totalförbjudet att diskutera hur mycket effektivare det vore för världssamfundet och speciellt Sverige att hjälpa på plats snarare än den ca miljon årligen per person det kostar att hjälpa en kille från Afghanistan som klassas som "flyktingbarn".

Men mest av allt borde vi diskutera det land som startat konflikten i Syrien och som håller igång den genom att bekämpa den enda marktrupp som effektivt kan besegra IS (nej kurderna är utan tvekan ett sympatiskt inslag men de har inget intresse att befria områden under IS som inte är historiskt kurdiska), nämligen Syriens lagliga regering.

USA säger två saker för att ursäkta sitt indirekta stöd och historiska beväpnande av IS och Nusra fronten:
1. Syriens regering har inte folkligt stöd:  Låt oss titta på det, Syriens regering tillhör en religös minoritet (Allawiterna) i landet som står närmare Shia islam (Iran) än Sunni (Saudi, IS, Al Qaida). Men Syriens regering är också s.k Baath socialister dvs man avvisar kraftigt religöst inflytande och ogillar att kvinnor bär slöja och uppmuntrar att de går på universitet. Det är sant som USA säger att en del Sunni muslimska "väljare" inte alls gillar den politiken.
2. Syriens regering har dödat egna civila människor:  Hallå... landet har i flera år varit de enda som slagits mot islamiska fundamentalister som bokstavligen äter upp döda soldaters hjärtan och halshugger deras soldater. Terrorister som alla beväpnats med vapnen USA tog i Libyen när man störtade Khadaffi samt från (sunni) gulfstaterna med USA's goda minne.

Om vi inte tacklar USA och dess hållning i denna fråga så kan vi aldrig lösa lidandet. Huruvida Sverige ska lösa konflikterna i 3-4 länder i muslimska världen genom invandring, huruvida vi ska fokusera på krigsflyktingar framför ekononomiska flyktingar, huruvida vi ska ha någon kontroll av de som kommer in i landet etc är egentligen en sekundär fråga även om det beslutet naturligtvis kommer förändra Sverige mycket snabbt och för all framtid.

Kvinnliga förband som slåss med syriska regeringen mot US.. förlåt IS. Vi har ju här på bloggen sett videos med samma sak bland de modiga kurderna. Dessa tvingas som bekant inte bara slåss mot IS utan även utstå täta attacker från NATO landet Turkiet, speciellt när det landets president inte fick egen majoritet i valet och därför på känt manér skapade en kris för att kunna hänvisa till nationalism och få nationen att sluta upp runt honom. Turkar är alltså inte så mycket smartare än svenskar.

Notera att Frankrike är gammal kolonialmakt och har ett horn i sidan på Assad regeringen. Det hopp man kan se är som syns med före detta CIA chefen i första videon och då logiskt agerande från Paris efter attentaten, att väst ska sluta skicka in vapen till mer eller mindre okända grupper som bekämpar regeringen och som i princip utan undantag alltid hamnat i händerna på Nusra fronten (även kallat AlQaida) och Daesh.

Om inte väst slutar så fortsätter lidandet. Om inte invånarna i väst sätter press på sina regeringar så ändrar sig inte regeringarna. Ska det behöva vara så att Syriens kvinnors enda hopp kommer från Ryssland? 

tisdag 17 november 2015

Högsta ansvariga erkänner, USA beväpnade IS och Al Qaida, punkt.

Allt är sevärt, men jag rekommenderar minimum första två minutrarna för att se vem det är som intervjuas samt de raka erkännandena mellan minut 11 och 13. Mycket duktig journalist.Jag har ju i tidigare inlägg lagt blogg där stora amerikanska tidningar erkänner att efter att landet störtat Libyens styre och avrättat Khadaffi tog jättelagret av vapen och öste över alla som var emot Syriens ledare Assad. Man startade kriget och man beväpnade IS och Nusra Fronten (Al Qaida i Irak och Syrien).

Det finns ingen anledning att ta till kraftord. Det hela är bara hemskt och tragiskt. Libyen, Syrien och Irak var inga drömplatser men det var de tre bästa ställena att leva som kvinna i Mellanöstern ex Israel. Jag skulle vilja lämna er med en tanke i denna bloggen och det är att USA efter detta har ett oerhört behov av att svartmåla Bashar Al Assad för att rättfärdiga katastrofen. Samtidigt är Assad's marktrupper de enda som kan besegra IS. Häri ligger USA's dilemma, man vill inte bli av med IS så mycket att man är beredd att låta Assad sitta kvar för då kommer landet tappa ansiktet.

Canacol, starka bolag kan göra goda affärer.

Jag har inte sett någon pressrelease från bolaget om nedanstående, kanske för liten affär för det.

Canacol flög inte riktigt så högt som jag hoppats (+RSI 70) pga oljebolagens generella svaghet. Så istället för att ta lite vinst på de höjderna så blev det att köpa mer på snitt 2.99 cad, aktier som igår åkte ut igen på 3.11 så att jag återigen kan ligga och snålbjuda i väntan på nästa ryck. Precis som för företag är det viktigt att hålla cash för att kunna ta tillvara på möjligheter. Appropå möjligheter, ser att Central fund of Canada med sina 62% guld och resten silver handlas till hela 11% rabatt nu. Får fortsätta hålla ögonen på den lite mer aktivt. Frågan är om guld/silver kan gå mkt lägre än dagens nivåer... Det finns ett antal bolag som klarar dagens läge utmärkt (Glädjande nog favoriter som EDV, SMF, OGC) men många andra är hårt pressade och försämras gradvis. Ja, i denna värld tycker jag det är fortsatt väldigt intressant att följa PM, speciellt om vi börjar se fler gruvor stänga.

Andes Energia partners with Canacol Energy to develop Interoil licenses

MONDAY, NOVEMBER 16, 2015       

Andes (AIM: AEN; BCBA: AEN), the Latin American E&P group, is pleased to announce that it has entered into a Collaboration Agreement with Canacol Energy Ltd ('Canacol') to develop the licences held by Interoil Exploration and Production ASA ('Interoil').

Canacol has agreed to acquire 49% of Andes's 51% interest in Interoil for a consideration of US$3.2 million. As a result of this transaction, Canacol will hold 49% of the shares in Andes Interoil Limited, the holding company for Andes' shares in Interoil, resulting in an indirect interest of 24.99% in Interoil.

In addition, Canacol has agreed to provide a guarantee of US$4.8 million to fulfil Interoil's guarantee obligations for the LLA-47 licence. As a result, the Colombian regulatory entity, Agencia Nacional de Hidrocarburos ('ANH'), will release Interoil from guarantees totalling US$3.6 million. Andes intends to use the proceeds of US$3.2 million from the transaction to continue the development of its Argentine and Colombian assets and for working capital purposes.

Alejandro Jotayan, Chief Executive Officer, commented: 'We are very pleased to be able to enter into a partnership with Canacol, a leading exploration and production company focused on Colombia. This will allow us to accelerate the development of Interoil's Colombian assets and provide an opportunity to explore additional collaboration agreements with Canacol. Interoil's strengthened shareholder base will be of benefit to both Interoil and Andes.'

Nedan ny Eolus video. Jag kanske borde vara lite självkritisk vad gäller en del kommentarer om insideraffärerna. Faktum är ju att berörda personer ju också precis som bolaget har varit väldigt duktiga i att bygga bolaget historiskt. Otroliga saker som Google affären t.ex och kanske behöver jag ta lite mer hänsyn till att man ibland inte har alla fakta och inte vara så snabb att döma. Det ska bli spännande att se vad bolagets förre vice VD kan hitta på i USA och nedanstående service verksamhet är också intressant expertis som kommer bli allt tyngre misstänker jag. Fördelen är att sådan verksamhet inte svänger såsom byggnationerna med politik och elpriser.

onsdag 11 november 2015

Nya bolaget jag nämnde att jag skulle köpa (och idag köpt tungt i)

Ett av systerföretagen inom Dream koncernen, denna gång Dream Alternatives.

http://www.dream.ca/alternatives/

Net Asset Value 9.67 cad, nedtryckt kurs 5.60 cad och utdelning på ca 7% som från och med 2016 kommer vara fullt backad av löpande intäkter från bl.a vindkraft i Kanada med fasta prisavtal (annorlunda än Sverige) och fastighetslån.

Tungt innehav för mig. Rapporten kom igår:
http://www.dream.ca/alternatives/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/DAT-Q3-15Press-Release_Final.pdf

(RED! missa inte att läsa kommentarerna nedan, mer fakta om det negativa jag hittade långt ner i MD&A, kommer troligen vid conf call nästa måndag. Fram till dess begränsar jag mitt innehav genom att ha minskat på GAV).

tisdag 10 november 2015

Keystone XL pipeline kommentar av Flexus

Gästblogg mao.

"President Obama har nu sagt No till oljeledningen som var tänkt att gå från Kanada till Mexikanska gulfen. Inte oväntat eftersom han annonserat detta sedan länge. Klimatförändringarna bara ett av alla skäl som anges. Oljeindustrin är förstås upprörd, aktierna faller ännu mer. 

Och nu framförs synpunkterna lite varstans, och alltså inte bara till följd av det här beslutet utan sedan länge, att oljan "måste gå upp" och att det är nu "historiskt köpläge" beträffande energi- och oljeaktier. Det enda skälet till den här hysterin i nuläget torde vara just, hysterin bland newsletter- och investment companys. De historiska oljepriserna talar knappast för något historiskt köpläge, tvärtom. Det var inte så länge sedan oljan kostade 25 USD fatet.

Men mer viktigt får nog antas vara hur det nu de facto ser ut kring en del av det som nu är känt kring oljebolagens agerande. Casey Research upplyste häromdagen om flera viktiga faktorer, som är talande. 

SuperGiants, dvs, (Exxon, Chevron, Shell, BP) de fyra stora oljegiganterna har dragit ner på exploreringskostnaderna med 200 miljarder USD successivt under året. Två skäl, det ena är cash flow, det andra och viktigare, att de gör en tämligen osäker och bekymrad bedömning om de närmaste årens utveckling. För något år sedan var prognosen att oljepriset skulle hamna kring 70 USD till och med 2020, prognosen nu nerskriven till 60 USD tom. 2022. Det här baseras på både sektoranalyser och makroanalyser av utvecklingen. Samtliga av dessa Super Majors har gjort hutlösa förluster de senaste kvartalen och det finns ingen anledning att betvivla prognosernas uppriktighet; det brukar snarast vara tvärtom - de tenderar att skönmåla sina prognoser.

Lägger man till detta också OPECs agerande, med Saudi i spetsen, som har svurit på att slå ut de nya frackingbolagen i USA, så tenderar det till att stödja tesen om att oljepriset förmodligen kan vara mer plågsamt för både oljebolag och oljeserviceföretag de närmaste åren än vad diverse passionerade artiklar om köplägen ger anledning att tro."

lördag 7 november 2015

Top 3 innehav idag med kommentarer

1. Canacol Energy. Den enda aktien jag trejdar hårt. Egentligen är jag väldigt "rädd för" att trejda ur mig av misstag och nu närmar vi oss de stora kassaflödena från de långa fasta gaskontrakten efter årsskiftet. Samtidigt har aktien gång på gång visat att det lönar sig att köpa vid låga RSI tal (ett tekniskt mått på hur het en aktie är) och sälja vid höga. Nu är vi dock inte bara nära kassaflödena, vi har andra tekniska indikatiorer kortsiktigt, MACD, och även 50 dma som är nära bryta genom 200 dma som motverkar att RSI är 65 (target 70). Summa, jag vill verkligen se siffror över 70 innan jag på sin höjd minskar innehavet med 40% av helheten. Förra gången (nyss) sålde jag tungt på 3.23 bara för att kunna dunka in aktier 20% lägre par veckor senare. Nu är vi på 3.35 cad.

2. American Hotel & Income REIT. Alltså... jag älskar detta innehavet. USA går rätt bra och detsamma gäller landets hotellmarknad. Folk kör bil med billig bensin och det tar in på Holiday Inn och allt vad de där branded hotellen heter som AHIP äger. Utgifterna bolaget har är utdelningarna som ligger i CAD och med cad vs usd på 1.33 så faller deras enda stora utgiftspost snabbt samtidigt som de verkar i en bransch där rumspriserna stiger och beläggningen ökar. Snart kvartalsrapport. Förstå att Q2 och Q3 är säsongsmässigt starkast och Q1 svagast. 9% mkt väl underbyggd utdelning snarare än kursuppgång är vad man ska vänta sig. Stiger kursen mer än 6-7% så ska man förvänta sig smäll i form av att man ger ut nya aktier för att köpa fler hotell. Så bli inte överraskade om jag skriver så här vid 10.15 cad men äger noll om vi närmar oss 11 cad. Den långsiktige kan dock strunta i det och mer fokusera på själva underliggande cykeln för USA's hotell bransch, för ja, liksom mining så går även den genom cykler där man vid goda tider bygger för mkt och får prispress. Långa fasta kontrakt med järnvägsoperatörer (för personalen) ger stabilitet och tillväxt (olyckorna med olja ledde till nya lagar om mer personal på tågen). Notera att det dras 30% källskatt på utdningen mot normala 15%. I KF och KP ska detta komma tillbaka med 18-30 månaders fördröjning för att undvika dubbelbeskattning. Duktiga Avanza fixar sånt automatiskt och säkerligen NN också. Februari är väl nästa tillfälle för utdelningsåterbäring (baserat på något år bakåt) om jag minns rätt.

3. Eolus Vind. Två saker fällde i mitt tycke aktien kortsiktigt. 1. Kortsiktigt låga ersättningsnivåer (elpriser & certifikat) vilket i sin tur berodde på flera skäl, bland annat politiska och bland annat naturens växlingar (mkt vind, mkt vatten) 2.

Tre skäl att jag handlat upp aktien till nuvarande storlek i portföljen är: 1. Alla underliggande skäl med döende kärnkraft ligger kvar och inte bara det utan det är beslutat och bekräftat att 4 av 10 kärnkraftverk läggs ner. 2. De poliska stöd som ALL ny energiframställning behöver (vanligen genom skatt på gammal energi) har utan större uppmärksamhet efter fördröjning lagts på plats och lär leda till högre certifikatspriser. I takt med att kärnkraften stängs så lär vi dessutom få gradvis stigande elpriser också så medans båda gick åt fel håll under sommaren så lär vi framöver se båda gå åt rätt håll. Dessa skäl talar för mig att investeringarna i ny vindkraft kommer skjuta fart igen. Kärnkraft stod för 40% av Sveriges elproduktion, vindkraft 9% och då vindkraft är det billigaste sättet att skapa ny energi (mkt billigare än kärkraft, en skillnad som bara ökar) så kommer såväl Sverige som t.ex Kina (8% av det landets el är vindkraft och snabbt växande) för att ersätta det som blir gammalt (gamla kärnkraftverk i Sverige och gamla kolkraftverk i Kina) och enkelt slå ut kärnkraft om denna inte byggs av ideologiska eller strategiska skäl såsom i Kina. Sverige har förstås fortsatt världens bästa förutsättningar att tackla den enda lilla nackdelen med vindkraft (varierande tillgång) genom att extremt flexibla vattenkraft står för 40% av dagens elproduktion. Skäl 3 är att bolaget de facto har en så god orderstock att 2016 redan är klart som ett rätt hyggligt år. Vilket säkert är skälet till att det är föreslaget 1.50 utdelning till årsstämman i slutet på januari. Till det bidrar också en mycket stark balansräkning till skillnad från rysaren Arise som verkligen är ett dramatiskt play på stigande elpriser kommande 6-12 månader där annars mkt mkt stora avskrivningar är nödvändiga när hedgade elpriser går till spot.

Delad trea är Dream Industrial Reit. Obefintlig oljeexponering och gynnas av när kanadensisk industri gynnas av lägre valuta än USD. Hög väl underbyggd utdelning som liksom AHIP tjänar mig mycket väl när det är snålblåst.

SKA FLIKA in en sak, en aktie som varit stabilt innehav för mig och omskrivet här är Dream Global Reit. Jag vill bara passa på att säga att jag inför onsdagens rapport helt gått ur det innehavet. Mer korrekt är att säga att jag trejdar den i kombination med viss oro över en av deras top 10 hyresgäster som gick i konkurs. Jag tror inte det blir något dramatiskt men jag har varit mer trejdbenägen på små uppstudsar än annars just när vi närmar oss rapporten då detta kan bli uppmärksammat och kanske påverka siffrorna.  Sen en tid äger jag istället ett liknande bolag som heter Inovalis Reit, inköpt på 8.91 cad och en liknande hög utdelning. Mitt mål är att ta in DRG i portföljen igen givet att rapporten ser vettig ut.

Det är skoj med de här högavkastande bolagen och det går inte så dumt. Faktum är att Avanza visar att jag slagit OMX index med rätt bra marginal på min stora portfölj senaste 12 månaderna. Vilket jag är mkt nöjd med då det fortfarande finns en hel del råvaruexponering och då vi under året ju haft dramatisk negativ utveckling inom sådant som olja och basmetaller. Sen början av 2013 har jag ju inte heller haft så mycket att skryta över på den fronten i takt med att bear market för råvaror tog sina tuggor på efter en makalös Kina baserad portföljuppgång.

Bortsett att CAD dragit uppåt till 6.55 så tror jag fortfarande det är ett bra tillfälle att bygga sin utdelande portfölj och jag själv väntar mkt spänt på måndagen (som säkert kan bli en orolig dag pga efterskalv av allt sannolikare dec räntehöjning) då jag lagt mkt tid på en annan högavkastande aktie som jag tänker dra upp till något liknande portföljvikt som AHIP om tillfälle ges vid dagens kursnivå, isåfall återkommer jag med mer fakta inom 1-3 veckor gissar jag. Många av utdelande bolagen jag följer kommer med rapport kommande och veckan därpå.

På många sätt så känns det som att jag fått luft under vingarna igen ekonomiskt. Råvaror är inte helt borta men det handlar då mycket om annorlunda kort såsom Canacol's utbyggnad av ett mer eller mindre känt gasfält åt en marknad med tydligt underskott på produkt. Pan Orient är visserligen på jakt efter fullträff av typen som kan dramatiskt förändra bolaget, men även där handlar det om lokal marknad för gas snarare än världsmarknad på olja och det understöds av att bolaget har en kassa som är ganska rejält över hela börsvärdet och att bolaget har en historik av att vara väldigt aktieägarorienterat. Tyngsta delen är högavkastande REIT's där jag försöker nå en så god diversifiering som möjligt samt få så hög utdelningsandel som möjligt samtidigt som jag försöker undvika bolag i riskzonen för utdelningssänkning.

Det är skoj med aktier igen och jag har lite mer tid. Det borde synas genom högre bloggaktivitet framöver.